Zamneď: Ochrana Slovenska pred utečencami sa dá riešiť len na úrovni EU

Ako budeme žiť o 3 roky? To je tá téma, ktorá hýbe dnešným Slovenskom. Preto sú voľby, aby sme si na túto jednoduchú otázku nastavil odpoveď.  Aby sme si zodpovedali, či doterajšie smerovanie je OK a má pokračovať. Alebo či je potrebné smerovanie slovenskej spoločnosti meniť.

Utečenci? Nie, to nie je tá téma. Témou je, ako bude vyzerať o tri roky EU, ako bude vyzerať náš zdravotnícky systém a témou je či sa otočí vývoj v nevzdelanosti našich detí. Témou je, kam sa posunú mravné korene spoločnosti na Slovensku.

Dnes si dám zamyslenie o ochrane Slovenska pred utečencami a azylantmi v EU.

EU o tri roky bude zas a znovu vzdorovať utečeneckej a teroristickej hrozbe. Rovnako Slovensko. Tak to proste je. Tá hrozba neskončí o tri mesiace. Neskončí to voľbami na Slovensku. Len a len to, ako bude vyzerať EU o tri roky nám odpovie, ako veľmi o tri roky budeme riešiť teroristickú hrozbu. Keď budeme mať dobre strážené EU hranice, keď budeme mať v celej EU jasnom ako vyzerá jednotná azylová politika, tak vtedy budeme mať my Slováci vyriešený utečenecký aj teroristický problém.

Sulík – predseda SaS – chodí diskutovať do Nemecka. Do krajiny, ktorá najvýznamnejšie ovplyvňuje tvár európskej azylovej politiky. To je to miesto, kde sa deje najvýraznejšia ochrana Slovenska. Ovplyvňovanie celoeurópskej politiky. To je téma slovenských marcových volieb. Kto vie ovplyvňovať EU politiku?

Smeru sa podarilo celú EU nasrať. Bez akýchkoľvek vyjednávacích bodov k dobru. Neponúkli pre EU nič. Majú jediného diplomatického profíka – Lajčáka. A jeho základnou ambíciou je dostať sa do OSN. Do organizácie, ktorá s Európou a jej vnútronými záujmami nemá nič spoločné. Sulík – predseda SaS –  chodí diskutovať do Nemecka. Do krajiny, ktorá najvýznamnejšie ovplyvňuje azylovú politiku EU. Ostatné slovenské politické strany? Sieť – najväčšie preferencie –  má na čele slovenského gazdu.  KDH s najskúsenejšími politikmi na EU scéne nikto nepozná. Matovič je lokálna figúrka bez okolia. Možno v Moste by sa niečo našlo niekde ďaleko od Bugára, no sú neprebudení ako z onoho románu.

Témou nie je ochrana hraníc Slovenska. Témou nie je počet policajtov na uliciach či počet dní, ktoré dáme policajtom na zbieranie dôkazov počas zabásnutia bez dôvodu. To sú obyčajné technické riešenia, ktoré urobí akýkoľvek politik akejkoľvek politickej strany  vo vládnej funkcii. Na technické opatrenie príslušnosť k politickej strane nemá vplyv. Je to totiž priamy vzťah – väčšia hrozba = viac policajtov. Policajti nestíhajú = viac policajtov+dlhšie lehoty. Čisto logické príčiny majú logické dôsledky.  To v Parlamente odhlasuje každý politik väčšiny v štátnych funkciách.

Témou je ako na úrovni EU presadíme konečne užitočné riešenia v azylovej politike. Bude to tak, že smerácky europoslanci odhlasujú kvóty a ich stranícky predseda proti tomu podá žalobu? Alebo tak, že diplomaciou v EU-parlamente a medzi krajinami (dnes hlavne Britániou) vytvoríme my Slováci na úrovni EU riešenia pre celý kontinent? Toto je témou: Schopnosť ovplyvňovať EU.

Onehdá Sulíkovi Nemci prevolávali – Sulík fuer President. Nestane sa to, no nemeckí politici pozorne počúvajú, čo Sulík rozpráva. Niektorí už dnes jeho myšlienky považujú za svoje najobľúbenejšie riešenia. Keď sa pridá Švédsko, Británia a Dánsko, pomaly máme dostatok obyvateľov EU za sebou. Vyberte si – nasrať EU, alebo už dnes ukázať, že vieme EU ovplyvniť.

A to len vďaka tomu, že jeden politik SaS dokáže diskutovať na úrovni EU a prinášať riešenia na úrovni EU.  Riešenia, ktoré skutočne ochránia Slovensko.

My, občania Slovenska, potrebujeme, aby naše deti mohli slobodne cestovať a študovať po EU. Aby sme sa mohli bez prekážok zamestnávať kdekoľkvek v EU. Pre Slovákov je charakteristická ekonomická emigrácia. Kopa regiónov žije z toho, že Slováci vozia peniaze z EU.  My potrebujeme byť platným členom EU, aby Slovensko rozkvitalo.

Čo myslíte, kam budeme vyvážať všetky tie autá, čo sa na Slovensku vyrobia? My ich toľko nepotrebujeme. Vyrábame ich pre EU. My potrebujeme voľný pohyb tovaru a ľudí po európskom kontinente. Bez toho, aby sme sa o to pričinili sa to samé nestane.

Dnešná EU nie je to pravé orechové. Je socialistická až hrôza. SaS má jasné stanovisko – EU áno, no potrebuje zreformovať, zjednodušiť, zprehľadniť. Rovnako ako Slovensko po 8 rokoch vlády socialistov. Rovnaké stanovisko má Británia. Ani Cameron nechce explicitne von z EU. To by neprišiel s reálnymi návrhmi na reformu. Sulík už roky upozorňuje na to, čo Británia chce. Máme super šancu aby sa Slovensko postavilo vedľa Británie. Získame ešte podporu pár ďalších krajín a EU sa môže meniť tak, ako nám to vyhovuje. Lebo budeme v klube reformných krajín.

