Tri stupne k zlatému rezu

Zlatý rez je bájne miesto na obraze, nech tam umiestnite čokoľvek, bude sa vám obraz páčiť.  Skutočne čokoľvek. Dokonca aj ak tam umiestnite svoju najneobľúbenejšiu vec, svoju najnenávidenejšiu vec, dokonca aj svokru keď umiestnite na fotke do zlatého rezu, bude tá fotka dokonalá.

Rovnako je to aj s vyslovenými názormi a vykonanými činmi. Akonáhle sú umiestnené do zlatého rezu, život sa stáva dokonalým.  A o tom to je. Aby aj moje deti pochopili:

Nemusí sa vám to páčiť, nemusíte s tým súhlasiť, ale kým to nevyhlási súd za protizákonné a neodporuje to základným ľudským právam (zas len súdom), je nepáčenie a nesúhlas jediné čo s tým môžete urobiť. Ešte ma môžete presvedčiť.

Tak a ideme na tie v titulku spomínané tri stupne.

Ľudské práva

Ľudské práva máme spísané v Charte základných ľudských práv. Je to súpis toho elementárneho, čo nesmieme žiadnemu človeku odoprieť. Neexituje elementárnejší zákonný ani morálny princíp.  Naopak, všetky zákony musia byť v zhode s ľudskými právami. Aj osobné etické a morálne pravidlá by sme mali mať v súlade s ľudskými právami.

Sloboda slova je základným ľudským právom. Každý si môže tárať čo chce. Nikto nesmie inému zabrániť aby vyjadril svoj názor. Môžete s ním nesúhlasiť, môžete ho označiť za debila, ale musíte strpieť že svoje debilné reči bude ďalej trúsiť.

Ľudské práva nemajú poistku. Sú dokonalé zo svojej podstaty. Ladíme ich ako ľudská spoločnosť už tisícky rokov. Hlavne ich hierarchia nám dala zabrať. Zažili sme niekoľko nešťastných slepých uličiek. Poučili sme sa. Dúfam.

Zákony

Zákony sú pravidlá, ako žiť v každodennosti. Dohodli sme sa, že občas nám môže sloboda slova byť nepríjemná a pomenovali sme niektoré spôsoby vyjadrenia za trestné. Ohováranie, poplašné správy…

Občas sa môžeme dohodnúť na zákone, ktorý vyloží nejaké to ľudské právo. Napríklad sme si pripomenuli, že  právo na slobodu slova je v hierarchii nižšie ako právo na život a tak je popieranie holokaustu, či vyzradenie utajených skutočností protizákonné. Prosto, ak potrebujeme spresniť nejaké ľudské právo, aby to aj jednoduchší človek pochopil v každodennom živote, spresníme ho zákonom.

Ak sa niekomu tieto zákonom definované spresnenia nepáčia, môže rozporovať ich súlad s prvým stupienkom na ktorom musia stáť.  Áno, takto fungujú poistky.  A súd rozhodne.

Vidíte, právo na život, sloboda slova, sa spresňujú. Umiestnenie názorov v obraze sveta sa spresňuje. Už je to skoro zlatý rez.

Zákon je pre neľudí konečná

Zákony sú záväzné pre všetkých. Pre ľudí, pre firmy, pre vládu. Všetci sme si pred zákonom rovný – to je ľudské právo.

Navyše sme sa v nejakom so základných ľudských práv dohodli, že vláda nesmie robiť nič iné, ako jej prikážeme zákonom.  Preto štát končí práve na tomto stupienku. Dokonalý štátny orgán koná len podľa ľudských práv a len podľa zákonov. Ani o pikometrík viac či menej.

Osobný morálny princíp

Tretím stupienkom k dokonalosti je konanie podľa osobného morálneho princípu. Ten máme každý jeden človek iný. Všimnite si, je osobný a prináleží človeku. Žiadna firma, žiadna vláda, žiadny štátny úrad si nemôžu vytvoriť svoj morálny princíp.

