Toxicita metanolu

Taká malá rešerš.

Toxicita, metabolizmus:

Methanol jako takový není pro lidský organismus škodlivý. Toxické jsou až produkty jeho metabolismu. Methanol je alkoholdehydrogenasou oxidován na formaldehyd, který je pro organismus vysoce jedovatý. Alkoholdehydrogenasa buněk očního nervu si tak sama z methanolu vyrobí formaldehyd, který poté způsobí slepotu. Je však důležité si uvědomit, že jde o tutéž alkoholdehydrogenasu, která oxiduje ethanol. Proto jsou-li v těle přítomny oba tyto alkoholy, je ethanol oxidován přednostně a methanol je bezpečně vyloučen. Ethanol tedy funguje jako protijed methanolu. Proto může být v destilátech obsaženo zdánlivě velké množství methanolu.

Cool Empire.

Výroba ovocných destilátov:

Methanol

Není vedlejším produktem metabolismu kvasinek, vzniká převážně hydrolýzou pektinových

látek obsažených v ovoci (především jablka, hrušky). U pravých destilátů je udáván jako

přípustný limit methanolu do 15 000 mg na 1 litr alkoholu.

Zdroj: Bakalárska práca http://dspace.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/7184/jure%C4%8Dka_2008_bp.pdf?sequence=1