Prečo sú pre fungovanie EU dôležité lokálne parlamentné voľby? Pretože všecko, každú jednu smernicu, každá jedno doporučenia, každé jedno schválené opatrenie EU schvaľuje a pripravuje Rada EU. Rada EU sa skladá z príslušných ministrov vlád členských krajín. Za Slovensko v tejto Rade EU sedia ministri slovenskej vlády. Keď sa rokuje o poľnohospodárskej politike, tak to ako jeden z 28 schvaľuje slovenský minister poľnohospodárstva. Keď sa pripravuje smernica o ochrane občanov na internete (cookies hlášky na každom webe), tak to odhlasuje ako jeden z 28 slovenský minister dopravy. Všecko všecičko, čo chce schváliť EU-parlament musí súčasne schváliť aj Rada EU. Takže europoslanci sa môžu aj uhlasovať, hlasovať musí aj náš príslušný minister v Rade EU. Až potom sa to stane záväzná aj pre Slovenskú republiku. Definovaním víťaza slovenských parlamentných volieb definujeme svoju vládu a definujeme tak naše hlasovania v Rade EU.

SaS myslí v utečeneckej politiky skutočne celoEU. To je jediný spôsob, ako o tri roky mať pre tento problém na Slovensku fungujúce riešenia. Opýtajte sa, ako chce azylový a utečenecký problém riešiť vami preferovaná politická strana, keď sa tak panicky bojíte utečencov. Technické riešenia, ako viac policajtov, dlhšie lehoty na zadržanie na území Slovenska? Alebo skutočné riešenia na úrovni EU? Technikálie vám dá každý politik bez ohľadu na politickú stranu. Diktátor k tomu pridá nejaká to obmedzenie osobných slobôd vrátane cenzúry internetu. Riešenia na úrovni EU len taký, ktorý má otvorené dvere v krajinách EU.

Buď je pre vás utečenecká kríza v EU témou, potom hľadáte takých zástupcov, ktorí riešia problém na úrovni EU. Alebo to pre vás nie je téma. Tak čo si vyberiete ako riešenie ochrany Slovenska pred utečencami a hodíte do volebnej urny? Fico ide žalovať EU. Ostatní pravičiari sú EU-neprebudení. Sulík – predseda SaS – burcuje verejnú mienku v Nemecku a vidí riešenie utečeneckej krízy ako EU problém.

Schopnosť vidieť veci komplexne

Nie utečenecká kríza a jej riešenie nie sú jednoduché úlohy. Áno, majú jednoduché zadania, možno aj jednoducho pomenované potreby. No ich naplnenie je dlhodobá a komplexná záležitosť plná nástrah a rizík omylov. Preto treba hľadať taká ponuky, ktoré sú mnohovrtsvové a zahŕňajú aj to, aj ono, aj iné, aj malé detaily a aj veľké rozhodnutia.

Poliačik s Nicolsonovou boli pomáhať ako dvaja z mnohých a mnohých iných dobrovoľníkov utečencom na diaľnici v Maďarsku, keď sa na ľudí orbánovskí nacisti vykašľali. Spoločne so Sulíkom dali dohromady celkové a komplexné stanovisko SaS. Je tam aj rozhodnosť Sulíka aj ľudomilný postoj Poliačika s Nicolsonovou. A nikde tam nie je nič o tom, že sa má EU pred žiadateľmi o azyl uzavrieť. Všetci, ktorí dávali to stranícke stanovisko dohromady chápu, aké sú historické súvislosti, ktoré viedli k napísaniu Listiny práv a slobôd tak ako je napísaná. Svoje osobné postoje po diskusii upozadili a jediné, čo je pre nich osobne relevantné je to spoločné a jediné stranícke stanovisko. Proste si svojich partnerov vážia tak, že dali vzájomne na ich slová a takýto výsledok ako najlepší ponúkajú ako volebný program.

Aj ja veľmi dobre viem, ako významne je dôležité počítať s azylovým procesom. A dať mu poriadok a systém jednotne a spolu v EU. Preto som sa pridal k SaS. Práve preto, že je to strana, kde prebieha normálna diskusia a na výsledných dokumentoch, stanoviskách a ponúkaných riešeniach je to vidieť. Na začiatku sú osobné postoje silných osobností a profíkov, potom diskusia a nakoniec rozumné riešenia ako uznanie argumentov ostatných spolustraníkov. A tieto vzájomne vydiskutovené a uznané postoje Sulík prezentuje aj Nemcom. A získava ich ako spojencov pre Slovensko a jeho ochranu.

Keby toho nebol Sulík schopný, SaS už existuje dosť dlho na to, aby ostal sám ako kôl v plote. Pritom je okolo neho kopa profíkov a silných osobností, ktorí sa vracajú alebo prichádzajú noví. Osobností, ktoré si môžu vyberať. Žiaden profík neprotrebuje stanu, kde nikto nepočúva, nedokáže diskutovať a hľadať spoločné stanoviská. A po diskusii sa prispôsobiť spoločnému stanovisku.

Áno, SaS bola v rozhodujpcom období pre váhanie profíkov či sympatizantov niekde na hranici zvoliteľnosti. Aj tak si kopa silných osobností a profíkov vybrali SaS. A aj tak som si aj ja vybral SaS. Liberalizmus a zásadový pravicový postoj aj v kompromisných riešeniach (kompromisom bolo, že Radičovej vláda zvýšila kvôli dopadom krízi dane, SaS práve zabezpečila, že v zákone bol aj pravicový automatický návrat na nižšie hodnoty) je totž super vec, na ktorú sa dá v tejto strane pevne spoľahnúť. Rovnako aj na to, že Sulík ešte do volieb všeličo zo seba totálne nepopulitické prekecne.

Ale bude to línia strany v tej surovej podobe? Všetci, ktorí sme stáli pred otázkou, či SaS alebo Sieť alebo Most sme si nejakou podobnou úvahou musli prejsť. Realita je taká, že SaS má už niekoľké volebné obdobie suverénne najlepší ekonomický a najlepší neekonomický volebný program vďaka kope profíkov a silných osobností. To robí zo SaS užitočnú voľbu pre Slovensko.

Fico ide žalovať EU, lebo on predseda sa tak rozhodol a strana a vláda urobí čo on jediný schváli. Ostatní pravičiari sú EU-neprebudení. Sulík – predseda SaS – burcuje verejnú mienku v Nemecku, vidí dlhodobo Britskú nespokojnosť a vidí riešenie utečeneckej krízy ako EU problém, lebo také je spoločné stanovisko dobrej spoločnosti silných osobností a profíkov v strane SaS.

