Štátny webový portál vyvinul desktopovú aplikáciu

DRSR.sk opätovne pokračuje v absurdných riešeniach vyplývajúcich z elementárnej neschopnosti. Vytvoril ďalšie provizórium.

Špecifická aplikácia pre elektronické podávanie súhrnných výkazov :

Daňové subjekty môžu pre elektronické podanie súhrnného výkazu k DPH použiť za týmto účelom pripravenú aplikáciu, ktorá poskytuje možnosť podania súhrnného výkazu vrátane jeho podpísania zaručeným elektronickým podpisom alebo elektronickou značkou. Pri použití aplikácie nie je potrebné prihlasovať sa na portál daňovej správy.

Inštalačný balík aktuálnej verzie 1.0.0.10.

Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky

Celé riešenie daňového portálu už prinieslo niekoľko provizórií, ktoré sú zúfalou prehliadkou informačného pekla. Je ich už toľko, že tie provizórne riešenia budeme čoskoro počítať na desiatky.  Všetky záplaty a slamky topiacemu financujeme z našich daní. V prípade daňového portálu hádam ani neexistuje absurdnejšieho paradoxu.

Dnešná situácia už nie je vôbec o nejakej konštruktívnej debate o vývoji. Je len o jednej jedinej otázke: Dokedy? Čakajúc na odpoveď nám neostáva len kvílenie a škrípanie zubov. Je to dokonané peklo.

P.S.: 11 z 10 lekárnikov odporúča pri práci s drsr.sk používať starú guľôčkovú myš pripojenú k počítaču aspoň drôtom sedmičkou.

Zdieľať?