Inkasom z druhého konca Európy vám pokojne vybielia účet

A jeje! Po príchode nejakej (fakt akejkoľvek?!? požiadavky na inkaso)  na váš účet banka v záujme lásky ku klientovi počká deň-dva a automaticky založí inkaso a zrealizuje ho.

Jediné čo urobí, pošle vám e-mail. Mne prišiel e-mail v deň, keď končila tá dvojdňová lehota na označenia požiadavky na inkaso ako neoprávnenú. Na druhý deň už peniaze budú frčať preč.

V záujme zisku nesrať klienta, pohodlnosť užívateľov, to sú vražedné zbrane v boji proti bezpečnosti a ochrane dát.

SEPA platby sú európske. Pokojne vám príde inkaso zo Španielska. To bude zábava vymáhať tie peniaze späť od nejakého bieleho koňa. A medzičasom vám budú chýbať  peniaze na iné povinné platby.

Celé to s tým inkasom vzniklo pravdepodobne preto, že existujúce inkaso je na textovo inú spoločnosť. Ako je možné, že inkaso fungovalo doteraz? To si mohli firmy odovzdávať účty medzi sebou aj s klientmi? Skutočne tak záleží na názve, keď pre Obchodný register je kľúčovým identifikátorom IČO a pre banku číslo účtu?

Začína sa mi potvrdzovať moje tušenie, že prechod z nášho slovenského systému zadávania platieb na systém SEPA je cvalovým krokom do minulosti.  Formulár SEPA platieb mi pripadá ako zo začiatku minulého storočia. Samé textové polia. Skutočne nechcem vidieť tie exekúcie za polroka, ktoré spôsobia neidentifikované či nezrealizované platby bez variabilných symbolov.

Profesný prídavok

Ako človek, ktorý sa profesionálne zaoberá optimalizáciou procesov musím myslieť aj ako sa dajú mnou nastavené procesy obísť. Hlavne preto, aby som vedel nastaviť miesta kontroly. A v prípade auditu existujúcich procesov pomôcť manažmentu odhaliť diery v ich kontrolných mechanizmoch.

Takže mi hneď napadlo, ako by sa dala spojiť reťaz. Falošným inkasom na chvíľu vyčistíte účet klientom, čo zabráni zrealizovať pravidelnú platbu. Peniaze samozrejme s ospravedlnením vrátite.  Po mesiaci-dvoch. Medzičasom sa vám trošku zúročia. To je prvý zisk. Nejaké percento klientov to postihne, lebo majú nízky zostatok na účte, nejaké percento si to nevšimne. A týmto pošlete vyúčtovanie za úroky z omeškania. A to je ten druhý zásadný zisk.

Ochrana je jednoduchá: Dodržať všeobecné pravidlo – v čas zmeny zvýšiť intenzitu kontroly. Udržiavať primeraný kompromis medzi pohodlím a bezpečnosťou. A v čas zmeny kontrolovať, či sa kompromis neposunul príliš na stranu pohodlia.

Doplnenie 12:00

Bol som upozornený (Facebook), že takéto správanie sa účtu, teda automatická akceptácia inkasa môže nastať len ak to aktívne povolíte. Defaultné/implicitné/prvotné nastavenie je vraj vždy na nepovoľuje.

Ja som u tejto banky už 22 rokov. A to sa vstupné parametre mohli zavádzať a zákonne meniť ajajaj.

Nie som si vedomý, že by som na účte aktívne nastavil automatickú akceptáciu prichádzajúcich inkás. Ale človek zabúda blbosti. Tak sa banky opýtam, kde majú moju žiadosť o zmenu stavu „default nepovoľuje“. Po 20 rokoch, že. A taký budem asi jediný. 

Tak nič, no. Mám článok na blogu, ktorý nie je pre nikoho zaujímavý.

Zdieľať?