Je nedeľa, vaša krv je plná chylomikrónov, uvažujte, čo je vašou voľbou, ako si predstavujete riešenia, ako si predstavujete tvorbu tých riešení, ktoré majú ochrániť Slovensko, ktoré majú urobiť so Slovenska zas krajinu, kde sa oplatí žiť. Čím viac hlasov, tým ľahšie sa budú presadzovať. Vnútri budúcej pravicovej koalície, či na úrovni EU.

Zdieľajte obsah s priateľmi:

Zamneď: Koľko je tá trocha popretia humanizmu, demokracie a ľudských práv v ich mene?

Spoločnosť založená na humanizme, demokracii a ľudských právach berie zajatcov, zatvára na doživotie a poskytuje obhajobu. To nie je chyba, to je vlastnosť. Prestaneme to robiť a zrazu zistíme, že už nie je ani humanizmus ani demokracia ani ľudské práva. Už len bojujeme bez cieľa. Guantanamo, bombardovanie Belehradu… Trochu nevadí ale kto rozhodne, koľko nevadí? Kto nám bude stále pripomínať, že tá trocha bola nutná aby sme zachránili humanizmus, demokraciu, ľudské práva a súčasne bude pripomínať, že sme povinní nebyť na seba hrdí, že zabijeme nepriateľov? Bez toho pripomínania NEhrdinstva nebudeme iný ako teroristi, ktorí nás vraždia.

Kto má dnes tak vysoký celosvetový morálny kredit, že jeho schválenie chvíľkového a teritoriálne ohraničeného popretia humanizmu, demokracie a ľudských práv bude s istotou návratu?

Už dnes, keď plánuje kde-kto odplatu, musíme myslieť na to, že budeme musieť žiť so svojimi protivníkmi. Už dnes, keď sa vyrojí kde aký hitlerovský rečník a šikula priemerných, musíme myslieť na to, že s našimi protivníkmi budeme musieť žiť.

Naozaj chcete navrhnúť, aby sme v roku 1946 na revanš poslali všetkých Nemcov do Plynu? Takže vrámci deislamizácie vyluxujeme aj Bosnu a Hercegovinu? No odpovedajte! Budeme vyháňať tých niekoľko milionov vnutroEU presídlencov? Všetkých tých tohotročných 800000 migrantov pohádžeme do Stredozemného mora? No odpovedajte! Sú to jednoduché otázky. Máte plnú hubu jednoduchých riešení, tak vás nemôže pár jednoduchých otázok vyviesť z konceptu. Ked žiadna spolupráca v EU a NATO, tak to pôjde Slovensko samo tiahnuť na Damašk poraziť islamistov? Alebo ponúkneme Bansko-bystrický kraj Rusku, aby si ho obsadil ako Krym?

Nie, priatelia, je to tak, že musíme v EU a NATO spolupracovať a so svojimi dnešnými nepriateľmi budeme musieť o pár rokov spolužiť. Ako obyvateľ Československa o tom niečo viem. Vieme o tom niečo viac ako zvyšok Európanov.

Máme isto dostatok konvenčnej sily, aby sme chirurgicky presne zrovnali pol Sýrie a Iráku so zemou. Budeme môcť žiť s tými, čo žijú s nami v Európe a ich príbuzní ostali tam? Budeme sa im môcť pozrieť do očí a povedat: Kvôli nám museli vaši príbuzní umrieť.

Václav Havel s týmto vedomím žil. Tisíce Bosniakov sú mu za jeho postoj vďační. Srbi ho preklínajú. To rozhodnutie musel urobiť. On je ten zlý s nálepkou “humanitárne bombardovanie”. Nie tí zbabelci , čo sedeli roky na Sarajevskom letisku a pozerali sa ako na uliciach pribúdajú “sarajevské ruže”.

Takže kto urobí to rozhodnutie? Rozhodnutie, že nebudeme brať zajatcov, že budeme vraždiť, že obhajoba nebude možná?

A nájde sa niekto, kto bude mať dostatok morálnej autority, aby Európania do toho išli s vedomím ľútosti každého strateného života? S vedomím, že dnes dokážeme so Srbmi spolupracovať na ich integrácii do EU.

Nie, na rozpútanie vojny, nech je jej dôvod akýkoľvek, nikdy nebudeme môcť byť hrdí. A kto sa tak bude s Európanov cítiť, stratí právo patriť do Európy založenej na humanizme, demokracii a ľudských právach. Hrdý na svoju vojnu je len terorista, nacista, či komunista.

Hrdí budeme môcť byť len na to, že po vojne dokážeme spolu žiť. Spolu so Sýrčani, s Iráčanmi, s Francúzmi, s Britmi.

To je tam iu nich. A čo u nás doma?

Rozhodne som na strane projektu “Pevnosť Európa”. Alebo si to nazvite ako chcete inak. Je to proste to, čo tu máme dnes, mali sme tu pred 10. rokmi a čo tu mala západná Európa 40 rokov od vojny. Je to to, o čom som písal ostatný pol rok. Nič viac a nič menej.

Je to Európa s ponúknutou rukou na spoluprácu, na rozšírenie, na život medzi nami – keď do bodky splníte naše podmienky. Radi každému ukážeme, ako to spraviť, aby sa aj vám žilo tak dobre ako v Európe. Radi vám aj pomôžeme. A keď to tam u vás zvládnete, môžete sa pripojiť k nám. Keď spomedzi seba vylúčite terorizmus. Keď vykonáte de-mezopotamizáciu. Radi vám pomôžeme, keď budete sami chcieť.

A stále platí, že ktokoľvek zabúcha na hradby pevnosti Európa, musí byť zachránený pred hladom a zimou. Zachrániť musíme, spolužiť môžeme a mali by sme chcieť. Tak sa rozhodnite, či naše podmienky prijmete – vrátane tvrdej lustrácie, alebo len chcete prečkať zlé časy vašej domoviny a potom sa vrátiť. Stále sú to tie isté tri úlohy, o ktorých už pol roka píšem. A stále platí, že oni sami si dokážu mnohokrát svoj vlastný azyl zamietnuť. Aj o tom som písal.

