Zamneď: Ochrana Slovenska pred utečencami sa dá riešiť len na úrovni EU

Ako budeme žiť o 3 roky? To je tá téma, ktorá hýbe dnešným Slovenskom. Preto sú voľby, aby sme si na túto jednoduchú otázku nastavil odpoveď.  Aby sme si zodpovedali, či doterajšie smerovanie je OK a má pokračovať. Alebo či je potrebné smerovanie slovenskej spoločnosti meniť.

Utečenci? Nie, to nie je tá téma. Témou je, ako bude vyzerať o tri roky EU, ako bude vyzerať náš zdravotnícky systém a témou je či sa otočí vývoj v nevzdelanosti našich detí. Témou je, kam sa posunú mravné korene spoločnosti na Slovensku.

Dnes si dám zamyslenie o ochrane Slovenska pred utečencami a azylantmi v EU.

EU o tri roky bude zas a znovu vzdorovať utečeneckej a teroristickej hrozbe. Rovnako Slovensko. Tak to proste je. Tá hrozba neskončí o tri mesiace. Neskončí to voľbami na Slovensku. Len a len to, ako bude vyzerať EU o tri roky nám odpovie, ako veľmi o tri roky budeme riešiť teroristickú hrozbu. Keď budeme mať dobre strážené EU hranice, keď budeme mať v celej EU jasnom ako vyzerá jednotná azylová politika, tak vtedy budeme mať my Slováci vyriešený utečenecký aj teroristický problém.

Sulík – predseda SaS – chodí diskutovať do Nemecka. Do krajiny, ktorá najvýznamnejšie ovplyvňuje tvár európskej azylovej politiky. To je to miesto, kde sa deje najvýraznejšia ochrana Slovenska. Ovplyvňovanie celoeurópskej politiky. To je téma slovenských marcových volieb. Kto vie ovplyvňovať EU politiku?

Smeru sa podarilo celú EU nasrať. Bez akýchkoľvek vyjednávacích bodov k dobru. Neponúkli pre EU nič. Majú jediného diplomatického profíka – Lajčáka. A jeho základnou ambíciou je dostať sa do OSN. Do organizácie, ktorá s Európou a jej vnútronými záujmami nemá nič spoločné. Sulík – predseda SaS –  chodí diskutovať do Nemecka. Do krajiny, ktorá najvýznamnejšie ovplyvňuje azylovú politiku EU. Ostatné slovenské politické strany? Sieť – najväčšie preferencie –  má na čele slovenského gazdu.  KDH s najskúsenejšími politikmi na EU scéne nikto nepozná. Matovič je lokálna figúrka bez okolia. Možno v Moste by sa niečo našlo niekde ďaleko od Bugára, no sú neprebudení ako z onoho románu.

Témou nie je ochrana hraníc Slovenska. Témou nie je počet policajtov na uliciach či počet dní, ktoré dáme policajtom na zbieranie dôkazov počas zabásnutia bez dôvodu. To sú obyčajné technické riešenia, ktoré urobí akýkoľvek politik akejkoľvek politickej strany  vo vládnej funkcii. Na technické opatrenie príslušnosť k politickej strane nemá vplyv. Je to totiž priamy vzťah – väčšia hrozba = viac policajtov. Policajti nestíhajú = viac policajtov+dlhšie lehoty. Čisto logické príčiny majú logické dôsledky.  To v Parlamente odhlasuje každý politik väčšiny v štátnych funkciách.

Témou je ako na úrovni EU presadíme konečne užitočné riešenia v azylovej politike. Bude to tak, že smerácky europoslanci odhlasujú kvóty a ich stranícky predseda proti tomu podá žalobu? Alebo tak, že diplomaciou v EU-parlamente a medzi krajinami (dnes hlavne Britániou) vytvoríme my Slováci na úrovni EU riešenia pre celý kontinent? Toto je témou: Schopnosť ovplyvňovať EU.

Onehdá Sulíkovi Nemci prevolávali – Sulík fuer President. Nestane sa to, no nemeckí politici pozorne počúvajú, čo Sulík rozpráva. Niektorí už dnes jeho myšlienky považujú za svoje najobľúbenejšie riešenia. Keď sa pridá Švédsko, Británia a Dánsko, pomaly máme dostatok obyvateľov EU za sebou. Vyberte si – nasrať EU, alebo už dnes ukázať, že vieme EU ovplyvniť.

A to len vďaka tomu, že jeden politik SaS dokáže diskutovať na úrovni EU a prinášať riešenia na úrovni EU.  Riešenia, ktoré skutočne ochránia Slovensko.

