Veková štruktúra obyvateľstva – Štatistický úrad sa pochlapil

Pre jeden projekt som potreboval pohľadať kvalitné štatistické podklady o rozvrstvení obyvateľstva podľa vekových kategórii. Kam inam zamieriť pre tieto dáta ako na na stránky štatistického úradu. A tam ma čakal jeden šok za druhým. Samé pozitíva a sociálne istoty.

Štatistický úrad redizajnoval. Jasne, prehľadne, kvalitne. Kde sú tie hrôzy 90. rokov čo tam mátali ešte v čase ostatných parlamentných volieb. Dnes je to moderná stránka a podľa informačných detailov aj moderná inštitúcia.

Pre svoje dáta dom išiel do sekcie Home > Hlavné oblasti > Demografia > Obyvateľstvo > a tam som si mrkol najprvPočta presťahovaných slovákov z ČR a do ČR preddefinované tabuľky. To čo som hľadal tam ako preddefinovaný výstup nebolo, no mimochodom ma zaujala informácia o počte presťahovaných ľudí medzi SR a ČR. Očakával som opačný pomer. Keďže je to PDF dokument a nechcelo sa mi preformátovávať ho do HTML, tak som si spravil fotku obrazovky, trochu to orezal a obrázok vidíte vpravo.

To čo som hľadal, to som našiel v sekcii Home > Hlavné oblasti > Demografia > Obyvateľstvo > Regionálna databáza. To vám je vec. Webové rozhranie priamo do databázy Štatistického úradu prístupné bez poplatku. Štatistický úrad sponzorujem z daní, takže prístup ako má byť. Tam som si navolil čo bolo treba, stiahol vo forme xls tabuľky a pekne na desktope si s číslami pohral. Viete, ide o to, že mám nejakú predstavu o vekovej skladbe svojich návštevníkov a potrebujem zistiť, aký mám podiel na trhu v oblasti konkrétneho vekového rozmedzia a konkrétneho geografického priestoru. Investor totiž stále tlačí na zvyšovanie a zvyšovanie a ja mám pocit, že v danom segmente nie sú ľudia, ktorý by ešte mohli byť neskonvertovaný. Tvrdé dáta to rozsúdili behom desiatich sekúnd.

Vďaka takto komfortnému prístupu sa dá relatívne presne odhadnúť koľko potrebujete vytlačiť letákov pre čerstvé mamičky vo vašom okrese. A tisíce a tisíce ďalších pohľadov podľa vlastnej ľubovôle a nie podľa ochoty nejakého úradníka.

Keď som sa pohral zo svojimi číslami, napadlo mi, že sa lepšie prizriem, ako je to s tými deklarovanými počtami užívateľov rôznych slovenských sociálnych sietí a komunitných stránok. Embuck vydal článok, kde uviedol prehľad vrátane počtov užívateľov. Tak som to hodil do tabuľky a výsledok je nasledovný:


Veková kategória Počet obyvateľov k 1.7.2005
15-19 412 893 412 893 412 893 412 893
20-24 449 093 449 093 449 093  
25-29 471 448 471 448    
30-34 420 494      
SUMA 1 753 928 1 333 434 861 986 412 893

Počet uvádzaných členov Podiel na trhu
birdz.sk 33 000 1.9% 2.5% 3.8% 8.0%
Unister.sk 75 000 4.3% 5.6% 8.7% 18.2%
Mojiznámi.sk 8 000 0.5% 0.6% 0.9% 1.9%
Booom.sk 150 000 8.6% 11.2% 17.4% 36.3%

Úvaha nad dátami: Komunitné stránky využívajú ľudia starší ako 15 rokov a zo zvyšujúcim vekom sa komunitnosť človeka znižuje. Uvedené portály sú svojim zameraní cielené na mladé dynamické publikum. Takže som postupne uberal z hornej strany vekovej hranice, aby som získal predstavu, koľko percent majú v podiele na trhu. Ak by som tušil skutočnú vekovú štruktúru, dalo by sa to odhadnúť jasne a presne.

Akokoľvek, domýšľam sa, že pre Unister.sk je podiel 8,7% v skupine školou povinných až až. Ak by tam mali len stredoškolákov, tak majú podiel dokonca 18,7%. Keď vezmem, že ako základ je braný celkový počet chlapcov a dievčat v danom vekovom rozmedzí na Slovensku, teda aj tých, ktorí nemajú prístup k Internetu, teda aj tých, ktorí sa dostanú k počítaču len na hodine informatiky, reálny podiel na trhu nám rastie a rastie. Do absurdných výšok.

Nad webom booom.sk sa zamyslite sami. Len pozor, sú tam 3 “o” a chlapci evidentne podcenili sk-NIC.

Nasleduje len informačný servis pre moje potreby. Ohľadne autorských práv sa na stránkach píše:

“Autorský zákon umožňuje šíriť databázy:
– udelením súhlasu autora na ich používanie v rozsahu udeleného súhlasu bez povinnosti uhradiť autorovi odmenu
– bez súhlasu autora na ich ďalšie používanie bez povinnosti uhradiť autorovi odmenu a to oprávnenými užívateľmi bez získania priameho alebo nepriameho majetkového prospechu
– so súhlasom autora na ich použitie na komerčnom princípe.
Úrad môže uzavrieť licenčné zmluvy v písomnej forme, ktorých predmetom musí byť spôsob použitia databáz, rozsah licencie, čas, odmena alebo spôsob jej určenia, ak sa nedohodne na bezplatnom poskytnutí licencie. Licencia môže byť výhradná, t.j. udelí sa iba jednému konečnému používateľovi alebo nevýhradná, t.j. udelí sa tiež iba jednému používateľovi, ale s možnosťou ďalšieho udelenia aj tretej osobe (tzv. sublicencia – iba s písomným súhlasom autora). Poskytované informácie na zmluvnom základe neobsahujú dôverné údaje.” Zdroj: Princípy zverejňovania a poskytovania štatistických informácií

Ak viete o nejakom šikovnom nástroji na prevod xls tabuľky ho čistého, zdôrazňujem čistého html, tak sem s ním. Zadarmo nie je podmienkou.

Zdieľať?

7 komentárov pri “Veková štruktúra obyvateľstva – Štatistický úrad sa pochlapil

  1. pozrel som sa tam, zaujimavy nalez.

    nebude jednoduchsie ako sa kaslat s XLS urobit ulozenie do CSV alebo podobneho s naslednym spracovanim nejakym programom/skriptom a pod?

  2. aha, zabudol som dodat, ze podobny system ma aj eurostat, pravdepodobne zalozeny aj na rovnakom systeme, kedze funguje velmi podobne.

    napr tu.

  3. akoooo… mohli by ste tam dat vekovu strukturu obyvatelstva ČR len priemerny vek muzov a priemerny vek zien … dakujeme …

  4. Veď je to o slovenskom Štatistickom úrade. Tak prečo by tam mali byť české dáta?

Komentáre sú uzavreté.