Dve-tri iterácie k normálnosti a dosť?

Hľadiac na to, ako zas víťazia bafuňársky politici z každej sveta strany, si kladiem otázku: To naozaj nie sme schopní podstúpiť viac ako dve-tri iterácie k normálnosti? (Kontext:Prvých sto dní – prvá iterácia k normálnosti)

Použitie iterácii v hodnotení našej spoločnosti má jednu výhodu: Čo je dnes možné ohodnotiť ako ešte akceptovateľné pre to, aby vôbec mohlo dôjsť na veci ešte lepšie, bude o rok štandardom pre porovnávanie. Čo v prvej iterácii považujem za megaúspech, bude o rok nastavenou latkou.

Ale kto o smer hore vôbec stojí? Má význam mať na Slovensku lepšiu spoločnosť?

Víziu mám a tá ma pri niečom drží. Ale poviem vám, kvôli tomu zmaru, pri pohľade na tých bafuňárov a bleskovú podržtašku a pretekárskeho podržtašku na špici, sa musím veľmi často  k tej vízii obracať. Či tam vôbec ešte je a náhodou mi medzičasom poza chrbáta neemigrovala niekam, kde si to ľudia aspoň trochu zaslúžia. Či ma tá vízia ešte podopiera.

Niekde tam medzi nami sa práve rodí Šikula priemernosti. Veľmi nadpriemerný Šikula, ktorý vie vypočuť priemerných a vie im povedať to, čo priemerný chcú počuť. Šikula, ktorý to tím priemerným zo stredu dokáže dať. Zatiaľ priemerní chcú počúvať len bezpečné veci ako trinásty dôchodok, dlhšiu materskú, kratší pracovný čas. No poľahky sa stane, že priemerný ľud bude chcieť počuť veci xenofóbne, rasistické a fašistické. Smrť bankárom, napríklad. A tento Šikula priemernosti to tomu priemernému ľudu dodá.  A my už len budeme pozerať ako vysoko skáče jeho pes.

Čím viac iterácii od normálnosti k extrémizmu by musel tento Šikula pomaličky a potichúčky absolvovať, tým by sme boli ako spoločnosť chránený. Mali by sme čas si všimnúť, že sa rútime kamsi. Ale ako tak v týchto dňoch čítam noviny, luxus tohto veľkého vankúša modernej spoločnosti 21. storočia evidentne nemáme.

Sme v riti priatelia.

Podivuhodná zmeska v životnom štýle

Pôvodne som chcel napísať do nadpisu: „Žiadne kompromisy“. Ale z tých fotiek tie kompromisy priam vystupujú k pozorovateľovi.

The village of Petretsovo is located in the very North of the Region of Perm. It’s very difficult to get there, especially in winter. Cars have problems with such a great quantity of snow and horses are almost the only means of transport used here (besides skis). There are very few residents living in the village and a shop and a school are its only sightseeings…

English Russia » Far From Civilization

Rusko je podivná krajina. Ostatných 100 rokov sa tam podpísalo skutočne bizarne.  Postupnosť krokov vo vývoji spoločnosti sa oklamať nedá.

Naozaj nie je nič za poslednou bodkou?

Neustále hľadanie skutočnej pravdy medzi riadkami v náhodne skrytých či vypustených textoch je naozaj únavná práca. A mnohý to vzdávajú.

Misantrop pre mňa a verím, že aj pre mnohých z vás vyštrachal z hlbín zabudnutia druhú časť známej budovateľskej werichovskej Civilizace:

Ten to řeší čistou rasou.

Stát brečí nad prázdnou kasou.

Kdo prý šetří, ten má za tři,

Slovani jsou všichni bratři.

Národ volá: Chceme práci!

Továrny se nevyplácí, v dolech se nefárá.

A v takové situaci zazní fanfára: že přišel

Spásonosný osel, už se věří oslovi,

jen když nás ten osel hlučně osloví.

Civilizace, aneb Nadčasový text… – Stručné misantropické informace

Viete, toto je presne o tom, čo som už mnohokrát na tomto blogu spomínal. Také to dobro v nás a snaha vedome urobiť pre blížneho svojho maximum dobrého aj za cenu vlastnej obete. Náhodné zabudnutie na nepohodlnú súvislosť medzi atribúty dobra naozaj nepatrí.

Občianska spoločnosť – elaborát na webe OFZaBPK

Vládny web, takže rozsiahly text a vo formáte .doc

Občianska spoločnosť predstavuje tretí sektor spoločnosti existujúci popri štáte a trhu. Samotný termín „tretí sektor“ je na dnešnom Slovensku vzťahovaný často iba na jednu zložku občianskej spoločnosti, tvorenú mimovládnymi organizáciami, resp. dokonca iba tou ich časťou, ktorá pociťuje a nejakým spôsobom aj artikuluje svoju príslušnosť k takto chápanému tretiemu sektoru. To na jednej strane dokumentuje silné postavenie tejto zložky občianskej spoločnosti v očiach verejnosti, na druhej strane to vytvára riziko zúženého a skresleného pohľadu na rozmanitosť občianskej spoločnosti v celej šírke jej prejavov.

Občianska spoločnosť