Spoločná československá digitálna parlamentná knižnica

Ide o zbierku dokumentov, stenozáznamy, parlamentné tlače/tisky zákonodárnych zborov, ktoré na území našich krajín zasadali od roku 1848 do dnes.

Nájdete tam stenozáznamy dokonca z rokov 1848 – 1849 kedy naše krajiny patrili do Rakúsko-Uhorska a zasadal Ústavodárny rakouský rišsky sněm. Tiež sú tam dokumenty z rokov 1939 – 1945 (Snem Slovenskej republiky) ďalej z rokov 1945 – 1946 kedy zasadalo Prozatimni Narodni shromazdeni republiky Ceskoslovenske. A samozrejme Federálne zhromaždenie ČSSR tam má tiež svoje miesto.

Koho zaujíma politická história, ale na svoje si prídu aj záujemci o históriu všedného dňa, nemal by tento primárny zdroj informácii vynechať.

Ako som k tomu prišiel?

Relatívne aktívne využívam službu Google alert. Mám tam zadaných niekoľko kľúčových slov. Jedným z nich je aj slovo lekáreň, aby som mal zľahka prehľad čo nového sa deje na sieti v odbore.

Doteraz mi poväčšinou chodili len upozornenia na zaindexovanie rôznych stránok, snažiacich sa prezentovať jednotlivé lekárne. No dnes prišla perla: Odkaz na Navrh poslancu Emila Spatneho, Fr. Zeminove, Al. Hatiny a druhu na radnou kontrolu lekaren a leciv. (Mimochodom, v roku 1930 riešili tie isté problémy ako dnes.) Mrkol som do adresného riadka a začal skracovať URL, až som sa dopracoval na rozcestník, ktorý čisto účelne odkazuje na dokumenty českého a slovenského parlamentu.