Hrdosť, ktorú sme si zaslúžili

Môžeme byť na neho hrdý, veď dobijú celý svet a budú šíriť dobré meno Slovenska. Hm, ak sme sa svojimi daňami a svojou voľbou zaslúžili o to, že talenty majú veľkorysú štátnu podporu, tak áno. Inak je to obyčajné priživovanie sa.

Keď sa budú v máji politici stískaš s hokejistami, tak dúfam že spomenú, ako sa zaslúžili o to, že z našich daní financujeme mládežnícky šport.

Na druhej gymnaziálnej stretávke sa bol býval bol pri ohni posťažoval náš fúzatý triedny (matfyz):

Ja nehovorí, že tá naklonená rovina pre vozíčkárov za 400 000 Sk nie je protrebná. Ale ja som si minulý týždeň platil cestovné ako sprievod na fyzikálnu olympiádu mojich študentov z vlastného vrecka.

Keď máme podiel na ich úspechoch, sme oprávnený si ten podiel aj privlastniť. Aj sa z neho radovať. To potom aj to vlastenectvo bude živým pocitom a nie mŕtvym koňom.

Tak ako mimulý rok, aj tento rok prispejem 2% svojich daní na naše gymnázium. Aby som sa mohol v lete na stretávke tešiť z ich úspechov na chemickej olympiáde.  A keď to nebudú štátom organizované 2%, tak si ich zorganizujem aj sám.