My, občania Slovenska, potrebujeme, aby naše deti mohli slobodne cestovať a študovať po EU. Aby sme sa mohli bez prekážok zamestnávať kdekoľkvek v EU. Pre Slovákov je charakteristická ekonomická emigrácia. Kopa regiónov žije z toho, že Slováci vozia peniaze z EU.  My potrebujeme byť platným členom EU, aby Slovensko rozkvitalo.

Čo myslíte, kam budeme vyvážať všetky tie autá, čo sa na Slovensku vyrobia? My ich toľko nepotrebujeme. Vyrábame ich pre EU. My potrebujeme voľný pohyb tovaru a ľudí po európskom kontinente. Bez toho, aby sme sa o to pričinili sa to samé nestane.

Dnešná EU nie je to pravé orechové. Je socialistická až hrôza. SaS má jasné stanovisko – EU áno, no potrebuje zreformovať, zjednodušiť, zprehľadniť. Rovnako ako Slovensko po 8 rokoch vlády socialistov. Rovnaké stanovisko má Británia. Ani Cameron nechce explicitne von z EU. To by neprišiel s reálnymi návrhmi na reformu. Sulík už roky upozorňuje na to, čo Británia chce. Máme super šancu aby sa Slovensko postavilo vedľa Británie. Získame ešte podporu pár ďalších krajín a EU sa môže meniť tak, ako nám to vyhovuje. Lebo budeme v klube reformných krajín.

Prečo sú pre fungovanie EU dôležité lokálne parlamentné voľby? Pretože všecko, každú jednu smernicu, každá jedno doporučenia, každé jedno schválené opatrenie EU schvaľuje a pripravuje Rada EU. Rada EU sa skladá z príslušných ministrov vlád členských krajín. Za Slovensko v tejto Rade EU sedia ministri slovenskej vlády. Keď sa rokuje o poľnohospodárskej politike, tak to ako jeden z 28 schvaľuje slovenský minister poľnohospodárstva. Keď sa pripravuje smernica o ochrane občanov na internete (cookies hlášky na každom webe), tak to odhlasuje ako jeden z 28 slovenský minister dopravy. Všecko všecičko, čo chce schváliť EU-parlament musí súčasne schváliť aj Rada EU. Takže europoslanci sa môžu aj uhlasovať, hlasovať musí aj náš príslušný minister v Rade EU. Až potom sa to stane záväzná aj pre Slovenskú republiku. Definovaním víťaza slovenských parlamentných volieb definujeme svoju vládu a definujeme tak naše hlasovania v Rade EU.

SaS myslí v utečeneckej politiky skutočne celoEU. To je jediný spôsob, ako o tri roky mať pre tento problém na Slovensku fungujúce riešenia. Opýtajte sa, ako chce azylový a utečenecký problém riešiť vami preferovaná politická strana, keď sa tak panicky bojíte utečencov. Technické riešenia, ako viac policajtov, dlhšie lehoty na zadržanie na území Slovenska? Alebo skutočné riešenia na úrovni EU? Technikálie vám dá každý politik bez ohľadu na politickú stranu. Diktátor k tomu pridá nejaká to obmedzenie osobných slobôd vrátane cenzúry internetu. Riešenia na úrovni EU len taký, ktorý má otvorené dvere v krajinách EU.

Buď je pre vás utečenecká kríza v EU témou, potom hľadáte takých zástupcov, ktorí riešia problém na úrovni EU. Alebo to pre vás nie je téma. Tak čo si vyberiete ako riešenie ochrany Slovenska pred utečencami a hodíte do volebnej urny? Fico ide žalovať EU. Ostatní pravičiari sú EU-neprebudení. Sulík – predseda SaS – burcuje verejnú mienku v Nemecku a vidí riešenie utečeneckej krízy ako EU problém.

Schopnosť vidieť veci komplexne

Nie utečenecká kríza a jej riešenie nie sú jednoduché úlohy. Áno, majú jednoduché zadania, možno aj jednoducho pomenované potreby. No ich naplnenie je dlhodobá a komplexná záležitosť plná nástrah a rizík omylov. Preto treba hľadať taká ponuky, ktoré sú mnohovrtsvové a zahŕňajú aj to, aj ono, aj iné, aj malé detaily a aj veľké rozhodnutia.

Poliačik s Nicolsonovou boli pomáhať ako dvaja z mnohých a mnohých iných dobrovoľníkov utečencom na diaľnici v Maďarsku, keď sa na ľudí orbánovskí nacisti vykašľali. Spoločne so Sulíkom dali dohromady celkové a komplexné stanovisko SaS. Je tam aj rozhodnosť Sulíka aj ľudomilný postoj Poliačika s Nicolsonovou. A nikde tam nie je nič o tom, že sa má EU pred žiadateľmi o azyl uzavrieť. Všetci, ktorí dávali to stranícke stanovisko dohromady chápu, aké sú historické súvislosti, ktoré viedli k napísaniu Listiny práv a slobôd tak ako je napísaná. Svoje osobné postoje po diskusii upozadili a jediné, čo je pre nich osobne relevantné je to spoločné a jediné stranícke stanovisko. Proste si svojich partnerov vážia tak, že dali vzájomne na ich slová a takýto výsledok ako najlepší ponúkajú ako volebný program.

