Chvála nedodržiavaniu pravidiel na troskách poctivosti

Kade chodím, tam je najviac obdivovaná víťazná sviňa. Permanentne tu prebieha súťaž, kto viac odrbe ktoré významnejšie pravidlo. A víťazi sú oslavovaní, dokonca dobrovoľne volení ako zástupcovia menej úspešných v tejto súťaži.

Prvé čo urobí čerstvo korunovaná sviňa, stvorí nové pravidlo.

Ja myslím, že by bolo už konečne vhodné nahradiť Ústavu knihou Farma zvierat. Ústava počíta s poctivosťou. Ústava počíta so zodpovednosťou. Nie, nie so žiadnou absolútnou. Len takou priemernou. Práve preto, že neobsahuje pravidlo na všetko, dáva priestor práve nám priemerne zodpovedným a priemerne poctivým. Dáva nám šancu na pohodlný život.

Pohodlný život je to, že keď porušíte nejaké pravidlo, že vás načapá živý človek. Taký istý ako vy, teda priemerne zodpovedný a priemerne poctivý. A udelí vám priemerný trest. Raz menší, raz väčší, čisto podľa jeho osobnej poctivosti. Taký, aký by si sám sebe pridelil. S ohľadom na okolnosti, s ohľadom na spoločenskú nebezpečnosť.

Áno, potom sa stane, že dva dni po smrteľnej nehode na železničnom priecestí by udelil brutálnu pokutu a roky od poslednej takej nehody len pokarhanie. Sama spoločnosť ukázala, či je protiprávne konanie na priecestí nebezpečné. Smrteľná nehoda – veľké nebezpečie. Žiadna nehoda – žiadne nebezpečie.

Ale hej, nejako sa vytratilo preventívne pôsobenie. Naozaj si myslíte, že prevencia sa robí po spáchaní priestupku? Naozaj? Naozaj po? A nezlyhala prevencia niekde v škole? Niekde pri vzdelávaní dospelých? Niekde inde a v inom čase?

Ale hej, udeliť represívne opatrenie, vymyslieť nové ďalšie pravidlo – to je tak jednoduché. Oveľa jednoduchšie ako vzdelávať dospelých. Naučiť ľudí starať sa o svoje okolie, ukázať výhody organizovanej skládky pred vysýpaním odpadkov z balkóna.

Naučiť verzus potrestať…

Máme jasné a jednoduché pravidlo: Na červenú sa nevchádza. Čerstvo korunovaná sviňa vymyslí nové pravidlo – zelená bude blikať, oranžová svietiť a červená zavíjať. Nie, nebude vymáhať to staré, teda že prevenciu treba robiť niekde inde a v úplne inom čase. Nebude sa zamýšľať nad nejakou spoločenskou nebezpečnosťou. Vymyslí pravidlo.

A toto bude už 188 týkajúce sa danej problematiky. Nikto, ani len divá sviňa sa už nevyzná v tom, čo treba dodržiavať. Namiesto jednoduchého pravidla – chcem prežiť v spokojnosti – sa zamýšľame, nad 188 pravidlami. Isto nejaké zabudneme. Porušíme ho. A korunovaná sviňa zavedie 189.

Dnešný európsky priestor je v stave, že prestal už dávno byť dobrým miestom pre nás priemerne zodpovedných a priemerne poctivých.  Aj by sme chceli dodržiavať pravidlá. Skutočne by sme chceli. Ale nestíhame.

Na čo je to dobré?

K seba-ospravedlneniu za porušovanie pravidiel. Dokonca si už prestávame uvedomovať, že nejaké pravidlá porušujeme. Je to tak bežné, že sa už porušovanie pravidiel stalo štandardným správaním sa. Keď vás niekto upozorní, že ste niečo porušili, mávnete len rukou. Veď za troška ani pán farár nič nepovie. A mne sa to takto hodí. Debilné pravidlá. Je ich tak veľa, že sa v nich už nikto nevyzná. č.b.t.d.

