Vymáhateľnosť práva alebo morálna dilema

Tí ľudia si dnes už naozaj robia čo chcú. A nie je to žiaden paradox. Paradoxom by bolo, keby ste v komentároch nenašli ďalšie príklady z rodu: A to nie je nič proti tomu neslýchanému, čo som videl onehdá hentam stvárať…

Právo sa samé nevymôže. Alebo že by sme ho mali automaticky dodržiavať? Ale keď wifi signál lieta vzduchom len tak, no nepolap si ho. Jedného už polapili (čítajte aj komentáre).

Zdieľať?