Kritici 12 týždňových magistrov nepochopili zmysel vysokoškolského diplomu

Nie je nič zlé na titule za 12 týždňov!

Většinou šlo o lidi, kteří si kvůli změně zákona museli doplnit vysokoškolské vzdělání. Častými student proto byli úředníci státních instituci, policisté, celníci.

Na pěti bakalářských a dvou magisterských oborech studuje dálkově na 1 800 lidí. Počet přijatých stoupl oproti loňsku o 300. Průměrný věk studentů je mezi 40 a 45 lety.

Tento vysokoškolský ráj – pobočka soukromé Univerzity Jana Ámose Komenského – sídlí v osmisethlavém Starém Hrozenkově.

V roce 2007 vykázala celá univerzita dohromady čistý zisk 158,8 milionů korun.

Oxford ve Starém Hrozenkově: Titul za 12 víkendů – Aktuálně.cz

Ja to stále dookola: Váha dokladov (papiera) sa zbytočne preceňuje. Je to s vodičákom rovnako ako s vysokoškolským diplomom.

Sú to dve rôzne a nesúvisiace veci:  Vedomosti a titul. Verte mi s mojim profesným označením, ktoré sa kryje s akademickým titulom,  mám s tým skúsenosti od prvého týždňa pobytu na svojej Alma mater.

Navyše, po tom, ako všetci absolventi všetkých fakúlt všetkých univerzít končia ako Mgr.  je predsa samozrejmé, že sme si zvykli sa pýtať na druh magisterských vedomostí. Jedni sú magistri farmácie a iní zas učitelia 1-4. Každý máme to svoje v hlave a keďže ja to o liekoch bol by som v prváckej triede rovnako stratený ako moja gymnaziálna spolužiačka za tárou.

V inom je tragédia a to dvojnásobná. Jednak, že na najväčšiu tragédiu v tom článku nie je ten novinár schopný upozorniť a druhá, že štát, teda my z našich daní, akceptujeme štátnych zamestnancov, ktorí nemajú vedomosti.

Viete, predstavujem si, ako by prišiel ku mne pracovať kolega lekárnik z takejto 12-víkendovej vysokej školy. Myslím, že by som ho s istotou vyhodil po týždni za neschopnosť. A ani zákonník práce by mu nepomohol. Porušenie pracovnej disciplíny a zákonov, ktorými sa naše povolanie riadi ani zákonník práce nechráni. A aj keď v mojom odbore sú zatiaľ len zmysluplné fakulty, veru už sa aj také stalo.

Jediný, kto by sa mali ohradiť sú jazykovedci. Tí by mali strážiť obsahovú a formálnu správnosť používania slov. A použiť označenie „magister“ (namiesto učeň) na toho, kto nevie napísať aspoň 50 stranovú odbornú prácu je čistý zmätok v jazyku. Ale nič viac. Alebo že by mali maslo na hlave sami akademici, keď im nevadí dať akreditáciu?!?

O životnej beznádeji a prázdnote v mozgovni spovedaných frekventantov už ani nemá cenu čokoľvek písať.  Je to ten druh tragédie s ktorou súcítim, keď mi vysokoškolský študenti priznávajú, ako nenávidia svoj odbor alebo  ako vedia, že to čo študujú nebudú nikdy s láskou vykonávať. A koľkí by pritom chceli.

Pod čiarou:

Jednou z ťažších výziev s ktorou sa stretávam  pri výchove svojich dedí, je potlačenie filatélie a vzbudenie túžby po vedomostiach.  Ma-tel-ko malo skvelú zvučku.

Ďalšia ukážka, že systém samosprávneho riadenia (profesných komôr, nazvite si to ako chcete) je vo veľkej kríze ak náhodou nie v štádiu mŕtveho koňa. Ale zapriahneme Marťanov, podobne ako keď si onehdy ktosi pochvaľoval, že z neschopných domácich politikov sňala ťarchu Európska únia?