Neodsudzujme lobing, odsudzujme absurdné marže

Z akejkoľvek zákazky má niekto prospech. Takže samozrejme aj zo štátom zadávaných zákazok má niekto prospech. Niekto ho musí mať, inak by sa žiadna zákazka nenaplnila a naše „spoločné blaho“ by nenarástlo.  keď niekto prežije tak 2-5 rokov dospelého života pochopí, že niečo ako spravodlivosť a rovné podmienky sú len neprístupným bodom a môžeme sa k nemu len limitne priblížiť.  Prosto, život nie je spravodlivý.

Čo je teda dôležité? Odpoveďou je veľkosť marže v absolútnej hodnote.

Pozor, nie v percentách! To vás hádam na základnej škole naučili, že celkový výsledok pri počítaní koľko je to percent závisí od veľkosti základu. Takže týmto sa nebudem zaoberať. Skôr sa upriamim na to slovo marža.

Všetko je zasraný lobing a hnusná reklama

Poznáme všetci. V každom texte vidíme skryté PíáR. Každý článok o produkte je platený výrobcom. Všetky vedecká štúdie sú ohnuté zaplatenými vedcami…  Áno, aj s takýmto pohľadom na život sa dá prežívať. Ale ste schopný dokázať, že máte pravdu?  Aha, tak podľa citu.  Aha, tak na základe osobnej prizmy. Ups, tak s osobnej skúsenosti ste to zovšeobecnili…

Existuje len niekoľko málo jednotiek prípadov, kedy sú spomenuté veci (PíáR, reklama) skutočne život ohrožujúce. Všetko ostatné je len život-baviace.

Áno, niekto sa o zákazke dozvedel, prihlásil sa, uspel, zrealizuje zákazku. Po 4 rokoch  voličov oblbne iná suita a tá potom dá zarobiť zas svojim. Alebo máte pocit, že to funguje inak?

Na začiatku 21. storočia to v európskej spoločnosti takto funguje.  Vymyslite lepší spôsob fungovania našej spoločnsoti a bude mať význam prehodnotiť aj hlavnú myšlienku tohto článku.  Kým ale naša spoločnosť funguje na princípe parlamentnej demokracie rovného  a všeobecného volebného systému, riešme čo riešiteľné je.

Riešme veci, ktoré má zmysel riešiť

Keď sa objaví akákoľvek zákazka zadávaná anonymným štátnym rozpočtom, vždy sa o nej ako prvý dozvie politik, ktorý si to vymyslí a v tesnom závese úradník, ktorý to celé musí sprocesovať. To sú hneď dve miesta, odkiaľ príde prvý impulz k zadávateľovi, že by sa mal pripraviť. Ako prosím vás chcete zmysluplne zabezpečiť, aby títo dvaja zabezpečili rovné podmienky v prístupe k ich myšlienkam?

Máte pocit, že som fatalista? Nuž, ešte raz vám pripomeniem: Poobzerajte sa ako v súčasnosti funguje naša spoločnosť. A ak máte možnosť, zamyslite sa nad rozdielmi v marketingu B2C a B2B.

Takže keď spoločne pochopíme, že zadávanie zákazok sa môže len limitne priblížiť ideálu rovnému prístupu k informáciám, zamerajme sa na to, čo skutočne rozhoduje, či z našich daní získame maximum možného.

Uvažujme o marži, ktorú si k zadaniu prihodí firma a razom zistíme, že existujú možno 70 možno 90 percent zákazok, ktorých výsledkom je produkt s všeobecne známou koncovou cenou.  Takže už mierne informovaný laik v danom odbore vie relatívne ľahko posúdiť, či sa firma nabalila a biznise desaťročia alebo trvalo udržateľne podniká.

  1. Objaví sa argumentácie špecifikami? Nič také neexistuje, Európa je dosť veľká a stará aby sme našli porovnateľný výskyt. A aj tak je to o cene dodávky, ktorú rieši bod 6.
  2. Argument mnohých vplyvov? Diferenciálne rovnice vieme riešiť od 19. storočia. A aj tak je to zas o cene dodávky, ktorú rieši bod 6.
  3. Argument inej kvality (Mercedes verzus Daewoo)?  Tak ukážte zoznam komparatívnych výhod, ktoré si chcete nechať zaplatiť a my rozhodneme či ich chceme kúpiť. A zas je to o cene dodávky, ktorú rieši bod 6.
  4. Tak čo máte ešte? Nič?
  5. Tak aká je vaša marža? Nižšia?
  6. A aké sú marže vašich dodávateľov? Nižšie? Aj na špendlíky, ktoré máte na svojich nástenkách majú vaši dodávatelia  nízke marže? Naozaj?
  7. Tak to ste vyhrali.
  8. Nechcete sa deliť o informácie o vašich maržiach a maržiach vašich dodávateľov? Tak to potom štátne peniaze nie sú pre vás.

Bonus navyše

Samozrejme vždy pomôže, keď to realizuje niekto, komu ide o trvalo udržateľné podnikanie, nie o biznis storočia.  Vďaka dôrazu na maržu si ich vieme už z predstihom vybrať a s predstihom postaviť mimo hru tých, ktorí sú hluchí k slovám.