O 10 rokov si uprdnem

Súčasť hlavnej spravodajskej relácie: Oprah o dva roky skončí.  Kam až môže bezútešnosť novinárskeho stavu klesnúť?

11 z 10 prípadov takýchto ohlásení je pravidelným ukončovaním kariéry Dominátora. 12 krát z 10 je to čistá PíáR záležitovť. To už radšej zvieratko nakoniec.

Fuj, hnus.  Neexistuje hádam dnes zbytočnejšia správa ako ohlásenie konca o dva roky.

Zdieľať?