Český lexikální archiv – niečo ako jazykový korpus

Kartotéka novočeského lexikálního archivu (NLA) obsahuje excerpční materiál, na jehož základě vznikly všechny reprezentativní výkladové slovníky češtiny. Základní, tzv. 1. materiál archivu, sloužil jako východisko pro zpracování Příručního slovníku jazyka českého.

Sběr jazykových dat probíhal na základě promyšlených excerpčních pravidel (z r. 1911, 1917). Lístkové výpisky byly pořizovány zejména z umělecké literatury, ale i z literatury odborné, výběrově byly excerpovány noviny, časopisy a překladová literatura. Jako dolní hranice pro excerpci byl stanoven r. 1770, díky čemuž se podařilo zdokumentovat též češtinu z obrozeneckého období.

Příruční slovník a databáze lexikálního archivu.

A možno to skutočne je jazykový korpus.

Je definícia rozhodujúca?

Len tak zľahka o tom, prečo nie je chlieb pečivom. Znalí vedia…

Když astronomové řešili otázku, zda Pluto je planeta, dobře si uvědomovali, že spor se vede o definici pojmu „planeta“, a vyřešili spor hlasováním praktický to protipříklad rčení, že o pravdě se nehlasuje. Nejsem si jist, zda si totéž uvědomují filosofové, když se hádají například o tom, zda stroje mohou rozumět čínsky.

Tudíž, je Pluto planeta? Záleží na definici pojmu „planeta“. Je homosexualita nemoc? Záleží na tom, co rozumíme slovem „nemoc“ []. Vysvětluje fyzika vznik Vesmíru? Záleží na tom, co považujeme za vysvětlení. Jelikož „vysvětlení“ v nejobecnějším smyslu znamená něco jako „řetězec úvah, díky kterému mi daná věc nepřipadá záhadná“, není překvapivé, že se na odpovědi všichni lidé neshodnou [].

Na druhou stranu, ne vždy jsou definice pouhou konvencí.

Kvantová koroptev: O definicích

Pod čiarou: Ak by ste nevedeli, toto je rýdze blognutie.

Preklad kocoviny do slovenčiny

opilecKeď sa budete na Nový rok zaránky okolo obeda prebúdzať po príjemnej silvestrovskej pijatike, určite vám pomôže, keď budete vedieť, ako správne po slovensky pomenovať svoj stav:

kocovina ž. čes. – pľuštenie (po pijatike)
Zdroj: Slovenčina bez chýb vyd. SAMO 1998

Správne je teda, pri pohľade do zrkadla,  zvolanie: Hej ty ogrgeľ! Tak ti treba, keď ti pľuští.

(Pôvodne vyšlo 8.11.2004)

Šíriť či sprístupňovať alebo ďalších 9 možností tu je

Zahoďme čechizmus zdieľať:

Namiesto nespisovného slovesa zdieľať, ktoré zahmlieva presnú významovú náplň, môžeme siahnuť za významovo jednoznačnými spisovnými slovesami oznamovať, dávať na vedomie, šíriť, deliť sa, znášať, zastávať, mať, poskytovať, sprístupňovať, používať, využívať.

Slovenský rozhlas

Myslenie bolí, kultivácia jazyka vyžaduje energiu a tej sa nám nedostáva.

Pre pár dňami sme boli v Múzeu oravskej dediny v Zuberci. Vzali sme si písaného sprievodcu do ruky a decká mi ho po pár domoch vrátili, že ich to nebaví čítať. Po chvíli som zistil, že mám plnú hubu slín. Samé ľ a samé dvojhlásky o ň v každom treťom slove ani nehovoriac. Ale bolo to pekné počúvať a bola to hlavne slovenčina – naša dedovizeň.