Motivujúcich 715, to je to číslo zo štatistík

O rok po testovaní deviatakov zúčtujeme. Ja hovorím, že s 90% úspešnosťou ich nebude menej ako 7015. Viete, priatelia, všetko je to o motivácii.

Bez skúšok sa na (strednú) školu dostane len žiak, ktorý v celoslovenskom testovaní deviatakov dosiahol v matematike aj slovenčine samostatne úspešnosť najmenej 90 percent.

Tento rok dosiahlo takýto výsledok 715 z viac ako 40-tisíc deviatakov. Novela upraví aj kritériá prijímania na školy.

Na gymnáziá sa budú môcť hlásiť len žiaci s priemerom známok do 2,0 a na stredné odborné školy (SOŠ) len žiaci s prospechom do 2,75.

SME.sk | Vláda odobrila Čaplovičov návrh, na gymnázia pôjdu najlepší.

Márne hľadám v tom texte niečo o tom, ako motivuje dobrý život nás prírodovedcov našich potomkov dať sa na túto prírodovednú dráhu.

Ešte toť nedávno bol vzorom ruský kolchozník, dnes… No ďakujem pekne za všelijaké rajské reality šou. Zajtra to bude méta 2,0 a pre tých odvážnejších 90% bodov z deviatackého testu.

Zdieľať?