Aj ja veľmi dobre viem, ako významne je dôležité počítať s azylovým procesom. A dať mu poriadok a systém jednotne a spolu v EU. Preto som sa pridal k SaS. Práve preto, že je to strana, kde prebieha normálna diskusia a na výsledných dokumentoch, stanoviskách a ponúkaných riešeniach je to vidieť. Na začiatku sú osobné postoje silných osobností a profíkov, potom diskusia a nakoniec rozumné riešenia ako uznanie argumentov ostatných spolustraníkov. A tieto vzájomne vydiskutovené a uznané postoje Sulík prezentuje aj Nemcom. A získava ich ako spojencov pre Slovensko a jeho ochranu.

Keby toho nebol Sulík schopný, SaS už existuje dosť dlho na to, aby ostal sám ako kôl v plote. Pritom je okolo neho kopa profíkov a silných osobností, ktorí sa vracajú alebo prichádzajú noví. Osobností, ktoré si môžu vyberať. Žiaden profík neprotrebuje stanu, kde nikto nepočúva, nedokáže diskutovať a hľadať spoločné stanoviská. A po diskusii sa prispôsobiť spoločnému stanovisku.

Áno, SaS bola v rozhodujpcom období pre váhanie profíkov či sympatizantov niekde na hranici zvoliteľnosti. Aj tak si kopa silných osobností a profíkov vybrali SaS. A aj tak som si aj ja vybral SaS. Liberalizmus a zásadový pravicový postoj aj v kompromisných riešeniach (kompromisom bolo, že Radičovej vláda zvýšila kvôli dopadom krízi dane, SaS práve zabezpečila, že v zákone bol aj pravicový automatický návrat na nižšie hodnoty) je totž super vec, na ktorú sa dá v tejto strane pevne spoľahnúť. Rovnako aj na to, že Sulík ešte do volieb všeličo zo seba totálne nepopulitické prekecne.

Ale bude to línia strany v tej surovej podobe? Všetci, ktorí sme stáli pred otázkou, či SaS alebo Sieť alebo Most sme si nejakou podobnou úvahou musli prejsť. Realita je taká, že SaS má už niekoľké volebné obdobie suverénne najlepší ekonomický a najlepší neekonomický volebný program vďaka kope profíkov a silných osobností. To robí zo SaS užitočnú voľbu pre Slovensko.

Fico ide žalovať EU, lebo on predseda sa tak rozhodol a strana a vláda urobí čo on jediný schváli. Ostatní pravičiari sú EU-neprebudení. Sulík – predseda SaS – burcuje verejnú mienku v Nemecku, vidí dlhodobo Britskú nespokojnosť a vidí riešenie utečeneckej krízy ako EU problém, lebo také je spoločné stanovisko dobrej spoločnosti silných osobností a profíkov v strane SaS.

Je nedeľa, vaša krv je plná chylomikrónov, uvažujte, čo je vašou voľbou, ako si predstavujete riešenia, ako si predstavujete tvorbu tých riešení, ktoré majú ochrániť Slovensko, ktoré majú urobiť so Slovenska zas krajinu, kde sa oplatí žiť. Čím viac hlasov, tým ľahšie sa budú presadzovať. Vnútri budúcej pravicovej koalície, či na úrovni EU.

Zdieľajte obsah s priateľmi:

Zrušenie limitov je prirodzená podpora kvalitnejšiej lekárskej startostlivoti

Dnes, keď 23 v mesiaci lekár vyčerpá limit, proste môže alebo zavrieť, alebo ošetrovať pacientov zadarmo. Je úplne jedno, či je to lepší lekár alebo horí, či si s pacientmi rozumie, alebo je nevľúdny. Je jedno či má “zlaté ruky” alebo lieči len z povinnosti. Limit je vyčerpaný a basta. Limity  lekárov nás odďaľujú od tých najlepších.

Keď sa v Bratislave vyčerpá limit na vyšetrenia na CT, tak najbližší dostanete za 30-45 dní. Alebo môžete cestovať do Brezna, lebo tam ešte limit nevyčerpali a vyšetrenie bude za 2-3 dni. (lokality sú ilustračné) Takto totiž v konečnom dôsledku dopadajú limity doktorov na pacientov. Doktor má tak či tak “vyďeláno” no pacient musí s chorobou na krku vyčkať.  Limity lekárov zvyšujú nepohodlie pacientov

Po známosti aj zadarmo, prípadne na “odložené limity” za prilepšenie. Pretože tie super stroje, tie kapacity, tí vynikajúci doktori tu sú. Máme ich, no neliečia. Pretože nemajú už tento mesiac limit. Asi mali málo známostí, že nedostali lepší limit. Limity lekárov podporujú korupčné prostredie.