Priatelia, ani dnes by som nič z toho, čo som tento rok na utečeneckú tému napísal, by som nenapísal inak. Písal som vedomím najhorších dôsledkov. A navrhoval som veci tak, aby sa nemuselo stať nič z toho, čo sa udialo v Paríži.

Asi to bolo málo. Možno keby bola šanca ich tak, ako som o nich písal, aj zrealizovať.

Čas na to, dať mi tú šancu budete mať 5.3.2016.

Zdieľajte obsah s priateľmi:

Utečenci musia vytvoriť európsku verziu ich kultúry

Ak majú ľudia vedľa seba dokázať žiť, veľa z inakosti ostať nemôže

Ostatných 70 rokov sa Európa šľachtila do podoby, ktorá ich strašne láka a je pre nich atraktívna. Prečo chcú v Európe žiť rovnako ako tam u nich, keď ich ten ich spôsob šľachtenia Mezopotámie po 70 rokoch vyhnal z domova?

Prečo by im to mala Európa dovoliť? Prečo by sme nemali, my Európania, kritizovať prejavy tejto ich “kultúry”, ktoré považujeme za súčasť mozaiky vedúcej k stavu, že sa v Mezopotámii dnes nedá žiť.

Hovorím o miliónoch obyčajných ľudí, ktorí 70 rokov strpia bordel vo svojej krajine.

Tvrdé dáta z pohľadu masy miliónov obyvateľov:
Európa – 70 rokov bez vojny
Mezopotámia – 70 rokov krátkych či dlhých vojen.

(Vojna v Juhoslávii – izolovaná a nepodarilo sa jej infikovať zvyšok kontinentu, milióny ľudí na zvyšku kontinentu mali dosť rozumu pre mier. Obyvatelia Československa najviac zo všetkých.)

Odpoveď na tie otázky vezmem trochu zoširoka.

Zločinec ako zločinec

Nie, nechcem tuná túto “kultúru” morálneho či protizákonného bahna. O akej “kultúre” to hovorím?

Sú si úplne rovní. Aj tí, čo vo Francúzsku naskakujú na kamióny aj tí, čo sa búria v maďarských imigračných ubytovniach, aj tí, čo pochodujú po uliciach so šibenicami a aj tí, čo hádžu po kočíkoch s deťmi dlažobné kocky. A aj tí, čo v Tunisku strieľajú po turistoch. Nie, nie je medzi nimi žiaden rozdiel. Sú to zločinci. – Napísané v júli 2015.

Dnes len dodám: Aj futbalisti nepodávajúci ruku kvôli vyznaniu aj futbalisti pohadzjúci stoličky po kde-kom. Kultúra ako kultúra. Neprijateľná.

A možno aj deprivanti, čo sa rozbehnú po svojej vlastnej (to je to dôležité, že svojej vlastnej) šikmej ploche zlodej, vrah, nacista.

Viete, niekto si vyberie “moslim” a začne to rozvíjať. Niekto si vyberie “nepodal ruku” a začne to rozvíjať a niekto si vyberie “futbalista” a začne to rozvíjať.

Pravda bola akurát taká, že jedno morálne hovädo sa nedokázalo prispôsobiť prostrediu, v ktorom žije a podať ruku žene. A niekto to okomentoval slovami:

“Nechcem na Slovensku ľudí tejto inej “kultúry”.”

Mohol by som teraz napísať 26 supr-čupr vývodov, ktoré z toho nevyplývajú a ktoré kadejakí deprivanti z tej vety už vyvodili. Vrátane toho, že – po 18 – Černosi smrdia a prdia a nechcem prdiacu kultúru.

Ja by som tak strašne chcel, aby bolo také jednoduché vždy označiť niekoho za nacistu, ako je to v prípade, keď takto označím človeka, čo sa programovo pozrie na druhú stranu ulice, keď po nej ide dav hladných a prechladnutých utečencov či keď sa pozrie na druhú stranu ulice, keď odvážali v Srebrenici moslimov. Ani ja pre označenie “nacista” nejdem ďaleko.

Nie, nebudem politicky korektný a nebudem ticho, keď sa mi niekoho konanie nebude páčiť. Pretože nemému decku ani vlastná mater nerozumie. Keď budeme ticho odpočiatka, tak sa nikdy druhá strana nedozvie, že nám na nej niečo vadí. A skončí to výbuchom nahromadeného hnevu za desaťročia.

Áno, vo svojej podstate som rád, že si pri tomto začínajúcom sťahovaní národov hneď a z kraja vykričíme, čo na sebe navzájom nenávidíme. Bude sa nám ľahšie spolužiť. Lebo ľudia spolu žiť budú musieť. Počet obyvateľov na planéte stúpa a Zem sa nezväčšuje.

Takže poďme späť a hľadať odpoveď na to, čo s tou snahou ľudí, ktorým sa 70 rokov pod rukami rozpadal svet a teraz proste len utekajú.

De-šarijácia ako de-nacifikácia

Ono to môže totiž byť aj úúúplne naopak.

Nie že apriori akceptujeme inakosť a postupne sa vzájomne prispôsobíme. Pokojne môžeme urobiť aj opačný postup. Vyčkať, kým  sa prispôsobia a až keď sa preukáže súlad s našou kultúrou a zákonmi, tak akceptujeme to čo z inakosti ostane.

Či sa nám to páči alebo nie, ak majú ľudia vedľa seba dokázať žiť, veľa z inakosti neostane.

Nebolo by to prvý krát.

Keď sa chcelo nacistické Nemecko začleniť späť do civilizovanej Európy po druhej svetovej vojne, muselo vykonať totálnu a dôkladnu denacifikáciu. Vďaka nej a len vďaka nej dnes nikoho v Európe nenapadne pozerať na Nemcov skrz prsty. Dokonca kancelárka stála na jednej úrovni pri veľkých oslavách Dňa D.

Po skúsenosti s totálnou havárkou mulikulturalizmu by to dokonca nebolo ani prekvapivé, že sa nejaká očista prichádzajúcej “kultúry” pred vstupom do prostredia Európy vyžaduje.

Opakujem a pripomínam: V Mezopotámii 70 rokov milióny ľudí strpeli bordel a vojny.

