Najprv Švédi, potom Francúzi a teraz už aj Taliani

Podle žalobce však bylo porušeno italské právo na ochranu soukromí, když firma nezkontrolovala obsah videa před jeho zveřejněním.

Průlomový verdikt. Šéfové Googlu nesou vinu za video na internetu – iDNES.cz

Tesne súvisiace:

Nasledujúce pravidlá považujem za také dôležité v oblasti internetu, že naozaj nemôže očakávať môj volebný hlas nikto, kto by chcel presadzovať niečo iné. Keďže považujem uvedený problém za skutočne závažný, vyjadrím sa jasne, aby nedochádzalo k nejakým účelovým dezinterpretáciám.

 1. Nesúhlasím s tým, aby prevádzkovateľ služby bol implicitne zodpovedný za preukázateľne cudzí obsah.
 2. Nesúhlasím s tým, aby bol ktokoľvek trestne zodpovedný za odkazovanie na obsah, ktorý nebol jednoznačne označený súdnou mocou za nelegálny.
 3. Nesúhlasím s tým, aby akýkoľvek iný orgán ako súdna moc rozhodovala, či konanie osoby (fyzickej alebo právnickej) v prostredí internetu porušilo aktuálne platné právo.
 4. Súhlasím s tým, že prevádzkovateľ je povinný vynaložiť nákladovo primerané úsilie na  zabránenie  jemu známeho protiprávneho jednania cudzích osôb prostredníctvom jeho služby.
 5. A súhlasím s tým, že prevádzkovateľ služby má byť povinný vynaložiť maximálne úsilie na spoluprácu so súdnymi orgánmi a maximálne úsilie na odstránenie obsahu, ktorý bol súdom označený za nelegálny.

To znamená, že prevádzkovateľ je právne zodpovedný za cudzí nelegálny obsah až v momente, keď je na jeho nelegálnosť upozornený súdnou mocou a neurobil nič pre jeho odstránenie v určenom časovom limite. Dovtedy je zvrchovaným správcom a je len na jeho vnútorných etických štandardoch (ktoré sa odrážajú v pravidlách používania služby), ako posudzuje legálnosť či nelegálnosť obsahu na svojich vlastných stránkach. Súčasne v momente, keď zistí, že je jeho služba využitá na nelegálne aktivity, je povinný takýmto aktivitám zabrániť.  Či už sám aktívne, alebo požiadať súdne orgány o spoluprácu.

Nemôžeme predsa od laikov očakávať, že budú schopní rozhodovať ako sudcovia v duchu platného práva o cudzom obsahu.

Nabudúce: Viete, zrušenie komentárov na jednom blogu nezhorší významne možnosti, ktoré priniesol internet v oblasti slobody slova a šírení ľudských poznatkov. Zrušenie veľkých služieb, ktoré dávajú priestor na uplatnenie slobody slova miliónom ľudí už áno, akokoľvek sú tie služby prevádzkované súkromnými subjektami. Ide o to, že sa opätovne zvýšia prvotné bariéry.  Ale to už je ďalší príbeh a ten si nechám na inokedy.

Zdieľať?

4 komentáre pri “Najprv Švédi, potom Francúzi a teraz už aj Taliani

 1. Problém je v bode 3. Až takúto slobodu nemáme v žiadnej inej oblasti, že by sme boli povinní niečo robiť až keď o tom rozhodne súd. Keď Ti policajt ukáže, že tadiaľto nemôžeš prejsť, tak tiež nemôžeš povedať, že to budeš akceptovať len ak Ti to prikáže súd.

  Je to preto, že škody, ktoré by vznikli, ak by Ťa neviazalo nič iné, ako súdy, by boli značné. Preto je treba v niektorých prípadoch akceptovať aj oficiálnu žiadosť napr. polície alebo prokuratúry, nielen súdu.

  Žiadosť hocikoho iného, kto sa len cíti dotknutý, braná ako uloženie povinnosti, to je už úplne iná vec.

 2. Tomáš, hej, polícia, prokuratúra, súdy z pohľadu predmetu o ktorom je reč chápem ako zložky tej jednej nohy demokracie – súdnej moci. Asi som to priveľmi zjednodušil.

  Snažím poukázať aj na to, že to represívne rozhodnutie podľa mňa nesmú robiť rôzne „spolky záhradkárov“ akokoľvek by mali právomoci delegované zákonom (francúzsky Hadopi je celé zle).

  • Yes, Pamela she has made it up on the back. We’ve been looking for mnhots for one that would be wide enough for her to get on the back, and then we found this one.

Komentáre sú uzavreté.