Demokracia je nádej pre všetkých

Demokracia funguje tak, že občania si vyberú z ponuky jednotlivých politických strán tak, ktorej riešenia sú pre ich život zaujímavé a dobré. Niektoré politické strany ponúkajú predražené CT, niektoré politické strany sa do rozvoja zdravotníctva nehrnú, lebo nemajú na to profíkov. Niektoré strany majú priamo profíkov medzi politikmi.

A niektoré majú politikov, ktorým nerobí problém k sebe prilákať profíkov, ktorí by do politiky nešli, lebo milujú nadovšetko svoju profesiu. SaS toto štandardne žije. Má profíkov (Osuský) a dokáže dať priestor profíkom z prostredia mimo stranu.

Vo volebnom programe SaS je zrušenie limitov pre lekárov:

Zrušíme limity pre poskytovateľov, ktoré sú nespravodlivou deformáciou systému a zavedieme platobné mechanizmy, ktoré podporia klientsku orientáciu poskytovateľov. Ak si pacient vyberie iného lekára alebo zdravotnícke zariadenie, nie je spravodlivé, aby bol odmietnutý pre vyčerpaný limit, pričom u iného poskytovateľa by mu jeho poisťovňa potrebný výkon uhradila. Zdroj: Sloboda a Solidarita | Zdravotníctvo

Keď som sa, ja ako mladý lekárnik niekdy pred mnohými a mnohými rokmi stretol s pojmom “limit pre lekára”, dosť som tomu nerozumel. Predstavil som si to, ako by to vyzeralo v prípade liekov. “To akože keď vydám lieky za 40000€ tak ďalšie mi už poisťovňa nepreplatí, lebo limit?  Takže keď ten limit naplním 23. v mesiaci, tak mamičku s deckom budem musieť poslať do okresného mesta, aj keď za mnou pol metra leží potrebné antibiotikum.”  Bŕ, otriaslo mnou. Ty jo, tomu som naozaj neporozumel. A limitom nechcem rozumieť doteraz.

Limity na výkony považujem od počiatku svojej kariéry v zdravotníctve za absurný nástroj regulácie. Regulujú, no znepríjemňujú život pacientom. Navyše dobrý lekár má čoskoro po limite a pacient je systémom nútený ísť na vyšetrenie k horšiemu lekárovi či do horších podmienok. Alebo proste už na to nemá sily a na vyšetrenie či liečenie sa vykašle. Systém ušetril. Regulácia sa podarila.

Je to pre mňa totálne zhodná myšlienka s programom SaS. Potvrdenie toho, že som si dobre vybral dobrú spoločnosť v SaS. Máme rovnaký postoj k tomu, ako meniť Slovensko na príjemnú krajinu na život.

Demokracia pre pokročilých:  Po tom, ako si voliči vyberú jednotlivé strany budúcej koalície, tieto politické strany zasadnú k stolu a začnú dohadovať Programové vyhlásenie vlády. Do tohto vládneho plánu na 4 roky sa dostanú s istotou tie časti volebných programov strán, ktoré sú vo všetkých rovnaké.

Potom začne dohadovanie sa nad rozdielnosťami. A každá strana má takú silu pri vyjednávaní, akú silu jej dali voliči, koľko hlasov získala. Ak sa má program SaS realizovať maximálne, potrebuje mať za stolom vedľa ostatných pravicových strán silný mandát od voličov.

Limity pre lekárov sú zlo. Vy to viete, ja to viem, volebný program SaS to vie. Chcete, aby sa to realizovalo. No tak proste musíte do volebnej urny hodiť SaS. Inak sa to nestane. Nezvolením sa nedá volebný program SaS realizovať. A vy aj ja vieme, že program je to dobrý.

Ak chcete, aby vás dobrý lekári mohli liečiť bez limitu od poisťovne aj po 20. v mesiaci, musí mať SaS od vás hlas. V súčte potom dostatočnú silu, aby sa maximum volebného programu SaS presadilo v reformnej vláde. Tak jednoduché to je.

Autor kandiduje na poslanca Národnej rady SR na kandidátke strany SaS vo voľbách v marci 2016.

Zdieľajte obsah s priateľmi:

Kandidujem na poslanca Národnej rady SR na kandidátke strany SaS

Pred mnohými rokmi som sa venoval pozorovaniu a komentovaniu politiky. Je to tak minimálne od roku 2003. A tí čo ma poznajú osobne, tak vedia, že oveľa oveľa dlhšie.