Keď vás niekto upozorní, že ste nejaké pravidlo porušili, je to on, kto je za debila. Somár, veď kto by sa v tých pravidlách vyznal, tak čo chce odo mňa? Postavte sa na svetelnú križovatku a čakajte na červenú, kým sa rozsvieti zelený panáčik. Ste somár, že stojíte a čakáte.

Primerane poctivý a primerane zodpovedný vie, že nejaké pravidlo obchádza. Dúfa, že mu na to neprídu. A keď mu na to prídu, už dopredu vie, že obišiel nejaké pravidlo. Veľmi dobre vie, ktoré. A veľmi dobre vie, prečo. No nikdy, skutočne nikdy tento dôvod nepostaví nad pravidlo. A už vôbec nikdy nezavedie nové pravidlo. Jediné čo spraví, zasadí sa za zrušenie.

Priemerne zodpovedný a priemerne poctivý vás nikdy nenapadne za to, že ste ho na nejaké pravidlo upozornili. Bude o tom pravidle s vami diskutovať. Bude navrhovať jeho zrušenie. Ukáže dôvody, ktoré ho viedli k jeho porušeniu ako argument na jeho zrušenie. Ale nikdy, skutočne nikdy vás za upozornenie na jeho priestupok nebude osočovať. Leda by bol tá, po korunovácii túžiaca divá sviňa zapojená do súťaže. A vy mu svojim upozorňovaním len kazíte jeho skóre v porušení pravidiel.

Trochu poctivejší ako priemerne a trochu zodpovednejší ako priemerne, tí dodržiavajú aj debilné pravidlá, snažia sa o ich zrušenie a až po ich zrušení ich nedodržiavajú. Tento text je od priemerne poctivého pre priemerne poctivých. Viem aký som a viem aký asi ste aj vy.

Keď vám vadia pravidlá, bojujte za ich zrušenie! Nevytvárajte nové! Alebo ste tie svine, ktoré sú zapojené do súťaže kto viac a viac pravidiel poruší? Víťaz bude korunovaný a ukáže vám, ako vysoko skáče jeho pes.

Pod čiarou: Poslednými kvapkami motivujúce ma k napísaniu tejto glosy bolo zavedenie nových a nových sociálnych dávok, pričom na existujúce nie sú peniaze. A tak Štát zobral zdravotne ťažko postihnutej osobného asistenta. Dovolila si pracovať v chránenej dielni. A potom jedna diskusia v jednom diskusnom fóre, kde nie je vôľa na dodržanie ani len pár jednoduchých pravidiel voľnočasovej hry. Aj keď ide o život aj keď nejde o život, v dnešnej spoločnosti sa požiadavka na dodržiavanie pravidiel rovná označeniu triedny nepriateľ.

Osadníci kolonizujú Petržalskú hrádzu

Zaujalo ma Marekovo blognutie, v ktorom upozorňuje na komunistické maniere v blízkosti Bratislavy. A pripomenulo mi to podobné komunistické maniere osadníkov z východu Slovenska.

Samotné hausbóty, napriek nejasnému systému prideľovania sú formálne legálne. Všetky úpravy brehov pred nimi ako altánky, garáže, dlažba, parkovisko alebo plot sú nelegálne. Jedná sa naďalej o verejné priestranstvo, nie súkromný pozemok. Tak isto je trestné aj rúbanie stromov, kríkov a jazda autami mimo cesty tj. po hrádzi medzi korčuliarmi a po tráve. Toľko teória. V praxi síce všetky „orgány“ o probléme vedia, ale riešia ho s pasivitou im vlastnou. Nakoniec po hrádzi sa pregrciava kadejaká celebrita, občas sa priam žiada veci neriešiť.

Zdroj:  Zbohatlíci kolonizujú Petržalskú hrádzu. Polícia nekoná. Blog – Marek Páva (blog.sme.sk).

Aký je rozdiel medzi parkovou úpravou a chatrčou s unimobunky?

