TASR – štátny veľkoobchod s maloobchodnou prevádzkárňou

Maloobchodná prevádzkáreň veľkoobchodníka parazituje na vlastných maloobchodných zákazníkoch. To je jedno zo základných pravidiel B2B. Firma sa jednoducho musí rozhodnúť, či bude veľkoobchodom alebo maloobchodom. Navyše v prípade TASR ide o štátom podporovaného súťažiteľa medzi súkromnými subjektmi. Typický príklad pre zlo na druhú.

Verejnoprávna tlačová agentúra TASR rozvíja nápad s vlastným spravodajským portálom. Spustiť ho plánuje v treťom alebo štvrtom kvartáli tohto roka.

Vedenie agentúry predčasné obavy kvôli spravodajskému serveru na tlačovej besede zmietlo zo stola. „Výhrady budeme riešiť, ak nejaké prídu,“ Zdroj: TASR by vlastný spravodajský portál prevádzkovať nemala, spustí ho aj tak. Koncom roka

Keď sa k tomu pridá klasické socdemácke myslenie zo štátneho moja krv za pokuty netečie, veľkosť zla sa limitne blíži k nekonečnu.

Zdieľať?