Vypozoroval som, že sa moje nápady, názory a postoje zhodujú vo veľkej miere s politikou strany Sloboda a Solidarita (SaS). Prirovnal by som to k dvom priamkam v neeuklidovskej geometrii. To že sú to rovnonežky s mnohými spoločnými bodmi neznamená, že ležia na sebe. Na druhej strane, tých spoločných bodov sú tisíce a bežíme jedným smerom. Keď som si porovnal moje a ich postoje, mnohokrát som zistil, že výsledkom je spoločná limita. Nie nutne rovnaký výsledok, len limita. Že sa limitne k sebe blížime.

Pred nejakým dlhším časom, som požiadal o zaregistrovanie za Priateľa slobody. Zdalo sa mi to logické. Ak sa chcem zapojiť do politiky a som odporca zakladania svojich strán, musím sa niekam pridať.

Onehdá sa pýtali so strany SaS, kto z nás, Priateľov slobody, by chcel kandidovať na kandidátke strany SaS do Národnej rady. Tak som sa sám seba takto opýtal: “Chceš?” (potykal som si, veď sa už 42 rokov poznám). A odpovedal som si: “Hej, chcem.” A tak som sa prihlásil, že by som chcel kandidovať.

Ešte stále som si hovoril, že veď je to len taká e-mailová nezáväzná konverzácia.

Onehdá sa konala Programová konferencia a tam som zašiel. Zas sme, Priatelia slobody, boli pozvaní. A bol som potešený. Čakal som všeličo. Na škále od “Amwai extravaganza” až po “zelený dejchánek”. Fakt som tam šiel s otvorenými očakávaniami.

A ono nič z tohto extrémizmu. Bolo to normálne stretnutie, kde kopa profíkov prezentovala ako si predstavujú lepšie Slovensko. Videl som naživo, ako sa prezentovali silné osobnosti a ich jasný pohľad na svoje problematiky. Bol som príjemne prekvapený, že nešlo o Sulíkovu exhibíciu. Tí ľudia boli rovnako a v súčte dokonca ďaleko silnejší ako predseda.

A zas som sa utvrdil v tom, že som tu správne. Že máme vo svojich riešeniach rovnaké hodnoty. Občas sa nezhodujeme vo výsledkoch, ale aj tam sa zhodujeme v hodnote limít. Proste sa naše postoje a riešenia a výsledky, ktoré chceme dosiahnuť, limitne k sebe približujú. Ja so stranou SaS v blízkej zhode na to, ako by malo vyzerať Slovensko.

A tak som po vyzvaní poslal všetky požadované dokumenty, podpísal čo bolo treba podpísať a v piatok sa idem fotiť na plagáty.

Ja teda neviem, čo prebiehalo na druhej strane, teda v predsedníctve SaS. Ako oni mňa vidia. Ale ich rozhodnutie je jasné.

Prišlo mi oznámenie, že s potešením mi oznamujú, že som bol definitívne zvolený na kandidátnu listinu strany Sloboda a Solidarita pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.

A tak je to priatelia teraz na vás. Neočakávam žiadne super zvoliteľné miesto. Takže jedine krúžkovanie vám pomôže, aby som vás zastupoval.

Rozhodne toto nie je jediná a osamelá akcia mojej politickej angažovanosti. Už aj v prípade nezvolenia predpokladám rozvíjanie svojej politickej kariéry. A bez ohľadu na výsledok SaS to bude práve v jej intenciách. Stať sa môže všeličo, no roky zhody s liberálnym pravicovým mi hovoria, že tu to má zmysel.

Ja sa totiž neviem pýtať: “A bude to vyhovovať voličom?” Ja to skôr vidím naopak: Pozrite, takto si predstavujem Slovensko podľa seba. A to si vo mne zvolíte. 

SaS pripravilo dobrý program. Jasné riešenia pre to, aby sa na Slovensku dobre žilo. To je to čo tu stojí na stole. A to si vo mne zvolíte. A momentom zvolenia bude obojstranná istota.

  • Vy – voliči máte istotu, že tak, ako je to v programe, tak ako to píšem tu na blogu, že to tak aj po voľbách bude realizované.
  • A ja mám istotu, že nikto nebude odo mňa chcieť niečo, čo by bolo proti môjmu presvedčeniu s argumentom, že mi dal hlas a mám preto podľa neho skákať.

Voľbou SaS si obojstranne potvrdíme, že tak ako je to vo volebnom programe, tak to chceme obe strany. Aj voliči aj tvorcovia toho programu v strane SaS a zvolení poslanci.

Aby to aj moja dcéra – prvovolič pochopila: Je tu ponuka, ako spravovať Slovensko a keď chcete, aby sa to stalo podľa predstáv strany SaS, tak treba do volebnej urny hodiť lístok strany SaS. Tak jednoduché to je. A keď chcete, aby som ja spoluvytváral obraz NR SR v rokoch 2016-2020, tak treba zakrúžkovať číslo pred mojim menom. (číslo bude upresnené)
Ja vám za to môžem sľúbiť, že to bude tak, ako ma poznáte tu na blogu či osobne a v intenciách programu SaS. Pre mňa to nebude žiaden problém dodržať. Ako píšem horevyššie, sme v zhode a kde nie v úplnej, tak sa k nej limitne blížime.

Dáme príklad?

  • V programe je, že SaS nepôjde do koalície so Smerom a že SaS chce vytvoriť reformnú vládu s ostatnými pravicovými stranami. Ja to považujem sa správne riešenie pre Slovensko už dávno.
  • Voľbou SaS a krúžkom pre mňa máte istotu, že SaS nepôjde do koalície so Smerom. Voľbou SaS a krúžkom pre mňa máte istotu, že SaS bude súčasťou  reformnej vlády bez Smeru. Na 4 roky.

 

Zdieľajte obsah s priateľmi:

V mojom svete je normálne byť nezávislý profesionál s politickým názorom

Článok je určený pravicovým voličom! Len a len pravicovým voličom!

Každý máme svoj svet a v ňom svoje vlastné morálne a etické pravidlá. Keď ich máte nastavené vysoko, neuveria vám. Keď ich aj skutočne žijete, až potom vám uveria. Niektorí. Len niektorí.

Niektorí majú svoje morálne a etické pravidlá niekde na úrovni nadmorskej výšky Kaspického jazera. Svojou prizmou potom súdia aj ostatných. Neuveria vám.

Bez dôvery. Nuž a takto si tu žijeme.

Ako teda uveriť a nespáliť sa? Ja vám nepoviem, kto je chrakterný. Nájdite si ich sami. No dám vám návod.

Mají-li se v povaze člověka projevit skutečně výjimečné vlastnosti, musíme mít štěstí dlouhá léta pozorovat, co ten člověk dělá. Není-li v jeho práci ani stopa po sobectví, je li myšlenka, řídící jeho činnost, bezpříkladně ušlechtilá a je naprosto jasné, že nejen nehledal nikde odměnu, ale dokonce zanechal ve světě i viditelné stopy, ocitáme se bez nebezpečí, že se zmýlíme, před člověkem výjimečného charakteru.

Jean Giono: “Muž, který sázel stromy”

Som priemerne zodpovedný a priemerne poctivý. Je len na vaše prizme, na vašom prostredí z ktorým ste denno denne konfrontovaní, či mi uveríte. Väčšina nie.

Môžete tvrdiť, že ste nezávislý odborník na finančnú políciu. Stačí, že venujete pár tisíc na podporu politického smeru, ktorý sa vám zdá užitočný. A nikto vám neverí vaše poctivé úmysly, ak ste obdarovali stranu Smer.

Na rozdiel od nenávisti kvôli farbe pleti či miesta narodenia či nebodaj náboženského vyznania, toto hádzanie do jedného vreca kvôli morálnym zásadám či príslušnoti k politickému prúdu, v pohode trpíme. Nie, nehovorím o nacistoch či komunistoch, ktorí sú samozrejme v demokratickom právnom poriadku postavení mimo zákon. Hovorím o pravičiaroch, liberáloch či socialistoch. Hovorím o normálnych demokraciu si vážiacich politických prúdoch.

Česká ODS sa už asi 3-4 roky márne snaží obrodiť svoju značku od “kmotrov”.  Pritom českí voliči práve pomocou krúžkov vyčistili kandidátku od tých najväčších bafuňárov.

Koľko to bude trvať slovenským sociálnym demokratom po tom, ako kde-kto v tomto štáte vie, že u nich to tak funguje? Napriek 38% podpore, stále je to 100-38=62%, teda väčšina, ktorá im dnes neverí ani nos medzi očami.

Predstavte si, že sa dnes na kandidátke strany Smer objaví celkom nový človek. Má sociálne zmýšľanie, lebo ho tak vychovali jeho rodičia-komunisti. Je ešte dosť mladý, aby bol ľavičiar, ale dosť starý, aby už vedel, že komunizmus je čisté zlo. Verí v ochrannú ruku štátu a silu kolektívnej inteligencie pri prerozdeľovaní daní. Proste čistá sociálno-demokratické duša. (Nikto ju síce nikdy nevidel, ale v literatúre sa spomína, že existuje.)

Predstavte si, že sa z takého, čo já viem, 87 miesta prekrúžkuje a bude zvolený. Zasadne do výboru, možno dokonca ako opozičný poslanec bude nominovaný ako predseda nejakého kontrolného výboru.

