O trištvrte na deväť večer SEČ umierajú planetárne služby

Prebehneme si našu guľatú planétu a jej časové pásma. V jeden moment sa deje nasledovné

  1. Na západnom pobreží je práve 12:45, čas na poobedňajšie posurfovanie si a poklábosenie si cez internet
  2. Na východnom pobreží USA je práve 15:45, je tesne pred koncom pracovnej doby ideálny čas ešte čo-to presurfovať a poklábosiť cez internet
  3. V EU je 20:45 a deti konečne ležia v posteli, skončili správy a večerný film za veľa nestojí…

A v tomto momente sa 22% celoplanetárnych užívateľov internetu pripojí do jednej jedinej služby.  Ešte že je v Číne a Indii hlboká noc, v Austrálii sedem a v Japonsku len päť.