Koniec podpisovania ZEP – Doplnky NPAPI nefungujú v Chrome ver.42+

Pred nejakým časom som chválil programátorov drsr.sk, ako sa im pekne podarila nová klientská zóna. Vrátane podpori ZEP nie len v IE ale aj ostatných prehliadačoch.

ALE

Už vtedy som vyslovil pochybnosti nad udržateľnosťou riešení postavených na cudzích technológiách. Na  cudzích technológiách na ktorých vývoj a podporu nemáte žiaden dosah.

A na moje slová došlo:

Záznam na celú obrazovku 28.5.2015 113206

Ako dočasne povoliť doplnky NPAPI

Ak musíte použiť doplnok NPAPI, použite dočasné riešenie, ktoré bude fungovať až do termínu v druhej polovici roka 2015, kedy bude vydaný prehliadač Chrome verzie 45:

Spustite prehliadač Chrome.

Na paneli s adresou v hornej časti obrazovky zadajte reťazec: chrome://flags/#enable-npapi

V okne, ktoré sa otvorí, kliknite na odkaz Povoliť, ktorý nájdete pod príznakom Povolenie doplnkov NPAPI.

V ľavom dolnom rohu tejto stránky kliknite na tlačidlo Znova spustiť.

Po vydaní prehliadača Chrome verzie 45 budete musieť načítavať obsah vyžadujúci doplnok NPAPI pomocou alternatívneho webového prehliadača.

Zdroj:  Doplnky NPAPI nefungujú v prehliadači Chrome od verzie 42 – Chrome Pomocník.

A samozrejme kontrolná stránka, ktorá má skontrolovať splnenie SW podmienok na vašom počítači o niečom podobnom čuší. Veď prečo by bolo v popise práce dodávateľa kontrolovať, či nové verzie Acrobat readeru, Chrome, Firefoxu a ďalších a ďalších nepriniesli niečo, čo by rozbilo funkčnosť ich riešené dodaných pre Daňové riaditeľstvo.

Za tie milióny, čo by sme chceli, že? To len ja mám vo svojich procesných modeloch sám pre seba kontrolu po vydaní novej verzie expedičného SW pre lekárne. No nie som divný?

Pod čiarou: Aj tak to končí chybou. Ach jo! Za tie milióny…

Zdieľať?

Nový daňový portál financnasprava.sk si zaslúži pochvalu

Normálne musím pochváliť daňovákov za ich nový portál finančnasprava.sk.  Presnejšie, pochvala sa týka užívateľskej zóny vo walled garden.

Funguje.

Nesmejte sa, už len taká obyčajná vec, aby sa portál vyrovnal v dňoch končiacich termínov so zvýšenou návštevnosťou bol donedávna absolútny problém.

Hlavičky formulárov sa predvyplňujú. Vec samozrejmá, ale veľmi často programátormi zabúdaná služba zákazníkovi. Keď už sa raz prihlásim zaručenou autorizáciou, keď vyberiem subjekt, keď odklikám súhlas so spracovaním konkrétnych údajov, ktoré si privliekla autorizácia zo sebou, tak samozrejme očakávam, že to už nebudem musieť vyplňovať. Dvojnásobne v prostredí zaručených autorizácii.

Je graficky príjemný. Dobre pripravené prostredie pre elektronicky podávané dokumenty. Teda, keď už raz absolvujete tortúru s rozcvičkou v podobe inštalácie toho, a hentoho a tamtoho a totutohoto, tak portál si do všetkých potrebných aplikácii siahne pre to, čo potrebuje bez dodatočného otravovania vyskakovacími oknami, odskokom do pekárne či návštevou kaderníctva.

Podpora pre rozdelenie kompetencii vo firme. Dôležitá vec pre uchovávanie bezpečnostných návykov obyvateľstva. Nič tak nezničí reputáciu ZEP, ako keď musíte svoj ZEP dať z ruky aj s PINmi.  Pritom, tak ako v prípade portálu www.financnasprava.sk stačí, aby bolo vkladanie dvojkrokové. Prvý krok vypísať+uložiť, druhý krok načítať+podpísať.

Spätná kompatibilita so ZEP. V čase, keď sa zavádzajú elektronické občianky neoceniteľné.  Pretože do elektronickej schránky od toho istého štátu sa s komerčným ZEP, ktorý vás ten istý štát donútil získať, sa neprihlásite.

A potom tie pomocné bubliny. Jáj, to je pohladenie duše každého, kto nejaké užívateľské rozhranie vytváral či recenzoval. Užívateľská príručka je fajn, ale pomocník ex tempore a in situ, to je to čo sa skutočne počíta. Verte skúsenému odborníkovi v procesnom riadení, teda mne.

Samozrejme je tam niekoľko podivností, ale tie sú viac-menej len formálneho rázu. Napríklad to názvoslovie ich kmeňa. Že „katalóg služieb“.  Prečo sa to nemôže volať: „Tu vložte dokumenty“? A samozrejme chronológia grafických prvkov. To je klasická bolesť v každom užívateľskom rozhraní, ktoré navrhuje programátor a nepripomienkuje odborník na procesné riadenie. Viete, podávanie dokumentu je proces. A ako taký má svoju jasnú chronológiu. Vždy existuje nejaká priemerne optimálna cesta a grafické rozhranie by ju malo podporovať. Ale čo vám tu budem podarmonici svoje odborné rady dávať. Kúpte si ma, nejako na tie dane zarobiť musím.

A potom tá nešťastná podpisová komponenta viazaná výhradne len na WIN a IE, z čoho vyplývajú technické obmedzenia na jediný správny operačný systém a jediný správny webový prehliadač. Celkovo – postavené je to na príliš moderných komponentoch. A na príliš veľa súčastiach aplikácii tretích strán. Takže na starých strojoch sa používanie bude v čase zhoršovať. Nie preto, že by samotný portál bol aktualizovaný a modernizovaný. Ale preto, že materské aplikácie jednotlivých komponentov sa budú ďalej vyvíjať a zvyšovať požiadavky na hardware. A daňováci sa budú čudovať, prečo sa začínajú množiť ponosy na ich portál.

Akokoľvek, nateraz si užívateľská zóna portálu www.financnasprava.sk zaslúži pochvalu pred nastúpenou jednotkou daňových poplatníkov právnických osôb.

Zdieľať?

Drsr.sk – stále prehliadka IT podivností

Vo formulároch na drsr.sk ešte neprišli na to, že máme rok 2013. Takže sa nedá vyplniť dátum podania súhrnného výkazu. Súčtové polia sa stále nesčitujú a najnovší Acrobat reader samozrejme stále hlási, že autor stránok tam má chybu.

Keďže si zakladajú na tom, aby podporovali monopol Microsoftu, natívna tlač do PDF z Chrome sa nedá použiť. Ak sa čudujte, prečo potrebujem tlač do PDF, tak vecte, že súčasťou elektronického podania je doručenie dokladu do 5 dní v papierovej podobe. Až potom je podanie úplne akceptované.

Antimonopolný úrad ich v tom aktívne podporuje nedávnym absolútne nehoráznym stanoviskom.

PMÚ v zdôvodnení rozhodnutia zároveň uvádzal nasledovné: „Každý používateľ operačného systému Windows automaticky vlastní prehliadač (disponuje prehliadačom) Internet Explorer. Je už na preferencii daného spotrebiteľa, či bude na platforme operačného systému Windows využívať uvedený prehliadač, alebo sa rozhodne pre užívanie konkurečného prehliadača. Pri vlastnení (disponovaní) systémom Windows nie sú s využívaním internetového prehliadača Internet Explorer spojené žiadne dodatočné náklady, ktoré by spotrebiteľ musel vynaložiť, ak by chcel zaslať súhrnný výkaz DPH. Platí teda tvrdenie úradu uvedené v liste zo dňa 2.10.2012, že ak podiel operačného systému Windows predstavuje cca 90%, tak z vyššie uvedeného dôvodu v rovnakom meradle je na strane užívateľov daná možnosť bez akýchkoľvek obmedzení aj používať prehliadač Internet Explorer.“

Zdroj:  DSL.sk – Podľa Protimonopolného úradu štát mohol nútiť občanov používať Windows a Internet Explorer.

Predsa, ak sa vynucovanie týka 10% a menej daňovníkov ide jasne o monopolnú praktiku. Čo to obhajuje Antimonopolný úrad?!? Posilňovanie monopolného postavenia? Navyše, náklady na používanie iného SW ako toho, na ktorý sú užívatelia vyškolený vyžaduje viacnáklady na ich školenie. Možno na antimonopolnom úrade svojich zamestnancov neškolia. No veď podľa toho to aj vyzerá.

