Pustite TV do internetu a ľudia budú používať internet len na sledovanie TV

Overall, Internet users were watching significantly more TV in 2009 than the year before, at nearly 18 hours per week. Millennials increased their television viewing the most, from 10.5 hours weekly last year to 15 hours in 2009.

Internet Users Embrace TV – eMarketer

Zdá sa, že doba internetová skončila. Po miernom výdychu prichádza doba televízna v plnej sile.

Čo je ale potešujúce, štafetu preberajú také spôsoby sledovania TV programu, ktoré poskytujú minimálny priestor pre vdrbávanie reklamy do prúdu vysielania.

Zdieľať?