Do anusu sa panovníkom pchá odjakživa

Dáme príbeh, dobre?

Dielo predstavuje Karla VI. (pozor, skutočne 6). Hrabě/Gróf Špork sa postavením pomníku v roku cca 1723 snažil získať priazeň cisára a márne dúfal, že svoju spoločenskú prestíž posilní ako nositeľ habsburského Rádu zlatého rúna, ktorý od cisára očakával. Pôvodne mala táto socha stáť na Karlovom moste, ale neschválili mu to. To viete politika. Ako vtedy, tak aj teraz, život sa veľmi nemení.

A tak stojí v obci Hlavenec severovýchodne od Prahy. Za dedinou, na kraji polí, 27 kilometrov od Karlovho mosta.

K miestu sa samozrejme viaže keška. Veď ako inak by som sa o tom dozvedel, že. Je to jednoduchá multina presne podľa môjho gusta a je skutočne vymazlená. Pozor na jej parametre a atribúty.

Veľmi zaujímavý prehľad o tituloch a zaradení grófa do hierarchie šľachty je na cs-wikipedii.

A mimochodom vďaka neústálemu zákonodarnému nástupníctvu od prvej Československej republiky vraj aj na Slovensku a Česku stále platí zákaz používania šľachtických titulov podľa zákona  č. 61 z r. 1918. Ale sú tu aj názory, že tento zákon bol postupne novelizovaný a jeho dnešnou verziu sú paragrafy týkajúce sa neoprávneného používania akademických titulov a titulov vôbec. Možno nejaký právnik by o tom čosi vedel povedať viac, ak sa o takejto marginálie náhodou zaujíma vo voľnom čase.