Ani vláda, ani firma nemajú morálne princípy. Môžu mať tak maximálne nejaké ustálené interné pravidlá. Tie môžu mať aj nejakého ducha, ktorý ale odráža len a len morálny princíp jeho tvorcov. Občas sa stane, že vo svojej slabosti sa snažia títo tvorcovia firemnej spravodlivosti podoprieť svoju morálku silou mena firmy či orgánu.  Beznádejne.

Osobný morálny princíp je tretí stupienok, ktorý nám umožní dopracovať sa k nejakému umiestneniu našich názorov.  Tretí stupienok, ktorý nám umožní dobre sa vymedziť k životu a názorom ostatných.

Ak uplatníme postupne všetky tri stupienky, bude svet dokonalý. Ako v zlatom reze. Ľudské práva sú pre náš život a naše názory  hrubým orientačným bodom. Spresnia ho zákony a nakoniec zaostrí naša osobnosť.

Preto to majú najjednoduchšie ľudia, ktorých morálka je v súlade so zákonom a s ľudskými právami.  Takých ľudí nenapadne iným zakazovať rozprávať, strieľať po zlodejoch a prechádzať cez cestu na červenú.

Ak sa vám niekoho osobný morálny princíp nepáči, môžete poukázať, že je v rozpore so zákonom. Prípadne až ukázať rozpor jeho morálky so základnými ľudskými právami. Áno, takto fungujú poistky.

Memento mori

Na tento systém sme prišli my všetci ako celok, ako ľudská civilizácia.  Na základe tisícročí vývoja ľudskej spoločnosti. Zažili sme niekoľko nešťastných slepých uličiek. Poučili sme sa. A nateraz neexistuje lepší model správania sa ľudí k sebe navzájom.

Ak niektorý so stupienkov vynecháme, alebo ich pri posudzovaní činov či názorov poprehadzujeme, budete smiešny.  Vznikne dôvod pre revolúciu. Rozkradnú sa štátne peniaze. Dôjde na vyvražďovanie v menej vyšších osobných ideálov.  Všetko sme to zažili.

A verte mi, keď príde niekto na lepší spôsob usporiadania poriadkov v ľudskej spoločnosti, zistíme to. Z osobného morálneho princípu sa stane všeobecne platný zákon. Zo zákona absolútne platné ľudské právo.

Správa z tisku

The website and personal credit card information of former Gov. Sarah Palin were cyber-attacked today by Wikileaks supporters, the 2008 GOP vice presidential candidate tells ABC News in an email.

Palin has criticized Wikileaks founder Assange, writing on Facebook that his “past posting of classified documents revealed the identity of more than 100 Afghan sources to the Taliban. Why was he not pursued with the same urgency we pursue al-Qaeda and Taliban leaders?…Assange is not a ‘journalist’ any more than the ‘editor’ of al-Qaeda’s new English-language magazine Inspire is a ‘journalist.’ He is an anti-American operative with blood on his hands.”

Exclusive: Sarah Palin Under Cyber-Attack from Wikileaks Supporters in ‘Operation Payback’* – Political Punch

Hej, demokratom nie ľahké byť. Ľahké je len biť.

Zdieľať?

2 komentáre pri “Tri stupne k zlatému rezu

  1. Dotoraz som ho chápal len ako číslo
    “Zlatý rez, zlatý podiel alebo božský rez (lat. sectio divina) je iracionálne číslo…”

  2. Ja ho zas beriem z tej “mystickej dokonalosti”. Ako symbol pre dokonalú formu, ktorá nás so samozrejmosťou a za každých okolností uspokojuje. Bez ohľadu na obsah.

    Že sa tá dokonalosť vyjadriť matematicky ma neprekvapuje. Dokonca to považujem sa logické, keďže náš svet sa riadi fyzikálnymi zákonmi. Z podobného súdka je aj to, že uchu lahodiace tóny zapadajú do riešení rovníc okolo harmonických frekvencii.

    Mimochodom – veď aj matematický aparát stojí na rovnakom systéme troch stupňov: axiómy, definície, vety.

Komentáre sú uzavreté.