Benfordov zákon – jednička je na začiatku naj častejšie

Keď som sa potuloval po sieti a hľadal nejaké informácie z oblasti štatistiky objavil som toto hľa:

Benfordův zákon – Wikipedie, otevřená encyklopedie
„Benfordův zákon je matematický zákon, který říká, že v mnoha souborech přírozených dat (ale ne ve všech) čísla mnohem častěji začínají číslicí 1 než na jiné číslice. Zhruba 30 % čísel začíná jedničkou. Čím vyšší je počáteční číslice, tím méně pravděpodobněji se na začátku čísel objevuje.“ Zdroj: Benfordův zákon – Wikipedie, otevřená encyklopedie

Že sa dajú matematicky dokázať rôzne podivnosti a normálne veci zas rôznymi podivnými fintami, to je mi známe. Ale že sa dá vymýšľanie čísiel v účtovníctve odhaliť jednoduchou štatistickou analýzou… Hm, srandovné veci títo matematici skúmajú. A preto je matematika taká nádherná. Teda až po chémii.

Máte svoj obľúbený matematický či iný prírodovedný pojem, fintu, konštantu?

Zdieľať?