Tak už školia aj pravidlá Facebooku

Za ostatných 12 mesiacov sa pravidlá zmenili niekoľkokrát. Niekto tomu hovorí očakávaný a predpovedateľný vývoj, niekto stratená polhodinka školenia.

Důraz na podmínky Facebooku – nezakládat účty neexistujícím osobám a další nástrahy pravidel služby.

Školení: Úvod do sociálních sítí – Facebook, Twitter a marketing | Dobrý web

Ale veď hej, nejaká pravidlá tu sú a nejaká kostra z nich je viac menej zafixovaná už dlhší čas. A truhlíkov, ktorí nechápu vetu „Vytvoriť stránku pre celebritu, skupinu alebo firmu“ na prvej stránke pod registračným formulárom treba poučiť. Osobne uznávam, že je účelnejšie si zaplatiť školenie ako čítať návody. Na školení človek vždy dostane pridanú hodnotu. A aj prestávky na čaj majú svoju hodnotu (myslené bez irónie).

Ale iné mi behá po gebuli (a občas aj mozgovňou si skráti cestu) keď vidím takéto školenia.

Uvažujem nad princípom školenia Facenbooku  a podobných pravidiel služieb súkromných firiem: Dobrý web je alebo nie je zmluvný partner Facebooku a má alebo nemá k dispozícii oficiálne overené a garantované informácie o súčasnom stave služby a jej najbližšom vývoji? Alebo je to školenie založené na pozorovaní a pokusoch, ktoré odhaľujú fungovanie Facebooku?

Myslím, že je zásadný rozdiel, či dostávam informácie o tom, ako služba naozaj funguje, alebo informácie o tom, čo priniesli výsledky výskumu na službe v stave z pred polroka. V oboch prípadoch určite dostanete dobré a cenné informácie. No nazvime ich pravým menom.