To sú takí chudobní, že si nemôžu dovoliť kúpiť 10 árov zeme? A tiež je fascinujúce, že ich to nemáta zo spania, že investujú peniaze (možno aj svoje vlastné 😉 ) do úplne cudzieho majetku. Jáj, ja som to nepochopil, oni sú filantropi.

Nesúhlasím, roky-rokúce nesúhlasím, aby bol ktokoľvek postihovaný za odkazovanie

Zaťali do toho Švédi v roku 2009, keď bol The Pirate Bay vinný za <a href= na súbor formátu PDF A už aj Briti zatvárajú za odkazovanie. Tí to nazvali spiknutie s cieľom uľahčiť porušovania autorských práv.

Guardian uvádí, že jde o prvního britského  občana, který jde do vězení za web, který odkazoval na nelegální kopie filmů a tv pořadů.

Rozsudek hovoří o „spiknutí s cílem usnadnit porušení autorských práv“, samotnému Vickermanovi se konkrétní porušování autorských práv prokázat nepodařilo, byť v rámci důkazů bylo uváděno, že mohl některé z odkazovaných pirátských kopií nahrát na Internet sám.

Čtyři roky za web s odkazy na pirátské kopie filmů a tv pořady – Lupa.cz.

Je v tom totiž pasca primeranosti. Jeden odkaz nevadí, ale dva sú už spiknutie? Alebo 128 odkazov – to je spiknutie, 256 je velezrada a 512 odkazov, to je na vojenský tribunál v Haagu? A ako má jednoduchý farmaceut vedieť, že na stránke, ktorú odkazoval pred rokmi, pretože obsahovala herbár liečivých rastlín ostal dnes už len návod na narezávanie nezrelých makovíc a spracovávanie surového ópia?

Podľa rovnakej logiky a pretože Anglosasi vyznávajú precedentné právo, by sa pokojne v nejakej neukojenej mozgovni mohol zrodiť nápad označiť to za spiknutie s cieľom uľahčiť porušovanie zákona o omamných látkach a prekurzoroch.

Nesúhlasím, roky rokúce nesúhlasím, aby bol ktokoľvek postihovaný za odkazovanie.

To znamená, že prevádzkovateľ je právne zodpovedný za cudzí nelegálny obsah až v momente, keď je na jeho nelegálnosť upozornený súdnou mocou a neurobil nič pre jeho odstránenie v určenom časovom limite. Dovtedy je zvrchovaným správcom a je len na jeho vnútorných etických štandardoch (ktoré sa odrážajú v pravidlách používania služby), ako posudzuje legálnosť či nelegálnosť obsahu na svojich vlastných stránkach. Súčasne v momente, keď zistí, že je jeho služba využitá na nelegálne aktivity, je povinný takýmto aktivitám zabrániť.  Či už sám aktívne, alebo požiadať súdne orgány o spoluprácu.

Najprv Švédi, potom Francúzi a teraz už aj Taliani.

Ale ono je to jednoduchšie. Pustíme robota do siete a ten vyhľadá odkazy na známy nelegálny obsah. Keď sa robot vráti s plnou databázou webov, výkonná pracovná stanica spárovanie webov a ich prevádzkovateľov, doplní adresy z obchodných registrov jednotlivých krajín a celé to pošle do obálkovacieho automatu. A potom už len fikcia doručenia a ste v base skôr ako vyslovíte www. Ja som vám to už dávno hovoril: Nechcem, aby ma pokutoval robot

Čo tam po tom, že to nie je spravodlivé. Hlavne je to jednoduchšie.

Ľahké riešenie nie je nikdy spravodlivé.

Pre matematicky založených vo verzii: Ľahké riešenie je  vždy nespravodlivé. To aby sme sa z tých záporov korektne neposrali.

Začalo to právnou zodpovednosťou firiem a nasledovala fikcia doručenia, zodpovednosť vlastníka vozidla, zodpovednosť prevádzkovateľa diskusie či webovej stránky… Ich zoznam sa neskutočne rozrastá.

