Zamestnanci, nevadí vám zvýšenie daní zaplatených štátu o 10%?

Ekonomickí experti radia nerušiť všakovaké výnimky v sociálnych odvodoch, ale namiesto toho prispieť štátu o 10% viac zvýšením zdanenia spotreby. Radia totiž zvýšiť DPH o 2 percentuálne body. Tieto dva percentuálne body zodpovedajú pri základe 19 percentuálnych bodov práve 10,5 percentám.

Áno, chce to matematický počet základnej školy, aby sme si spočítali, ako to skutočne myslia tí, čo sa postavili proti umravneniu výnimkového systému v odvodoch.

O DPH, aby to aj moje deti pochopili

Dnes je DPH 19%. Ak niečo stojí 100€ bez DPH, tak s DPH je to 119€ na pulte pre zákazníkov. Z toho je 100€ predajná cena tovaru a 19€ hodnota DPH pre štát.

Zvýšenie na 21% znamená, že ak niečo stojí 100€ bez DPH, tak potom bude stáť 121€ na pulte pre zákazníkov. Z toho je 100€ predajná cena tovaru a 21€ hodnota DPH pre štát.

O koľko percent sa zvýšila DPH, ktorú dostane štát? 21€/19€*100%=110,5% Hodnota zaplatených daní sa zvýšila o 10,5%

Tak, tak, to je život, to sú percentá. Naozaj chcete platiť o 10,5% väčšie danie? Má štát dostávať o 10,5% viac?

Poučenie z reality o zdanení spotreby

DPH neplatíme všetci. Všetko to, čo je firemné  a používané na firemné účely sa nakupuje bez DPH. Firemný laptop, firemné auto, firemný dáždnik, firemný gril… Naproti tomu, všetko to čo máte doma v domácnosti, od potravín po chladničku, od laptopu po auto nakupujeme s DPH.

Výnimky z odvodov naproti tomu majú len vybrané skupiny obyvateľov, ktorí v tom vedia chodiť a zvolia si to správne pomenovanie svojho príjmu. Slovo mzda to rozhodne nie je a bežní zamestnanci medzi využívateľov výnimiek z platby odvodov rozhodne nepatria. Áno, tí zamestnanci, ktorí v tom vedia chodiť, tí si vedia k výnimkám dopomôcť. Ale chcete byť za hlupáka, len preto, že na to nemáte žalúdok?

Skutočne nerozumiem, že sa zamestnanci neozývajú voči tomu, že experti chcú namiesto opatrení, ktoré ich nepostihnú zaviesť opatrenia, ktoré na zamestnancov dopadnú na 100% a úplne na všetkých. Alebo si naozaj myslíte, že o 10,5% vyššiu DPH určenú pre štát predajcovia nepremietnu do cien?

Prečo by to robili? Veď s depehačky  obchodníci nič nemajú! Je to čistý príjem štátu. Príjem (respektíve zisk) obchodníka je rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou a to hlavne v číslach bez DPH.

Teraz je ten čas na pripomienky

Viete, teraz je ten čas na pripomienky. Tak ako reptajú výnimkoví živnostníci a supervýnimkoví poberatelia autorských honorárov, tak by mali naopak teraz reptať proti nim tí, čo solidaritu v sociálnom systéme platia aj za nich. Keď budú zákony schválené, ostane už len možnosť štrajkovať a to už bude na demokraciu neskoro. Už to nebude o návrhu, o diskusii, o argumentácii, o nájdení koncenzu a akceptácii väčšinovej vôle.

Demokrati šancu na diskusiu nikdy neprepásnu. Preto je skvelé, že návrhy Mikloš s Miháľom predniesli dopredu na diskusiu. Preto je škoda, že premiérka sa z prebiehajúcej národnej diskusie poučila tak, že nabudúce budú rovno prednesené hotové riešenia.  Akoby príliš rýchlo niektorých demokratov prešla trpezlivosť so svojim národom a svojimi novinármi.

Pod čiarou: Text rozporuje  dosiaľ hypotetické návrhy ekonomických expertov na zvýšením DPH z 19% na 21%. Môže to byť na 20%, môže to byť na 22%. Dnes to nikto nevie povedať s určitosťou. Isté sú len tie dopady na všetkých verzus na výnimkárov. Autor sympatizuje s pravicou a za text, ktorý sa od prvého po posledné písmeno zastáva ľudí práce si udelil trest desať klikov. S percentami sa dá všelijako čarovať, preto si autor udelil ďalších 10 klikov na vyše.

