Zo štátneho tečie naša krv

Čo mi na tom vadí? Práve to, že to vyzerá akoby o tie prachy prichádzali hlupáci a sú to ich prachy. Lenže v ich prípadoch tými hlupákmi sme nakoniec my, čo sa skladáme z výplat na rozpočty štátnej správy. Tým ľuďom, ktorým je počet rádov v sumách absolútne fuk. A ktorí za svoje chyby platia len virtuálne. Pretože poškodení sme my a nám škodu nikdy nekompenzujú.

Ak niečo vyzerá príliš dobre, tak tomu hneď neverte (spravodaj)