Diel šiesty: Využite užitočné príležitosti

Dovetok k nadpisu by mal znieť: Naučte sa hovoriť nie.

  • Pozerajte dopredu a buďte otvorený k príležitostiam, ktoré podporujú vaše ciele.
  • Všeobecne, ak vám niekto ponúkne príležitosť (pravidelnú, alebo jednorázovú), je to preto, že vás chce. Ak máte čas, energiu a túžbu – a príležitosť vám pasuje – chyťte sa jej.
  • Dajte si pozor pri projektoch, ktoré znejú dobre, ale môžu potrebovať veľa vášho času a energie a prinesú len malý osoh. Uistite sa, že poznáte východiská a vyhliadky/očakávania pre každý kúsok práce ktorý projektu venujete.
  • Nebojte sa povedať nie na projekty, z ktorých nemáte dobrý pocit, ktoré vám vezmú zdroje z vašich dôležitejších projektov, alebo z ktorých nemáte žiaden prospech.
  • Jednoducho povedané, je dobé byť zahrnutý v projektoch, ktoré prinesú prospech nielen ostatným, ale aj vám.

Praktické odporúčania: V rámci rešeršnej prípravy na túto sériu som objavil niekoľko názorov: Som prekvapený z niektorých príležitostí, ktoré práve prichádzajú vďaka tomu, že píšem pre dva blogy, ktoré sú v tom 1000 na Technorati. Avšak viem aké to je, rezignovať na projekt, ktorý je síce veľmi veľký, ale vzdialil by ma od jadra mojich blogovacích úloh a ktorého benefit je ďaleko menší ako náklady.

V jednej diskusii sa rozoberal problém nevyužitých príležitostí. Jeden z názorov, ktoré tam padli bol, že nevyužité príležitosti majú pozitívnu hodnotu pre predmet podnikania. Lebo ich nevyužitie umožnilo realizovať oveľa výnosnejšie projekty. Proste, neplytvať energiou a časom na kraviny je hodnota nevyužitých príležitostí.

Zaujímavý príspevok k tejto téme prináša aj Seznam. Hlavný majiteľ, Ivo Lukačovič, sa vyjadril v zmysle: My sa budeme sústrediť na vyhľadávanie a obsahové aktivity radšej prenecháme iným.

Keď som pred nedávnom riešil jednu zásadnú otázku, jedným z argumentov pre zmenu bolo, že môj vtedy aktuálny projekt vyžadoval odo mňa rovnaký čas pri tvorivej práci a rovnaký čas za volantom. Zhodnotil som, že v čase, keď by som aj v ďalšom roku najazdil 30-50 tisíc kilometrov, bolo by lepšie zrealizovať oveľa výnosnejšie veci. Niektoré projekty sú práve kvôli časovo náročnému cestovaniu stratové. Aj keď sa na prvý pohľad zdajú ohromne lákavé, často zistíte, že ide len o veľký rozpočet s nulovým súčtom.

Ďalšie časti seriálu:
Diel prvý: Odstráňte rozptýlenie
Diel druhý: Buďte na seba dobrý
Diel tretí: Pracujte vo vašom prirodzenom rytme
Diel štvrtý: Plánujte a stanovujte si priority
Diel piaty: Vychovávajte svoju sieť, poznajte vaše kontakty
Diel šiesty: Využite užitočné príležitosti – práve ste dočítali
Diel siedmy: Vyhnite sa arogancii. Dajte si pozor na falošnú skromnosť
Diel ôsmy: Zlepšujte svoj systém, automatizujte svoju prácu
Diel deviaty: Minimalizujte administráciu