Uveríte mu? Uveríte mu, keď bude hovoriť, že jeho výbor nie je uznášaniaschopný, lebo všetci jeho spolustraníci majú zákonný dôvod na ospravedlnenie? No uveríte mu? Čistej duši socálnodekratickej?

Žiadna sranda, tieto moje morálne nároky na vás, že?

Nejde o žiadne oni, ide o mňa konkrétneho

No a predstavte si, že sa moje meno objaví na kandidátke SaS? Čistá duša liberálno-, pravicová. S jasnou dávnou predstavou o tom,. že štátu treba málo, treba tvoriť priestor pre osobné slobody ľudí, aby sa medzi sebou dohodli. Že treba aj  medzi voľbami dať ľuďom často hlasovať. Že treba budovať pevnú záchrannú sociálnu sieť a odvodový bonus je super riešenie, aby si človek mohol pomaličky podľa svojich schopností privyrobiť a súčasne neprišiel o štátnu podporu v rádoch desiatok eur kvôli pár centom príjmu.

No a predstavte si, že sa moje meno objaví na kandidátke SaS na takom, čo já viem, lebo ešte neviem či teda naisto, takom totálne nezvoliteľmom mieste.

No a predstavte si, že by ste si mali z liberálnych politikov na tej kandidátke vybrať radšej mňa ako predsedu Sulíka. Proste zakrúžkujete mňa a ešte pár ľudí. No skúste si to predstaviť, máte?

Šlo vám to?

Koľko z vás si okamžite pomyslelo, že neexistuje, ani za modré z neba, lebo SaS. Lebo SaS nie je voliteľná kvôli starým hriechom (za ktoré aj tak môže niekto iný). No? Nemusíte verejne, len si to tak sami pre seba priznajte.

To sú tie morálne prizmy, ktoré vo vás práve vlna za vlnou prebehli ako cez to Kaspické jazero. A na jeho úrovni.

Na Slovensku je potenciál 62% na zmenu morálnej a etickej klímy. Je tu 62% potenciál, aby sa na Slovensku znovu oplatilo žiť a pracovať. A keby len 62%. Je tu takých 20-30% potenciálu, že aj socialisti si prekrúžkujú do svojej novej opozičnej  pozície čistejšie duše.

Nakoniec 5.3.2016, teda skôr na druhá deň nad ránom, bude zvolených 150 poslancov. To je isté so 100% istotou. Niekto zvolený bude. Keby aj prišli k urne 3 voliči Smeru a nik iný, budeme mať 150 poslancov Smeru. (Oblial vás studený pot? To dobre, to dobre.)

Nádej, ten základný princíp demokracie, tu je. Je len na vás, ako sa vaša prizma odrazí od volebného lístka. Či tú nádej tam hodíte, alebo zahodíte.

Pod čiarou: Článok je určený pravicovým voličom! Len a len pravicovým voličom!

Zdieľajte obsah s priateľmi:

Hádam vám len nevadia cudzie názory 

Celý včerajší deň som krútil hlavou a asi dvakrát som si prečítal “To jsem nenapsal!” od Arthura. Manželka je mi svedkom, ako som prechádzal komentáre Sulíkovho vyjadrenia od elity národa, nádeje vlasti a postupne uvidel každú jednu odpoveď:

Mějme větu: „Jel jsem vlakem s černochem, který smrděl a krkal.“ Co touto větou její autor říká? Co z ní lze vyvodit?

 

a) že jel vlakem s člověkem, který měl černou kůži, a ten člověk smrděl a krkal.
b) že lidé co jezdí vlakem smrdí a krkají
c) že kdo krká, ten smrdí
d) že černoši smrdí
e) že černoši jezdí vlakem, protože nemají na auto
f) že vlaky jsou plné černochů, co smrdí
g) že je svět nespravedlivý, protože on musí jezdit vlakem, kde mu smrdí černoši
h) že vždycky když jede vlakem, tak sedí s krkajícím smradlavým černochem
i) že když někdo krká a smrdí, tak je černoch
j) že mimo vlak není možno krkat
k) že smrdí jen černoši
l) že by bylo potřeba všechny černochy vyhnat
m) že kdo jede vlakem, pojede s černochem
n) že černoši žijou ve vlacích
o) že kdyby nejel vlakem, tak krkajícího smradlavého černocha nepotká
p) že nesnáší černochy
q) že se považuje za lepšího než onen černoch
r) že za to může Klaus
s) že vlak není dobrý dopravní prostředek
t) že se považuje za odborníka přes železnici
u) že nemá sociální cítění
v) že každý, s kým kdy jel vlakem, krkal a byl černoch
w) že krkání je způsobeno jízdou ve vlaku
x) že už nikdy vlakem nepojede
y) že jel jednou jedinkrát vlakem
z) že cesta vlakem způsobuje, že krkající černoši smrdí

Krútil som hlavou nad intelektuálnou silou, ktorá to po sebe nevidí. A zamýšľal som sa nad tým, či je teda naozaj bezpečnejšie v týchto časoch radšej držať hubu. Ľudia nedokážu rozumieť písanému textu, tak čo si ubližovať. Človek povie, “nechce mať deti” a v televízii z toho urobia, že “nenávidí černochov a deti”.