Opakujem: Ľahké nie je nikdy spravodlivé.

Ľahké nie je nikdy spravodlivé

Mám takú zbierku posledných varovaní. Je to zoznam indikátorov, ktoré ma varujú.  Sú dostatočne univerzálne, aby spustili varovný signál v mojej mozgovni. Jedným z nich je napríklad:

Ak tlačia na tvoj čas, niekde je skrytý budúci problém

Také to: Rozhodni sa okamžite, lebo o 10 minút už bude po príležitosti. Vždy nasleduje zlé rozhodnutie súhlasiť. Proste to tak je. Ak niekto chce, aby som sa rozhodol pod časovým tlakom, keď nemám čas vo svojich rukách, vždy výsledok neprijateľný pre mňa. Skúsenosť.

Nuž a medzi tieto moje posledné varovania sa práve prebojovalo:

Ľahké riešenie nie je nikdy spravodlivé

Pre matematicky založených vo verzii: Ľahké riešenie je  vždy nespravodlivé. To aby sme sa z tých záporov korektne neposrali.

Zbierka podporných udalostí sa mi tak rozrástla, že sa toto varovanie prebojovalo veľmi vysoko. Začalo právnou zodpovednosťou firiem a nasledovala fikcia doručenia, zodpovednosť vlastníka vozidla, zodpovednosť prevádzkovateľa diskusie či webovej stránky… Ich zoznam sa neskutočne rozrastá.

Poslednou kvapkou je nedávna kauza, kedy z 30Kč  nedoplatku vznikla exekučná povinnosť viac ako 20 000 Kč.

Pre všetky je charakteristická jedna vec: Všetky spomenuté veci sú ľahšie, pretože sa pri nich šliape na niektoré z ľudských práv.  Hej, ľahšie. To je to správne slovo, ktoré to vystihuje. Ani spravodlivejšie, ani účinnejšie, len ľahšie.

Mám taká návrh pre mojich budúcich poslancov. Zakážte postupne všetky uvedené zverstvá na ľudských právach.

Limity na exekúcie

Nastavte limit na začatie exekučného konania na 9 násobok hodnoty právneho príslušenstva (odmeny za vymáhanie, odmeny právnikom, exekútorom dohormady). Ten 9 násobok vychádza z iného môjho posledného varovania:

Nerieš kto to robí, ako sa k tomu dostal, ale aká je jeho marža.

Niekto to urobiť musí. Či už ide o dodávku počítačov alebo zvoz obetí nehôd záchrankami. Určite  je eticky podivné, ak sa v štátnych zákazkách točí stále rovnakých 5 firiem s jedným kmotrom. No fundamentálnym je, aby nás to nestálo absurdné provízie, ktoré niekto vymyslí „vlastnou hlavou“.  Takže stačí v prvej iterácii sledovať práve tú maržu, aby bolo jasné, či je všetko s kostolným poriadkom.

Tak je to aj v prípade vymáhania. Neriešme kto kedy a koľko, ale za koľko.

V prípade tých 20 000Kč pre všelijakých podržtaškov a podržpapierov je to absolútne nemravná marža. Ak by to bola 10% marža (to je práve tá istina v hodnote 9 násobku právneho príslušenstva) je to v úplnom poriadku.

Ide totiž práve o tú ľahkosť, ktorá spôsobuje tú nespravodlivosť. V súčasnosti sa prvotný majiteľ pohľadávky vôbec ale vôbec nesnaží urobiť čokoľvek, aby tých 30Kč dostal. Nemusí prijať žiadne preventívne opatrenia, proste nič ho nenúti k ničomu. Nikoho ani netrápia náklady toho vymáhania.

