O Martin Pilnik

lekárnik - optimista

Evanjelium podľa Lukáša, 2. kapitola

Narodenie Ježišovo

1 V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta popísať celý svet. 2 Tento prvý popis bol vtedy, keď sýrskym vladárom bol Kyrenios. 3 Išli preto všetci, aby sa dali zapísať, každý do svojho mesta. 4 Vybral sa teda aj Jozef z Galiley z mesta Nazareta do Judska do mesta Dávidovho, ktoré sa volá Betlehem, pretože bol z domu a z rodu Dávidovho, 5 aby sa dal zapísať so svojou snúbenicou Máriou, ktorá bola v po žehnanom stave. 6 Keď tam boli, naplnili sa dni, aby porodila.

7 I porodila svojho prvorodeného syna, obvinula Ho plienkami a uložila v jasliach, lebo v nocľahárni
pre nich nebolo miesto. 8 A boli v tom kraji pastieri, ktorí nocovali na poli a strážili si v noci stádo. 9 A hľa, anjel Pánov postavil sa vedľa nich a sláva Pánova ich osvietila. I báli sa bázňou veľkou. 10 Ale anjel im povedal: Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, 11 lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. 12 A toto vám bude znamením: nájdete nemluvniatko, obvinuté plienkami, ležať v jasliach.
13 A hneď s anjelom sa zjavilo množstvo rytierstva nebeského, ktorí chválili Boha a volali:

14 Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!

15 Keď anjeli odišli od nich do neba, povedali si pastieri: Poďme až do Betlehema a pozrime sa, čo sa to stalo, čo nám oznámil Pán. 16 Poponáhľali sa teda a našli Máriu a Jozefa i nemluvniatko uložené v jasliach. 17 Keď to videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o dieťatku. 18 A všetci, ktorí to počuli, divili sa tomu, čo im pastieri hovorili. 19 Ale Mária zachovala si toto všetko a premýšľala o tom v srdci. 20 Potom sa pastieri vrátili, oslavujúc a chváliac Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané.

Zdieľajte obsah s priateľmi:

Výberové konanie na hýbateľov dejín

Čítam teraz (medzi inými knihami na striedačku) Havlove kadejaké spisy. Naozaj to nie je jednoduché na zaradenie. A keby si každý preštudoval podrobnejšie keby aj len to, čo spísal do 1989, tak pochybujem, že by Havel bol, čo bol.

Ale…

Raz v sobotu poobede na intráku v Mlynskej doline sme sa z dlhej chvíle kolegovia študenti farmácie dali dohromady a vyšli si na prechádzku lesom na Devín. Po ceste sme nejakú tú ploskačku vypili, tam si dali v krčme jedno-dve (slovi 12 😉 ) a medzi rečou nám to došlo. Presne takto to bolo aj s tou bájnou vychádzkou Štúrovcov. Akurát oni pili asi víno.

Dejiny sa tvoria podivne a z podivných pohnutí a zhôd okolností. Nikdy sa netvoria ako výsledok seriózneho výberového konania na najlepšie možné osobnosti. Našťastie.

Zdieľajte obsah s priateľmi: