Zahraničným službám chýbajú slovenské reálie

V predchádzajúcom článku o nedostatkoch slovenského internetu som spomenul spiace slovenské vyhľadávače mrhajúce potenciálom slovenského reklamného trhu. Malé pripomenutie: Na doméne .sk má Google vo vyhľadávaní podiel ďaleko presahujúci 50%. Jedným z dôsledkov pre slovenský internet je, že inzerent radšej venuje peniaze do Google AdSense, ako do slovenského reklamného média.

Pozrime sa na ďalšiu vec – nedostatok moderných služieb prístupných masám slovenských užívateľov, ktoré by pokrývali slovenské reálie. Ako príklad využime na výsosť aktuálnu udalosť, ktorou je beta testovanie personalizácie titulky Seznamu.

Seznam prichádza s ekvivalentom Googlovskej personalizácia titulnej stránky. Na rozdiel od Googlu, má Seznam čo personalizovať. Užívatelia sú naučený využívať titulku Seznamu ako zdroj informácii. Teraz je možné si zloženie správ, lokalitu pre predpoveď počasia nastaviť. Ďalšími bodmi, v ktorých vám bude titulka Seznamu hovoriť pane je, výber osobného horoskopu, programu vašich televíznych staníc a vďaka využitiu RSS technológie, titulka Seznamu môže byť vašou webovou RSS čítačkou.

V súvislosti s uvedením bety, Ivo Lukačovič, podobne ako pre zmenách v ich emaile, vyhlásil dizajnérsku súťaž o najlepší vzhľad. Seznam sa totiž v otázke tvorby vzhľadu odchýlil od Googlu a nepoužíva modernú AJAX technológiu a teda neumožňuje napríklad drag&drop s jednotlivými blokmi. Na zmenu vzhľadu je potrebné použiť vlastný CSS súbor. Je predpoklad, že v ostrej verzii bude českým užívateľom k dispozícii naozaj pestré portfólio predpripravených vzhľadov.

Prečo podobnú aktivitu nevyvíja aj niektorý zo slovenských portálov? Na prvý pohľad by sa dalo povedať, že by to bola len kópia, neprinášajúca užívateľovi nič zásadné. Prizrime sa ale trochu bližšie na obsah. Seznam ponúka na výber predpoveď počasia len pre české územie. Logicky, je to česká služba. Celé rozhranie je v cudzom jazyku. Hovoríme o službe pre bežných užívateľov. Či sa nám to páči, či nie, porozumenie českému jazyku je v nastupujúcej generácii stále menšie a menšie. V základnej ponuke spravodajských serverov samozrejme prevládajú české zdroje. Skúsenosti hovoria, že väčšina užívateľov použitie ponúkané možnosti a len jednotky percent využijú pokročilé možnosti ručného pridávania. Pre slovenského užívateľa to znamená pohybovať sa naokraji ponúkaných možností a využitie personalizácie titulky Seznamu na cca 30% jej potenciálu. Ako príklad sme mohli zvoliť akýkoľvek moderný zahraničný projekt, či službu.

Väčšina slovenských užívateľov tak zostane doma, na stránkach slovenských portálov. S pocitom, že internetové služby sa nerozvíjajú. Že nové vychytávky sú k dispozícii len za hranicami slovenského jazyka a slovenských reálií. Áno, služby na sieti sú prístupné každému na tejto zemeguli, len veľmi málo ich obmedzuje prístup užívateľom z iných regiónov. Pre rozvoj slovenského internetu potrebujeme veľké masy užívateľov. Pre tie sú ale zahraničné služby zúfalo neatraktívne a nepoužiteľné. Pre slovenské portály je to ďalšia hrozba úniku užívateľov a teda investícii. Veď stačí zahraničnú službu lokalizovať a doplniť o slovenské reálie. Užívatelia na to čakajú.

Článok bol napísaný 16.3. Aktualizaćná doložka: Medzičasom som zľahka okukol niekoeľko web 2.0 kalendárových služieb a My web 2.0 od Yahoo! Kľudne som mohol použiť ako príklad ktorúkoľvek z nich.

Zdieľať?