Viac-menej verím, že jestvuje. Ak by som mal vsadiť, vsadil by som, že je

Viera v Boha je pre nás prírodovedcov naozaj bezproblémová.

Ja ako človek si môžem intuitívne rozšíriť pojem času a ísť ďalej, ale to je moja vnútorná projekcia odrážajúca môj emocionálny náboj, no z fyzikálneho hľadiska hovoriť o čase pred veľkým treskom nemá význam. Na druhej strane pojem existencie z hľadiska fyziky nemusí byť všeobsahujúci…

Stano Tokár: Hmotný svet vznikol vďaka maličkému narušeniu | Fyzika | veda.sme.sk.

Skvele som si počítal. Nie je to síce grygarovský druh popularizátora vedy, ale čítanie bolo pre mňa možno o to atraktívnejšie. Keďže sa nezdržuje nadmernou laicizáciou, ostalo mu viac priestoru pre načrtnutie hlbších vedomostí.

No čo vám budem hovoriť. Duchovné čítanie na nedeľu ako z Veľkej Knihy.