Moslimské náboženstvo existuje aj vo forme, ktorá je v rozpore s Listinou základných práv a slobôd človeka. Pre jednoduchosť, no nech to označíme “šaríja”. Nie je to úplne správne, ale nie som natoľko odborník a nemám ani toľko času, hľadať lepšie slovo. nejaké slovo potrebujem a potrebujem aby bolo jedno. Pre môj príklad to postačí.

Nie všetci sú moslimovia, ale všetci sú z “kultúry” dnešnej Mezopotámie. Nie za všetko môže náboženstvo a už vonkoncom za 70 rokov miliónov ľudí vo vojne nemôže len islam. Preto skúsme byť trochu obšírnejší, aby nám niečo nebodaj neprekĺzlo. Zas to nie je úplne presné, ale potrebujem nejaké jedno slovo. Takže nazvime tú širšiu inakosť mezopotámstvo.

Tak ako Nemecko po druhej svetovej vojne prešlo denacifikáciou, tak by malo prejsť aj moslimské náboženstvo de-šaríjáciou, ak chce fungovať na území Európy. A mimoeurópsky obyvatelia de-mezopotámizáciou. Výsledkom musí byť európska verzia ich domácej kultúry.

Choďte sa pozrieť do Bosny a Hercegoviny a uvidíte, že to už existuje.

A podobne aj prišelci z iných kultúr, nech slovom kultúra myslíme čokoľvek.

Vysvetlenie pre deprivantov: Je to stále slobodné rozhodnutie. Môže ostať doma, alebo prísť k nám do Európy. A aj keď sa slobodne rozhodne nevzdať sa mezopotámskej “kultúry” nikdy ho nikto z Európy nevyženie pred delá Asada a jemu podobných. Akurát mu nedovolí sa začleniť do európskej spoločnosti a keď tam u nich konflikt skončí, cestuje domov. Zachrániť musíme, integrovať môžeme. Stále to bude to najluxusnejšie, čo táto planéta ponúka.

Tak, ako musí byť konanie každého európskeho kresťana v súlade s Listinou. Tak, ako je konanie každej jednej politickej strany a politického hnutie po druhej svetovej vojne v Európe v súlade s Listinou, tak takto prísne musíme pozerať aj na každého človeka, ktorý chce v Európe žiť.

Listina – to je to, čomu sa musí každý príšelec prispôsobiť. Listina – to je to, čo sa musíme naučiť si navzájom pripomínať. A upozorňovať jednotlivcov, keď narušia obvyklú európsku kultúru a zvyky.

Takže súčasťou by bolo napríklad aj to, že v Európe muži ženám samozrejme podajú ruku v duchu pravidiel slušného správania sa podľa systému spoločenskej prednosti. De-šarijizácia či de-mezopotámizácia by v tomto konkrétnom bode znamenala, že sa to stane súčasťou prichádzajúcej “kultúry”. To v tomto bode znamená, že po prekročení hraníc Európy sa nepodanie ruky žene stane neakceptovanou súčasťou európskej verzie ich kultúry.

Proste ich tvorcovia ich “kultúry” musia zapracovať na modifikáciách, zmenách, na vyčistení a zosúladení, na tvorbe európskej verzie ich kultúry. Oni sami musia chcieť a oni sami musia pre to začať niečo robiť. Tak, ako sami Nemci museli niečo so svojou spoločnosťou urobiť, aby ich zvyšok Európy akceptoval.

Tak jednoduché to je zadanie. Tak komplikované v uplatnení a tak zložité v identifikácii. A tak nebezpečné v skĺznutí k šikane a nacizmu Európanov.

Pamätáte na Euntropu, keď bolo Česko predsedajúcou krajinou Rady EU? Čo je Európskou “kultúrou”? Sandále bez ponožiek, alebo sandály s ponožkami? Aha, ono je to “čisté oblečenie”, “viditeľná tvár” a príjemná vôňa.

Možno sa aj my niečo naučíme.

A možno to všetko vzájomné vykrikovanie si navzájom rôzne morálne či zákonné prehrešky nám v tom pomôžu.

Viete priatelia, takým super príkladom de-mezopotamizácie je rozhovor syna s otcom:

Syn: Otec, prečo máš na sebe kaftan

Otec: Dobre to vetrá a chráni pred spaľujúcim slnkom na púšti

Syn: Prečo nosíš sandále

Otec: Dobre z nich vypadáva piesok na púšti

Syn: A prečo to všetko nosíš v novembri uprostred Londýna?

Ja si zas ako príklad de-mezopotamizácie kladiem dookola básnickú otázku:

Ostatných 70 rokov sa Európa šľachtila do podoby, ktorá ich strašne láka a je pre nich atraktívna. Prečo chcú v Európe žiť rovnako ako tam u nich, keď ich ten ich spôsob šľachtenia Mezopotámie po 70 rokoch vyhnal z domova?

Škandál ako škandál. Nie je predsa rozdieľu vo význame toho, že chlap nepodá ruku žene odvolávajúc sa na svoje náboženstvo a toho, že chlap pohadzuje stoličky po kde-kom na ulici.

Zločinec ako zločinec. Alebo ste taký supr-čupr nacista, že je pre vás horšie, keď to spraví biely futbalista ako keď to spraví indický moslim? Podľa spoločenských pravidiel v Mezopotámii je nepodanie ruky žene normálne a dnes sa tam nedá žiť.

Pod čiarou: Napísané bez akejkoľvek ambície robiť Galkovi či Sulíkovi  “ďiablovho advokáta”. Sú to dospelí, vzdelaní ľudia, hádajte sa o ich názoroch s nimi, nie so mnou. Napísané s plným vedomím, presvedčením a absolútnym dôrazom na to, že zachrániť pred hladom a zimou musíme každého okoloidúceho.  (Napíšem to rovno, lebo deprivanti sú v plnej zbroji)

Zdieľajte obsah s priateľmi:

Nasadenie armády na hraniciach v utečeneckej kríze je tým najhumánnejším a najspravodlivejším riešením

Mám rád, keď dôjde na moje slová. A trochu mám rád, nie veľmi, v tomto stačí aj  len trochu,  keď dôjde na riešenia, ktoré navrhujú v oblasti EU-utečeneckej krízy ľudia, ktorý majú aj v iných oblastiach dobré návrhy. Človek sa rád utvrdí, že si vybral dobrú spoločnosť.

