Banky milujú peniaze na ceste

Ide o čistý a bezpracný zisk.

Zahraničná banka nám hodnotu celej zásielky, ktorá obsahovala niekoľko desiatok šekov, uhradila dňa 09. 12. 2008 formou Cash Letter, čo znamená, že hodnotu zásielky nám síce pripísala hneď po jej prijatí, avšak s výhradou storna. Výhrada storna umožňuje zahraničnej banke kedykoľvek počas lehoty 15 pracovných dní od pripísania zásielky na účet VÚB hodnotu ktoréhokoľvek šeku debetovať, a šek teda neuznať a nepreplatiť.

….

Z dôvodu výhrady storna Vám hodnota Vášho šeku mohla byť teda pripísaná najskôr 05. 01. 2009, reálne k nej však došlo o tri dni neskôr, teda 8.1.2009.

VÚB banka – Na preplatenie šeku čakám sedem týždňov – staznosti.sme.sk

Možno banky existujú len kvôli zisku z peňazí na ceste.