To zamýšľanie mi trvalo asi 3 sekundy a skočilo sebakritikou: “A čo ti šibe? Hanbiť sa za názor? Čo sme v 70. rokoch 20. storočia?”

Hm, niektoré veci nie sú jednoduché. Aj ja by som si prial, aby svet fungoval trochu inak. Ale nie som utopista. Od toho mám priďaleko. Ale zamrzí to. Ten svet, myslím. Tak aspoň o tom píšem.

Pozerám, že aspoň nie som sám.

Môžeme, samozrejme, o tomto názore diskutovať a je to aj plne legitímne. Môžeme diskutovať aj o tom, či náhodou nemajú mať všetci šudia sveta rovnaké práva na Slovensku ako občania SR. Ale musím povedať, ako hanlivo a netolerantne voči inému názoru reagovali ľudia, ktorí sa považujú za intelektuálov, ma teda riadne prekvapilo. Zdroj: Občania Slovenska sú privilegovaní. Na Slovensku.

Áno, pôda okolo ľudských práv je kvôli prizme Druhej svetovej vojny práve v Európe veľmi žhavá. Až taká žhavá, že pre istotu budeme tak politicky korektný, až úplne vychladneme?

A možno je to s tou prizmou trochu inak. Možno to nie je prizma toho zlého, čo sa vtedy udialo. Možno je to obyčajný osobný strach, ktorý spôsobuje, že sa zľakneme samých seba. Bojíte sa, že pri diskusii o právach by sa vám mohlo stať, že skĺznete do fašizmu, nacizmu či komunizmu  a tak si pre istotu hyperkorektne zakážete akúkoľvek zmienku o tom, že by eventuálne v niektorých oblastiach nemuseli byť ľudia rovný?

Hm, je mi to čudné. Pretože moja profesia ma naučila, že ľudia naozaj nie sú rovnakí. Sú ženy s antikoncepciou a muži s karcinómom prostaty, sú černosi s kosáčikovitou anémiou a aziati s menšou pôrodnou hmotnosťou… Farmakológia nie je politicky korektná, nikdy nebola a ani nebude. Je preto pre mňa normálne uvažovať nad rozdielnymi právami ľudí s ohľadom na ich prirodzenosť.

Hm, je mi to čudné. Pretože moja profesia poučuje denno denne môj život, že som na strane zachraňovania, nie zabíjania.

Hm, je mi to čudné. Pretože som si kedysi v mladosti absolvoval jeden taký menší a komornejší migranov experiment a od vtedy viem, že by som umrel ako odbojár. To človeka zbaví všelijakých vnútroných pochybností.

Možno len pre to, že mám túto prizmu, tej vašej nerozumiem. Tej hyperkorektnej hyperchladnej, hyperkvykalkulovanejm prizme, ktorá vás núti byť preventívne opatrný. Lebo sa sami seba bojíte, bojíte sa toho nácka vo vás, že by mohol ožiť?

Pre záujemcov o hlbšie skúmanie: V tej vete je napísané. “rovnaké práva.” Nikde nie je “ľudské práva”. To len vaše predsudky z jedného slova urobia niečo viac. Nie on, ale vy ste si to vyložili ako nacisti o Židoch. Viac v texte: To jsem nenapsal! Zdroj: Kto je mi ľudsko-právne rovný nemusí mi byť ústavno-zákonne rovný | M+M+M+M (4M)

Áno, často používam v diskusiách “Na to, že nie sú dôkazy tak sa skutok sa nestal. A že keď povedal tekutina tak nemyslel voda. Tak na to od čias mečiarizmu nehrám.”. Používam, lebo som si vedomí všetkých rizík. Vrátane toho, že ja viem čo on nie (že skutok sa stal, či že jeho tekutina bola naozaj voda) a nie je dôležité mu odhaľovať zdroje a vedomosti. Vrátane toho, že sa autor ohradí, že “To nenapsal!” a že bude mať pravdu. Nie vždy je totiž dôležité vyhrať. Niekedy je zaujímavé si dobre zahrať.

Svet je chvála Bohu farebný a dúhový a preto volím program SaS na ich kandidátke (a rozhodne nie naopak). Dúhové pochody nemám rád. Veď viete čo to robí s dopravou. Hlavne v Marseilles.

Zdieľajte obsah s priateľmi: