Štatistický pojem odds ratio – preklad a vysvetlenie

Chystám do Lekárne na webe článok o aktuálnom poprasku o lieku Avandia tablety. Také jedno antidiabetikum u ktorého sa počas klinického používania zistilo, že má vplyv na výskyt problémov zo srdcom u pacientov, ktorý ho užívajú. Samozrejme sa rozpútala mediálna hystéria a klasickým sprievodnými javmi sú, že jednak si pisatelia poriadne neprečítali originálnu štúdiu. A druhak, v prípade zdravotníckych článkov štandardne, vznikajú problémy s nebulvárnou interpretáciou čísiel.

Aktualizácia: Odborný článok vyšiel pod názvom Lekáreň na webe / Avandia – skutočné výsledky štúdie

Odborná odbočka

To, že ak je šanca na výskyt nežiadúcich účinkov pri užívaní lieku 1,43 krát väčšia ako v keby ste užívali placébo neznamená, že 43% pacientov užívajúcich Avandiu je ohrozených nežiadúcimi účinkami. Akurát ich dostanú o 1,43 krát pravdepodobnejšie. Inak pravdepodobnosť ich výskytu po spočítaní výsledkov vrámci metaanalýzy je nejakých 0,9%. Ďalšie rozoberanie problému z odborného pohľadu si nechám do lekárne.

Vymedzenie problému

Kameňom úrazu je interpretácia štatistického pojmu odds ratio. A to je dôvod prečo sa tu o tom zmieňujem. Predsa len štatistika je viac doménou čitateľov, ktorí chodia sem ako návštevníkov, ktorí navštevujú odborný zdravotnícky server. (anchor text nadovšetko)

Hľadanie riešenia

Trochu som pátral po webe a našiel som v tejto súvislosti jedno pojednanie, kde porovnávajú použitie Odds ratio versus relative risk. Je tam rozobratý veľmi pekný príklad o pravdepodobnosti, že umriete na Titaniku ak ste muž verzus relatívna šanca umrieť.

Je jasný matematický rozdiel. Odds ratio sa počíta ako podiel šancí, teda pravdepodobnosť výskytu javu voči jeho nevýskytu. To je ten rozdiel medzi relative risk, ktorý sa počíta ako podiel pravdepodobnosti javu k celkovému počtu/veľkosti súboru. Podiely takto rôzne počítaných čísiel potom dávajú samozrejme celkom iné výsledky a teda je ich treba aj inak interpretovať.

Tak sa dá dopracovať k tomu, že pravdepodobnosť smrti na Titaniku pre muža bola 2,5 krát väčšia ako smrť ženy, no šanca, že by ste umreli na Titaniku ak ste muž je 10:1 oproti ženám.

Keďže sú šance počítané voči ich nevýskytu, to je aj dôvod, prečo sa ujalo vyjadrovanie porovnania úspešnosti liečby. Stačí zadať do Googlu odds ratio a vyskočia samé farmakoterapeutické štúdie.

Otázka pre vás

Prečo to ale celé píšem? No, pri štúdiu významu slovného spojenia odds ratio našiel som len anglické texty. Preto sa chcem týmto prostredníctvom s vami poradiť. Takže priatelia: Ako sa má správne do slovenčiny (alebo aspoň češtiny) prekladať pojem odds ratio? Je to podiel šancí? Podiel rizík? A ako potom preložiť relative risk? Ako relatívne riziko? Ako je to podľa vás so slovnou interpretáciou týchto dvoch rozdielnych pojmov.

Ako som už napísal, matematický rozdiel je jasný, ale hodilo by sa jasná slovná formulácia tohto rozdielu.

Súvisiace linky k problému odds ratio versis relative risk
Odds ratio – Wikipedia, the free encyclopedia
Logistická regrese – Wikipedie, otevřená encyklopedie
StatSoft CR
Elektronická učebnice statistiky
Zdieľať?