Stačí aby  preukázal, že vzniklo plnenie za ktoré nedostal čo i len 1kč a následne to odovzdá právnikom, ktorý sú oprávnení účtovať si oprávnené náklady. Súčasný systém im zaručuje 100% istotu, že sa k tomu dopracujú, nech sú tie „oprávnené náklady“ akokoľvek absurdné. (Chlapík, ktorému pokuta za naskočenie do pendolína bez miestenky narástla na cca 30 000 by vedel o absurdných hodnotách pokút rozprávať)

Ak by ten 9 násobok odmeny bol čo ja viem 10  000Kč, teda až pri istine od tejto hodnoty by vôbec mohol exekútor začať vymáhať a uplatniť si právne príslušenstvo, všetky plnenia do 10 000Kč by zrazu získali svojich skutočných pánov. Každý by sa snažil, aby dostal zaplatené, pretože by vedel, že čierny peter s vymáhaním je len a len na ňom. Že akékoľvek náklady na to vymáhanie pôjdu len a len z jeho zisku. Proste podnikateľské riziko.

Dnes? Aké podnikateľské riziko je čokoľvek predávať konečnému občanovi? Žiadne, veď exekúcia to istí. A občan krachuje skutočne komplikovanie. Vždy sa u neho niečo nájde.

Pod čiarou: Súčasný systém ožobračuje a nervuje priemerne slušných ľudí. Superslušňáci sa do takejto situácie predsa nikdy nedostanú (pche) a principiálny dojiči systému v tom vždy budú vedieť chodiť.

Ja ti zaplatím, až keď mi zaplatia…

A Najvyšší súd povedal že žiadne také, že je to v rozpore s dobrými mravmi Českej republiky.

Spíše se zaměřím na poznámku v rozhodnutí Nejvyššího soudu, ke kterému se věc po podání dovolání dostala. Ten totiž jednak uvedl, že nezpochybňuje závěr odvolacího soudu o neplatnosti dle § 37 obč.zák., ale navíc uvedl, že diskutované smluvní ustanovení by nemohlo obstát ani kdyby o jeho výkladu nebylo pochyb. Dané ujednání mělo pravděpodobně směřovat ke sjednání tzv. řetězení plateb, tj. k situaci, kdy určitý dodavatel platí cenu za dílo svým subdodavatelem jen a tehdy, když obdrží platbu od svého objednatele – hlavního investora.

JINÉ PRÁVO: Nejvyšší soud o dobrých mravech a zákazu řetězení plateb

Zaujímavé je sledovať aj postoj právnika, ktorý takéto zmluvy zjednáva (rozhodnutie odvolávajúce sa na dobré mravi je nešťastné) a aj komentujúcixh, ktorí prinášajú trochu svetla zo strany tých posledných v rade. A v neposlednom rade je to aj ďalšia ukážka o samozrejmej neexistencii akejkoľvek etiky v podnikaní.

Opäť víťastvo práva nad domobranou

Určite môžeme cítiť bezmocnosť, keď je vymáhateľnosť práva skutočne veľmi ťažká až nemožná, ale rovnaká bezmocnosť vzniká, keď niekto berie spravodlivosť do svojich rúk a nie je súdnou mocou.

Takto se Wikipedie dočkala jen omluvy v podobě konstatování, že Internet Watch Foundation „“lituje nechtěných důsledků pro Wikipedii a její uživatele““. A celý Internet se dočkal názorné ukázky toho, jak (málo) smysluplné a kontraproduktivní celé blokování je, jaké přináší úskalí a jaké může mít vedlejší efekty.

Stalo se: Wikipedie byla zablokována – LUPA

Len doplním, že nejaká :

britská Internet Watch Foundation (IWF) dala na svůj blacklist i samotnou Wikipedii.

Došlo k tomu tak, že někdo si u IWF postěžoval na obrázek, ukazující původní přebal gramofonové desky německé heavymetalové skupiny Scorpions, s názvem „Virgin killer“.

Byl kontroverzní, ale nebyl formálně zakázán, ani za něj nebyl nikdo souzen či dokonce trestán.

Myslíte si, že máte väčšie právo rozhodnúť?