Šíriť či sprístupňovať alebo ďalších 9 možností tu je

Zahoďme čechizmus zdieľať:

Namiesto nespisovného slovesa zdieľať, ktoré zahmlieva presnú významovú náplň, môžeme siahnuť za významovo jednoznačnými spisovnými slovesami oznamovať, dávať na vedomie, šíriť, deliť sa, znášať, zastávať, mať, poskytovať, sprístupňovať, používať, využívať.

Slovenský rozhlas

Myslenie bolí, kultivácia jazyka vyžaduje energiu a tej sa nám nedostáva.

Pre pár dňami sme boli v Múzeu oravskej dediny v Zuberci. Vzali sme si písaného sprievodcu do ruky a decká mi ho po pár domoch vrátili, že ich to nebaví čítať. Po chvíli som zistil, že mám plnú hubu slín. Samé ľ a samé dvojhlásky o ň v každom treťom slove ani nehovoriac. Ale bolo to pekné počúvať a bola to hlavne slovenčina – naša dedovizeň.

Zdieľať?

Slová strácajú svoj význam

Kto videl aktuálny stav novostavby zimáku v Bratislave nemôže predsa zo zdravým rozumom nazvať túto stavbu „rekonštrukcia“.

Kto videl aktuálny stav ignorácie snehu na diaľniciach a cestách prvej triedy,  nemôže ju nazvať so zdravým rozumom  zimnou údržbou (len idiot si môže myslieť, že „to sa rozjazdí“ pri teplote -14 stupňou Celzia).

Tak nejako mám pocit, že slovenčina už nie je to čo bývavalo.

Zdieľať?