Armáda je pilierom civilnej obrany

Kto dnes organizuje situáciu na Slovinsko-Chorvátskych hraniciach?

Nie je to náhodou ARMÁDA?!? Slovinský parlament v tomto duchu upravil narýchlo zákony. č.b.t.d.

Ako dostanete tisíce voľne sa pohybujúcich ľudí na jedno miesto, aby ste im mohli poskytnúť humanitárnu pomoc, zaregistorvať ich azylové žiadosti a zorganizovať ich prevoz do ubytovacích kapacít?

Nie tak, že zavoláte ARMÁDU? Celá štátom organizovaná civilná ochrana je založená na tom, že armáda je hlavným pilierom. č.b.t.d.

A úplne mimochodom: Zelená hranica Schengenského priestoru, či EU naozaj nie je určená na korzovanie. Jedného-dvoch si nevšimnete a nevadia a zvládnu to policajti. Tisíce ľudí nemôžete prehliadnuť. Je to v platnom zákone, že sa to nesmie. Ešte aj to balkánske FYROMacedónsko s “balkánskym” prístupom k právu muselo zmeniť zákony, aby ich policajti neboli povinný každého bez platného víza z ulice poslať rovno do basy.

Bez vynútenia povinností nedoprajete práva

Rovnako platí, že ani vnútorná hranica nie je voľné korzo pre všetkých ľudí z tejto planéty. Vnútorná schengenská hranica je voľné korzo len pre občanov krajín EU a držiteľov schengenských víz. Áno, niektorí ľudia žijúci na tejto planéte majú pri prekračovaní vnútro-schengenskej hranice väčšie práva ako iný. č.b.t.d.

Takže čo urobíte, keď sa začne po vnútornej schengenskej hranici korzovať tisíce ľudí bez práv, ktoré udelila EU svojim občanom?

Áno, zas povoláte ARMÁDU! Aby pobehovala po hraniciach a filtrovala ľudí, podľa toho aké majú práva. Občan EU môže prejsť, ilegál má dve slobodné možnosti: Alebo požiada o azyl (a prestane byť ilegál), alebo bude trvať na svojom štatúte delikventa a potom patrí pred súd/priestupkovú komisiu.

Musíme vyžadovať dodržiavanie pravidiel, aby sme mohli dopriať utečencom dostatok humanity a dostatok ich práv. Bez toho, aby sme začali evidovať všetkých, ale naozaj všetkých, ako chcete umožniť pospájanie rodín, či dopriať právo na školu pre deti?

Bez toho, aby sa hermeticky uzavreli hranice nedokážete o ľuďoch na nich rozhodovať. č.b.t.d.

Nepotrebujeme strašenie, potrebujeme realizované riešenia

Vnútropolitická odbočka: Občas by bolo dobré zopakovať si čítanie s porozumením. Nikoho zo SaS som nikde nepočul hovoriť či písať, že chce utečencov od hraníc vyhadzovať a posielať domov nech sa stará o seba ako vie bez prijatia ich žiadosti o azyl. Nepočul som to ani KDH ani Sieť. Jediného, koho som počul vrieskať o ochrane Slovenska pred utečencami je vládny Smer. Jeho politici kritizovali Prezidenta za apel na humanizmus.

Stačí sa pozrieť do dnešných novín na výsledok prieskumu, kde Slováci chvália Smerácku politiku k utečencom. Tam uvidíte, ako vám vaša vlastná ruka vyskakuje.

Jediné o čo ide, je prinášať riešenia, ktoré riešia súčasnú situáciu a myslia pár krokov dopredu. Ono je totiž treba robiť mnoho vecí naraz, nerozdieľne a súčasne. Niektorí v opozičných radoch, či už ako celá strana alebo po častiach či ako jednotlivý predstavitelia, vo svojich prejavoch riešia dlhodobé kroky, niektorí tú momentálnu humanitárnu pomoc.

Celé dohromady to do seba zapadá a je v najlepších tradíciách ľudskej slobody a osobnej solidarity. Celé a dohromady. (Povedzte si to prosím nahlas: celé a dohromady.)

Tvorba záchytných táborov je nerozdielna s kontrolou hraníc. Ak urobíte len jedno (záchytné tábory bez kontroly hraníc) – začnú sa k vám hrnúť Kosovčania, Albánci (do Nemecka) či Rómovia (blahej pamäti do Kanady či Švédska). Alebo to dopadne ako na budapešťskom Kelety, kde sa politici v čtátnych funkciách (asi cielene) vykašľali na všetko.

Ak urobíte len to druhé (plot na hraniciach bez záchytných táborov), stanú sa z vás nacisti ako sa to podarilo orbánovskému Maďarsku alebo sa z vás stane ficoidný žalovač kvót a kritik ľudskosti. Alebo predvediete totálnu neschopnosť prinášať riešenia, ako sa to podarilo 28 politikov 28 krajín EU na mnohých Radách EU. Vrátane pravidelných účastníkov, Fica, Lajčáka a Kaliňáka, ktorí na pôde Rady EU nepriniesli žiadne riešenie o žiadne sa nezasadili,  pre žiadne riešenie nehľadali podporu verejnej mienky.

Státisíce nie sú dvaja pri pive

Viete priatelia, keď máte zmanažovať 2-3-10 kusov ľudí, tak bohate stačí dobré slovo a priateľský úsmev. Ak máte zmanažovať 100 ľudí, už potrebujete megafón. Ak máte zmanažovať 1500 ľudí, tak sa šikne antikonfliktný tým a rozviedka.

Ak potrebujete dostať do azylového systému niekoľko desiatok tisíc ľudí, potrebujete armádu a vojenských plánovačov Tak to proste je.

Pravidlá, to znamená, že každý má rovnakú šancu.

Chaos, ktorý majú na svedomí vládny politici vo výkonných funkciách 28 krajín EU, dáva šance podľa toho, aké má kto z utečencov šťastie. Áno, byť schopný dať rovnakú šancu každému znamená, že všetci dostanú priemernú starostlivosť. Znamená to, že niektorí už nebudú ako v bavlnke. No súčasne to znamená, že nikto neumrie zabudnutý.

Nasadenie armády a trvanie na pravidlách znamená, že aj sama žena s dvomi deckami zavesenými okolo krku dostane so 100% istotou rovnakú humanitárnu starostlivosť ako vyšportovaný 25 ročný chlapík.

Nasadenie armády znamená, že aj domáci sa cítia bezpečne, pretože vedia, že sa majú na koho obrátiť, keby náhodou. Darmo viete, že sa to nestane, no vystrašených z neznámeho upokojíte len vtedy, keď tú armádu okolo tých táborov doma nasadíte. Armádu, ktorá chráni ľudí bez rozdielu či sú azylanti, domáci občania či záhradkári, proste musí byť vidieť.

Nasadením armády zabezpečíte, že vám kadejaký domáci nacisti nevypália už 28 ubytovaciu kapacitu a nebudete musieť domácim deťom zabrať telocvičňu a deťom meniť rozvrh, čo tiež neprispieva k dobrej nálade. (Že, milí Nemci.)

Latku nastavuje naša schopnosť trvalo udržať systém

Milý ultrahumanisti! Ja viem, že by ste chceli všetkým na 1000% priniesť modré z neba. Tak vám rovno vravím: TO SA NEDÁ!

A myslím, že práve toto štve ultra-humanistov. Štve ich, že im niekto nastavuje zrkadlo v ktorom je natvrdo vidieť, že nemáme šancu dať všetkým starostlivosť ako v bavlnke. Keď ich sú státisíce.

Je smutné, že niektorí to chápu až keď sa im kamoška zrúti od vyčerpania, že nemôžu zachrániť každého na 1000%. My, o ktorých sa aspoň obtrela medicína katastrof vieme, že pomoc sa musí nastaviť na takú úroveň, ktorá je  dlhodobo udržateľná.

Dlhodobá udržateľnosť, to je ten imperatív, ktorý ma motivuje byť rozčúlený na Nemecko. Ich morálne štandardy sú pekná vec. Aj tá ekonomicky najposlednejšia krajina EU musí mať istotu, že bude v jej silách dlhodobá ekonomická udržateľnosť Nemeckých morálnych štandardov.

Malá odbočka: Celá koncepcia eurofondového rozvojového programu EU k novým krajinám strednej a východnej Európy je založená na tom, aby sa vyrovnávali ekonomické a sociálne rozdiely medzi jednotlivými geografickými časťami EU. Cieľom je, aby sa zmierňoval tento ekonomický a sociálny tlak na migráciu v rámci EU. To si to už nikto zo starej EU15 nepamätá, keď nové krajiny apelujú na dlhodobú udržateľnosť z ohľadom na svoje vlastné ekonomické možnosti?

Ako to, že sa odrazu zabudlo na to, že sme v EU rôzny? Pritom stačilo, aby Rada EU tvrdo tlačila na to, že riešime spoločný EU problém za spoločné EU peniaze na spoločnom EU území podľa jednotných EU pravidiel. So spoločnými, nie nemeckými, morálnymi štandardmi.

Viete priatelia, musíme myslieť na toho posledného utečenca v rade, ktorý začína v Sýri a končí v Mníchove. Ten posledný, to je ten, ktorý nám hovorí, čo je problém. Až keď ten posledný bude mať ten problém vyriešený a bude už len v nepohodlí, môžeme začať nadávať, že tých prvých šťastných chceme pripraviť v mene jeho nepohodlia o ich šťastnú náhodu.

Kým bude ten posledný v problémoch, budem rázne proti tomu, aby niektorí v ďaka tomu, že mali šťastie vyčerpali všetky kapacity na pomoc od problémov tohoto posledného smoliara.

Je naozaj pekné, že Nemecko nastavilo štandardy azylovej pomoci pre celú EU tak super vysoko. Prial by som si, aby sme v celej EU mohli dosiahnuť túto kvalitu. No jediné čo dnes vidím je, že Nemecko veľmi intenzívne rozvíja v EU koncept azylovej politiky založenej na šťastí. A s ním všetci politici vo výkonných funkciách, ktorý sa od leta zúčastnili rokovaní v rade EU. Je to nehumánne, nesolidárne a nespravodlivé!

Viete priatelia, riešenia, tak ako ju prezentuje SaS (ale veď isto aj ostatné opozičné strany, akurát mne sa páči pred inak podobnými riešeniami zelené pozadie) sú práve kvôli tomu tlaku na rovné príležitosti možno tou najsolidárnejšou z tých, ktoré sa tu ponevierajú.  Ja si naozaj prajem, aby každý z tých nešťastných utečencov mal rovnakú šancu na nový život.

Nie je možné, aby tých pár prvých z leta si žilo v bavlnke a zajtrajší na Chorvátsko-srbskej hranici dupali bosými nohami v bahne.

Pre mňa je naozaj oveľa dôležitejšie, aby mal každý rovnakú šancu na život, aj keby bola nepohodlnejšia, ako keby malo pár šťastnejších pohodlnejšiu šancu a pár nešťastných umrelo.

Preto volím také riešenia, ktoré im to umožnia. Nasadenie armády na hraniciach schengenu a tvorba záchytných táborov  takým je. Vrátane riešenia – robme už (my EU) konečne svetovú politiku  tam u nich.

Zpráva z tisku:

09:50 Nemeckí policajti budú čoskoro pomáhať kolegom v Slovinsku pri snahách zvládnuť prílev utečencov. Potvrdil to hovorca nemeckého ministerstva vnútra pre dnešné vydanie novín Mitteldeutsche Zeitung. Ich počet zatiaľ nie je známy. Zdroj: Nemeckí policajti budú čoskoro pomáhať kolegom v Slovinsku pri snahách… – Denník N

č.b.t.d.

Vnútropolitický dodatok: Keď sa vyčerpajú všetky debilné riešenia, tak nakoniec tá EU armáda na vonkajších hranice príde a tie záchytné tábory s humanitárnou základnou pomocou za peniaze EU budú postavené.  SaS si plnila svoju politickú úlohu politickej strany v opozícii a už dávno, 3 mesiace, prezentuje tieto svoje riešenia. Politici vládnych strán vo vládnych funkciách 28 krajín EU, vrátane Smeru, 3 mesiace trepali dve na tri, strašili a robili veci, ktoré nikam neviedli.

Teraz začínajú konečne prichádzať s naozaj funkčnými riešeniami. Sú to presne tie riešenia, ktoré SaS už 3 mesiace prezentuje. Presne tie isté. Ochrana hraníc, zberné tábory, vracanie neoprávnených azylantov, politické riešenia tam u nich. Ak by mala SaS vládnu moc, už sme tu mohli mať 3 mesiace dobré riešenia a prvý mesiac korekcii a ladenia k dokonalosti. Takto funguje zastupiteľská demokracia. Čo si zvolíme, to aj dostaneme. Následky politiky vlády Smeru v Rade EU dnes odnášajú utečenci na Balkáne.

Zdieľajte obsah s priateľmi:

Obžaloba vládnych politikov európskych krajín za situáciu na Balkáne

“What we are seeing is the effect of a lack of coordination and leadership which is leaving vulnerable refugees without the shelter and support that they desperately need,” says Elisabetta.

Date: October 19. 2015
Photos: The BBC: http://bbc.in/1ZSpkH2
Source: The BBC and Médecins Sans Frontières (MSF)

Zdroj: Aya is 8 years old. She is shivering with cold,… – Humans of the Refuge

Sorry Merkelová, ale keď povieš, že prijmeš každého Sýrčana, tak treba poslať vlaky, aby ich v Srbsku či Grécku naložili a priviezli rovno do Nemecka. Prečo ich necháš terigať sa po svojich?!? Kde je nemecká štátna pomoc vyslaná do Grécka, FYROMacedónska, Srbska?!?  Aha, ono by bolo treba hneď v Grécku zistiť, kto do vlaku do Nemecka áno a kto šupom späť do Pakistanu, Albánska či Kosova. Aha, to by automaticky smerovalo ku kaskáde správnychriešení…

Nezabudnem ani na Tuska a na Luxembursko, ktoré je aktuálne v predsedníctve. To sú tí, čo majú byť z titulu svojho úradu lídrom a zvolať príslušnú Radu EU.

Čo urobili Fico, Kaliňák, Lajčak za posledné 3 mesiace v Rade EU, aby sa TOTO nestalo? Toto je ich obžaloba! Oni majú v rukách moc presne toto riešiť. Oni spravujú a rozhodujú o peniazoch EU.

Dúfali, že sa vyparia?

Pred čím chcú chrániť Slovensko? Ako nás ochránili pred tým, aby sa takáto humanitárna genocída na európskom kontinente nediala?

Prosím svojich českých, litovských, madarských, nemeckých priateľov, pýtajte sa svojich politikov v štátnych funkciách, čo urobili na tých večerných zasadaniach Rady EU, aby sa toto nestalo.

Požiadajte opozičných poslancov, aby interpelovali svoje vlády.

Žiadam svojich poslancov, interpelujte našu vládu, čo urobili na pôde Rady EU. Môžeme odmietať ich trvalý život medi nami. Pomôcť pred hladom, zimou musíme. Naša vláda, vrátane človeka s ambíciami na šéfa OSN, sa na tých ľudí zvysoka vysrala.

Mám to chápať tak, že naša vláda si zvolila, ako stratégiou ochrany Slovenska, vytvorenie podmienok na pokapanie utečencov na ceste?!?

Áno, len somár sa moce bez vybavenia v októbri po Europe. Aby sme im to mohli povedať, nesmú byť mŕtvi.

Priatelia, ja som vám to vravel, že bude v Srbsku či vo FYROMacedonsku pršať. Bolo vám mnohým v komentároch do rehotu, že ved jasne, že veď je to zrejmá vec, že občas zaprší. Ešte sa rehocete?

Ako by sa nám ten sulíkov veľký záchytný tábor na Balkáne teraz hodil… Kua, kto je teraz ten hnedý?!?

Toto naozaj nie je o dobrovoľníkoch. Tí majú svoje miesto na začiatku, v prvých pár dňoch, kým sa štátna mašinéria len rozbieha a potom už len ako doplnok pre tie časti, ktoré prepadávajú cez sieť. Každý jeden štát v EU máme dostatočné spracované riešenia pre krízové situácie. Máme na to peniaze, veď ide naozaj o nízkoprahovú pomoc. Preto je to skutočne obžaloba politikov vo výkonných štátnych funkciách. A keď človek navyše vie, ako fungujú orgány EU – tak naozaj za to môžu predsedovia vlád, ministri vnútra a zahraničia všetkých krajín EU do jednej.

Správne organizovaná pomoc, to je napríklad aj 3x denne OSN-dávka-jedla.Keď to stačí v Afrike, musí to stačiť aj v EU. Sú to všade rovnaký ľudia. Je to tak lacné, je to tak jednoduché na prípravu samotnými utečencami. (Áno, to je to zapojenie, o ktorom píšem vo svojom trojbodovom súpise úloh.) A čo sme v EU za ostatné tri mesiace v tejto bazálnej humanitárnej oblasti urobili? Áno, je potrebné a nutné sa zaoberať aj, aj, aj, aj… Akurát, že nám čoskoro začnú ľudia umierať.

Fakt sme dúfali, že sa tí ľudia vyparia? Tak ako sme dúfali na konferencii v Eviane 1938, že sa vyparí sama od seba problematika Židov? Naozaj je toto tá stratégia, ktorú zvolila slovenská vláda na ochranu Slovenska?

Veď ide len o ľudí.

Áno, to všetko som už napísal a budem to opakovať znovu. Asi je to málo.

Zpráva z tisku:

Streda 19.10.2015 11:24 Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker zvolal na nedeľu summit lídrov niektorých členských štátov EÚ a Balkánu. Slovensko, Česko ani Poľsko medzi nimi nie sú. „Vznikla tu potreba väčšej spolupráce, širších konzultácií a okamžitých operatívnych zákrokov,“ uvádza sa vo vyhlásení. Pozvánku na summit dostali Bulharsko, Grécko, Chorvátsko, Macedónsko, Maďarsko, Nemecko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko a Srbsko.  Zdroj: Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker zvolal na nedeľu summit lídrov… – Denník N

A co na to neznámý uprchlík?

Ďalšie 4 dni nacistického pozerania sa na druhú stranu.

 

Zdieľajte obsah s priateľmi: