Prvá adventná nedeľa

Začala príprava na Vianoce. Môžete urobiť všeličo, napríklad si utriediť myšlienky, vzťahy, túžby a priority. Môžete upratovať, nakupovať, plánovať, doháňať zameškané. Je to len naša voľba.

Pred pár dňami som čítal ako si Taliani predstavujú desatoro, ako by ho chceli meniť, aby lepšie odrážalo súčasný svet. Pred pár dňami som počúval, ako ľudia tento súpis základných pravidiel nepoznajú. Preto si dnes dovolím trochu citovať z Knihy kníh.

Komentár ku knihe Exodus:

Desatoro prikázaní obsahuje v krátkosti povinnosti k Bohu a blížnemu. Desať príkazov predstavuje základ a podmienky zmluvy, ktorú Pán uzavrel s Izraelom, a tak je aj podkladom pre dejinné poslanie vyvoleného národa. Desatoro je prirodzeným zákonom, a preto je také staré ako samo ľudstvo. Aj Izraeliti poznali tieto prirodzené zákony ako ostatní Semiti. Na Sinaji sa tieto prirodzené zákony znova zdôrazňujú, vyhlasuje sa ich všeobecná záväznosť a platnosť, a tak Desatoro sa stáva pozitívnym zákonom Božím.

Zdroj: Sväté písmo; vydal Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda Rím 1995

 1. Ja som Pán, Boh tvoj! Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal
 2. Nevezmeš mena Božieho nadarmo
 3. Spomni, aby si deň sviatočný svätil
 4. Cti otca a matku svoju
 5. Nezabiješ
 6. Nezosmilníš
 7. Nepokradneš
 8. Nepreriekneš krivého svedectva proti blížnemu svojmu
 9. Nepožiadaš manželku blížneho svojho
 10. Ani nepožiadaš majetku blížneho svojho, ani ničoho, čo jeho je

0 komentárov pri “Prvá adventná nedeľa

 1. Spätné upozornenie: Nie Efezanom, nám to Paľo e-mailuje | M+M+M+M (4M)