Iné emočné prežitie papierovej knižky

Aktuálny postreh na tému ronyho článku Emočné prežitie elektronickej knižky (spravodaj).

Občas mám možnosť sa dostať k zaujímavým knihám. Papierovým. Zaujímavé sú pre mňa osobne, z nejakého vám iste nepochopiteľného dôvodu. Prosto, vyvolávajú vo mne nejakú emóciu.

No jo, ale…

…ale keďže ide o knihy dávno minulé, sú len papierové a v zúboženom stave. Pooblievané, zažltnuté, aj vyvetrať ich bolo treba – dvomi slovami – smrdutý zážitok.

… ale kým som získal ich obsah, mohol som po ňom len túžiť. K reedícii sa nikto nemal a asi ani nikto mať nebude.

Viete, som rád, že ma o tieto dve emócie e-knihy pripravili.