Kto bude kontrolovať kontrolórov?

Je to rovnako absurdná otázka, ako požiadavky na zvýšenie kontroly práce štátnych inštitúcii.

V duchu návrhu ekonómov Ódora a Horvátha plánuje sledovať čisté bohatstvo štátu (rozdiel medzi aktívami a záväzkami) a zriadiť nezávislú fiškálnu radu, ktorá by hodnotila úspešnosť vládnej politiky.

Napríklad princíp, aby úrad nemohol žiadať údaje, ktoré už má iný štátny orgán k dispozícii.

O tlaku na zvýšenú štátnu kontrolu od pravičiarov v súkromnom sektore ani nehovoriac

definovať  maximálne čakacie lehoty na zdravotnícke zákroky

Bieda slovenskej pravice: volebný program SDKÚ | Redakčné | komentare.sme.sk

Len poznámka pre budúcu úvahu. Možno raz…

A ešte ďalšia poznámka: Zatiaľ som nevidel od nikoho „profesný“ populizmu. Teda vyhovieť voličom, aby ich biznisu dobre bolo. Veď viete, viac turbín pre proletariát pracujúci v ťažkom priemysle, lepšie cesty pre autodopravcov a tak podobne.

Zdieľať?