Historické míľniky v zavádzaní nepriamych daní

Z čistého laického záujmu pár napochytre vygooglených informácii. Zaujíma ma hlavne zavedenie DPH.

Prvá zmienky, ktorú som dohľadal ohľadne nepriamych daní, kam DPH patrí, je z roku 1922:

Then in 1922, following a post-World War I depression and the damaging effect of a boll weevil attack on  the state’s cotton crop, the General Assembly sought much needed revenue by imposing the first indirect tax, which included income, inheritance and gasoline taxes. The state embarked upon a program designed to remove the tax on tangible property from the tax structure of South Carolina and turn over that field of taxation entirely to the counties and cities. However, that goal was not accomplished until 1940 when the last state property tax, a three mill constitutional tax, was removed. Although the state no longer assessed a state property tax, the Tax Commission (the name of the agency until 1993) still retained in its administrative organization, for purposes of equalization, all the machinery involved in the assessment and equalization of property.

History of the Agency – Powered by Google Docs

V Európe sa s DPH pochlapil Francúzi v roku 1954

Maurice Lauré, Joint Director of the French Tax Authority, the Direction générale des impôts, was first to introduce VAT on April 10, 1954. Initially directed at large businesses, it was extended over time to include all business sectors. In France, it is the most important source of state finance, accounting for 52% of state revenues.

Value added tax – Wikipedia, the free encyclopedia

A potom sa už len harmonizovalo. Tento proces začal vrámci EU dokumentom: „Prvá smernica Rady z 11. apríla 1967 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa dane z obratu“:

Členské štáty nahradia svoj doterajší systém daní z obratu spoločným systémom dane z pridanej hodnoty definovaným v článku 2.

V každom členskom štáte bude čo najskôr prijatá právna úprava tak, aby mohla nadobudnúť účinnosť v deň, ktorý určia členské štáty so zreteľom na situáciu konjunktúry, najneskôr však 1. januára 1970.

EUR-Lex – 31967L0227 – SK

Zaujímavá prednáška Nepřímé daně v EU:

Počátky DPH

o 1967 První a Druhá směrnice o zavedení DPH

+ Přijetím se Společenství právně i politicky zavázalo k ustanovení jednotného systému DPH, který by fungoval stejným způsobem jako v jednotné zemi.

+ Platnost od r. 1970, principy, definice základních pojmů

+ Německo začalo na 4%

o Belgie až 1972, Itálie 1973

o Zavedení DPH se stalo jednou z podmínek vstupu do EU

Snímek 1.Originál na: http://ies.fsv.cuni.cz/default/file/download/id/10854.

A aby som nezabudol, v tejto súvislosti treba zmieniť, že 14,4% prímov do rozpočtu EU je z DPH vybranej v jednotlivých krajinách a následne vrátených naspäť formou  „takzvaných“ dotácii z EU. Sú to zas len naše dane.

Príjmy rozpočtu tvoria prevažne odvody založené na HDP členských krajín (73,0 %), ďalej potom colné poplatky a poľnohospodárske dovozné dávky (11,5 %) a podiel na daniach z pridanej hodnoty (DPH) členských krajín (14,4 %).

Výdavky rozpočtu tvoria výdavky na poľnohospodárstvo (42,9 %), štrukturálne fondy a kohézny fond (35,6 %), vnútornú politiku (7,4 %), zahraničné aktivity (4,3 %), administratívu (5,2 %), rezervy (0,4 %) a predvstupová pomoc (2,9 %)

Európska únia – Wikipédia

K tomuto amatérskemu hľadaniu koreňov DPH ma inšpirovala snaha USA zaviesť poplatok 10 dolárov za vstup do krajiny. Dane nevznikajú len tak. To sa v nejakej hlave uliahne nápad, v inej podivné zdôvodnenie a potom tu už skoro sto rokov platíme a platíme a už ani nevieme prečo vlastne.

Ak ste odborník napíšte do komentárov správne informácie, prípadne dopňte článok. A potom, vraj všetko je na webe.