Inak, po doterajších skúsenostiach a vlastne neuveriteľné, že sa mi súhrnný výkaz podarilo podať v nedeľu večer bez väčších problém.  Je to úplne iný IT svet.

Aktualizované 21.1.: –  Napriek tomu, že všade hlásia, že už len cez eDane, podanie cez web a teda cez eTax je bez jediného upozornenia možné. Dokonca vám vystavia plnohodnotnú potvrdenku, že podanie prijali. Nuž, keď hrajkanie s podpisovaním na ich strane, tak aj na mojej.

Zdieľať?

Patašifrovanie a pseudopodpisovanie v IE všetkých strašne nasiera

Nech ide celý Microsoft aj s celou svojou podpisovou politikov v Internet Exploreri tam kam ani mesiac nezasvieti. A áno, aj celé Adobe so svojimi neuložiteľnými PDF dokumentami.

To je na zúfanie. Naozaj nemám ani najmenšej chuti a už vôbec čas venovať sa nejakému debilnému inštalovaniu certifikátov, politík, nástrojov, frameworkov a nastavovaniu kde akej pí****viny. V dnešnej dobe? Keď už aj PHP skripta na hostingu sa vedia automaticky aktualizovať na dva kliky v prehliadači. A v akomkoľvek prehliadači!

A korunu tomu tentokrát nasadilo Adobe, keď neumožňuje uložiť obraz PDF dokumentu z obrazovky. Mne je fakt srdečne jedno, že polovica toho čo vidím je šablóna a polovica nejaké xml dáta. Ja potrebujem ten zasraný krycí list elektronicky uložiť.

Priatelia prepáčia za dnešný fekálny slovník, ale nech kompetentný na slovenskom Daňovom riaditeľstve vidia, aké idiotské nástroje nútia slovenských daňovníkov používať.  Skutočne, mikrosofťácky prístup k šifrovaniu a podpisovaniu stojí za trus a všetkých nás strašne serie, že ho musíme používať. Keby používať, každý štvrťrok či mesiac s ním stále znovu a znovu bojovať. Lebo čo fungovalo pred 90 dňami, je dnes zas nepoužiteľné.

drsr.sk - certifikat error

drsr.sk - certifikat error

Parodické je , že sami daňováci  sa tomu vysmievajú, keďže nás vítajú :

The security certificate presented by this website was issued for a different website’s address.

Security certificate problems may indicate an attempt to fool you or intercept any data you send to the server.

Pokračovanie používania stránky nie je doporučované.

A mimochodom, čo je to za overenie identity (keď aj nezaručeným podpisom), ak nikde nezadávam ani to najmenšie heslo?!?

Celé zle, celé zle!

Zdieľať?

Štátny webový portál vyvinul desktopovú aplikáciu

DRSR.sk opätovne pokračuje v absurdných riešeniach vyplývajúcich z elementárnej neschopnosti. Vytvoril ďalšie provizórium.

Špecifická aplikácia pre elektronické podávanie súhrnných výkazov :

Daňové subjekty môžu pre elektronické podanie súhrnného výkazu k DPH použiť za týmto účelom pripravenú aplikáciu, ktorá poskytuje možnosť podania súhrnného výkazu vrátane jeho podpísania zaručeným elektronickým podpisom alebo elektronickou značkou. Pri použití aplikácie nie je potrebné prihlasovať sa na portál daňovej správy.

Inštalačný balík aktuálnej verzie 1.0.0.10.

Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky

Celé riešenie daňového portálu už prinieslo niekoľko provizórií, ktoré sú zúfalou prehliadkou informačného pekla. Je ich už toľko, že tie provizórne riešenia budeme čoskoro počítať na desiatky.  Všetky záplaty a slamky topiacemu financujeme z našich daní. V prípade daňového portálu hádam ani neexistuje absurdnejšieho paradoxu.

Dnešná situácia už nie je vôbec o nejakej konštruktívnej debate o vývoji. Je len o jednej jedinej otázke: Dokedy? Čakajúc na odpoveď nám neostáva len kvílenie a škrípanie zubov. Je to dokonané peklo.

P.S.: 11 z 10 lekárnikov odporúča pri práci s drsr.sk používať starú guľôčkovú myš pripojenú k počítaču aspoň drôtom sedmičkou.

Zdieľať?