Google Chrome – synonymum pre F11

Na základe týchto úkonov:

 1. Nainštaloval som
 2. Zhnusil som sa nad manierami inštalátora
 3. Uvidel
 4. Skúsil používať ako prostredie pre Google Apps
 5. Skúsil napísať článok vo WordPress
 6. Skúsil používať ďalšie asi 3 webové aplikácii dennej potreby a ďalšie asi 2 týždennej potreby.

Došiel som k nasledovnému záveru

 1. Ups!
 2. Je to pôrod koncom panvovým.
 3. Mohli povedať, že ak chcem plnoobrazovkový režim, stačí mi stlačiť F11 a ušetril by som hodinu života.
 4. Ak by mi jedna z najbohatších firiem na svete zaplatila za betatestovanie,  spíšem pripomienky a zoznam chýbajúcich funkcií.
 5. —-Nepublikovateľné—-
 6. Ak by ma firma s najlepšou firemnou kultúrou slušne požiadala, tak budem Google Chrome chvíľu používať.
 7. Ergonómia toho čo tam je,  je vynikajúca.
 8. Je to prísľub do budúcnosti, ale pracovať potrebujem dnes.
 9. Google Chrome sa stal tým prehliadačom, ktorým budú moje deti surfovať  na mojom pracovnom počítači. Vďaka Google, toto som naozaj akútne potreboval a trafil si sa. Akurát mám obavu, že keď im tak o mesiac ukážem web 2.0 budeme musieť presedlať na Firefox. 🙁
 10. Fakturačná adresa  Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043 USA je stále platná? Ja len kam mám fakturovať za marketingovú prácu v prospech Google. 😉

Uvidíme priatelia. Myslím, že počkám tak na verziu Google Chrome 4.2.149.27. Obráťme list, sú predomnou iné, zaujímavejšie výzvy.