Zavedenie daňových licencii je priamy útok na malých podnikateľov.

Fungovanie malého podnikania je hra s nulovým súčtom. Čo sa v hrubom zisku objaví, to sa minie na platy, na investície, proste na náklady. Zavedenie daňových licencii je priamy útok na malých podnikateľov.

Tak, naliali sme si čistej pepsikoly. Teda do úplnej čistoty nám ešte chýba jeden gramový dodatok a tona súvislostí.

Tým gramom dodatku je, že niekto to zaplatiť musí. A tým niekým sú zamestnanci – ľudia práce, aby aj kovaní komunisti vedeli, kto tú daňovú licenciu v malých firmách zaplatí.

 Rozprávka o istotách končí slovami: „A tak sa zamestnanci pred Vianocami rozhodli dobrovoľne prispieť na daňové licencie znížením svojich prémii o 960€.“

Pre malú firmu je daňová licencia ako každý iný náklad. Peniaze, ktoré sa proste minú. A čo sa minie, nie je možné vyplatiť, investovať či minúť na zlepšenie pracovných podmienok.

Pre strednú a veľkú firmu je daňová licencia v hodnote 1000€ smiešny náklad pod rozlišovaciu schopnosť mysliaceho manažéra. Aj suma platov, aj suma investícii je tak ďaleko väčšia, že je stratou času sa tým vôbec zaoberať.

Súvislosť prvá: presuny medzi daňami

Ak by tých 960€ dostali zamestnanci, zaplatia z nich odvody a dane z príjmu. Ak by potom s nimi išli do obchodu, zaplatia z nich DPH. Takže istota pre štát je, že sa peniaze len presunú z jednej kolonky daní do inej.

Ak pre firmu nemá zmysel riešiť daňové výdavky do výšky cca 5000€ (to je daňový základ pre cca 1000€ daň), prečo by sa trápila s administratívou nad každomesačným zbieraním bločkov od zamestnancov. Veď to poznáte: kancelárske potreby, lístky na MHD, prezutie pneumatík, káva do kuchynky… Takže ani pri nákupoch nie je dôvod požadovať blok. A už vôbec nie, ak sa pre firemné účely nakupuje u neplatcu DPH. Takže istotou pre štát je podpora bezdokladovej ekonomiky.

Súvislosť druhá: základom všetkého je matematika

Slovenské decká boli otestované na matematickú, prírodovednú a sociálnu gramotnosť. Pohoreli ako hora v Slovenskom raji.

V novinách sa objavil komplikovaný matematický problém s percentami a porovnávaním:

Na diskusnom fóre HN Club premiér povedal, že po poklese sadzby dane z príjmu firiem z 23 % na 22 %, ktorý bude platiť od budúceho roka, môžu prísť ďalšie.

Celkové zvýšenie zaťaženia podnikateľov daňovými licenciami by malo byť podľa návrhu štátneho rozpočtu o 80 miliónov eur vyššie ako peniaze, ktoré ušetria vďaka zníženiu sadzby dane z príjmu.

„Nechceme ísť do zvyšovania daní, práve naopak, my sme znížili daň z príjmu právnických osôb. A chceme ísť ďalej,“ povedal Fico.

Zdroj:  Kým Fico rozprával o znižovaní, parlament zvýšil dane | Slovensko | ekonomika.sme.sk.

Pochopiť vzťahy vo výpočtoch percent je skutočne o nejakej tej znalosti matematiky. Čím hlúpejšie obyvateľstvo, tým väčšia viera vo vodcu.

Tie dva citované odstavce (druhý a tretí) stoja jasne vedľa seba. Pokojne ich môžeme používať ako test politických preferencií.

Súvislosť tretia: Výplatu dostávate od firmy nie od štátu

Úlohou majiteľov malých firiem je začať vysvetľovať svojim zamestnancom, že platy dostávajú od firmy, nie od štátu. Táto osveta začína mať zmysel. Čas strávený na takejto osvete je proste investícia. Už sa oplatí vynaložiť 2-3 hodiny mesačne na schôdzovanie namiesto 2-3 hodín zarábania a tvorby hodnôt.

Dokonca sa oplatí venovať 2-3 hodiny mesačne práci nad štúdiom debilne napísaných predpisov, pretože to už  prinesie väčší zisk po zdanení, ako 2-3 hodiny práce pre klienta.

Istota pre štát je pokles produktivity práce. Namiesto tvorby hodnôt sa vynaloží čas na „záchranu“ toho zvyšku.

Istota pre štát je, že začne narastať odpor k forme fungovaniu výdavkov štátu. Kým sa premrhalo veľa z trochy, nemalo cenu sa tým zapodievať. Teraz sa verejnou mienkou preháňa myšlienka, že sa premrhalo veľa z veľa. A to sa už oplatí nejaké tie 2-3 hodinky venovať politickej činnosti.

Súvislosť štvrtá:

Malé firmy slúžia na to, aby sa nejako dalo zdaňovať . Aby človek nebol trestne zodpovedný za nedovolené podnikanie. Malé firmy nie sú strojcami hrubého domáceho produktu. Malé firmy slúžia na znižovanie výdavkov štátu na sociálne dávky, na dávky v nezamestnanosti.

Akonáhle máte nápad na zárobok pár 100€ mesačne, už nejako treba riešiť právnu formu. Každý máme svojho suseda, tak prečo riskovať udanie pre pár eur obratu. Súčasne všetky sociálne zákony hovoria, že nemáte nárok na dávky, ak ste zrazu podnikateľ. Je to správne a to je tá súvislosť. Takže istotou pre štát je, že pribudne ľudí s potenciálom na sociálne dávky.

Súvislosti sa točia v špirále

Fungovanie spoločnosti je komplexná záležitosť. Mnoho vecí navzájom súvisí. Akonáhle do tohto komplexného systému pichnete na jednej strane, na druhej strane vám s radostnou piesňou na perách  vypadnú výsledky v Banskobystrickom kraji. Našich 71 tisíc neonacistov len čaká na prebudenie a osmelenie sa.

Nevzdelaní, schôdzujúci, neľpiaci na zavedených zákonoch – debilkovia moji, ani neviem či to mám nazvať komunizmus alebo nacizmus. Vidíte a na začiatku to bola len taká drobnosť, ako zavedenie daňových licencii. Len taká drobnosť, ako kolektívne zmluvy vyššieho typu. Len taká drobnosť ako zdravotné odvody z dividend. Len taká drobnosť ako daň z výkonu auta. Len taká drobnosť…