EU má ochranu pred nápadmi Netflixu obmedziť „rodinné“ pripojenia vrámci jedného účtu

Pokud firma zjistí, že jedno ze zařízení se dlouhodobě přihlašuje přes jinou síť, než hlavní zařízení účtu, firma uživatelům nabídne zaplacení zvláštního poplatku za užívání zařízení mimo domácnost, či přístup k účtu přes inkriminované zařízení zablokuje. Poplatek, který ještě není pevně nastaven, v třech testovaných zemích tvoří přibližně 20 % ceny měsíčního tarifu. Firma bude také umožňovat nahlášení krátkodobého pobytu mimo domácnost.

Source: Konec sdílení Netflixu s kamarády. Firma ukázala, jak zabrání sledování načerno – Echo24.cz

Nápad majú v Netflixe pekný, ale totálne mimo realitu slobodného sveta.

EU má vrámci pravidiel ochrany spotrebiteľa ustanovenie, že dodávatelia elektronických služieb nesmú obmedzovať konzumovanie zakúpeného produktu na konkrétnu krajinu, lokalitu a podobne.

Ak som si v holandskej pobočke kúpil službu, musím mať možnosť používať túto službu aj keď sa nachádzam na území Česka.

Iste, Netflix môže povedať, že veď nemusíte kupovať za nových podmienok. Akurát jeho nové podmienky proste musia byť v súlade s nastavením EU trhu.

Jediná cesta je, že Netflix upraví svoje pravidlá, ale len a len v súlade s EU pravidlami na ochranu spotrebiteľa. Bude zaujímavé sledovať, ako sa vysporiada s tou vysokou mierou socializmu v tejto oblasti.

Evanjelium podľa Lukáša, 2. kapitola

Narodenie Ježišovo

1 V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta popísať celý svet. 2 Tento prvý popis bol vtedy, keď sýrskym vladárom bol Kyrenios. 3 Išli preto všetci, aby sa dali zapísať, každý do svojho mesta. 4 Vybral sa teda aj Jozef z Galiley z mesta Nazareta do Judska do mesta Dávidovho, ktoré sa volá Betlehem, pretože bol z domu a z rodu Dávidovho, 5 aby sa dal zapísať so svojou snúbenicou Máriou, ktorá bola v po žehnanom stave. 6 Keď tam boli, naplnili sa dni, aby porodila.

7 I porodila svojho prvorodeného syna, obvinula Ho plienkami a uložila v jasliach, lebo v nocľahárni
pre nich nebolo miesto. 8 A boli v tom kraji pastieri, ktorí nocovali na poli a strážili si v noci stádo. 9 A hľa, anjel Pánov postavil sa vedľa nich a sláva Pánova ich osvietila. I báli sa bázňou veľkou. 10 Ale anjel im povedal: Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, 11 lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. 12 A toto vám bude znamením: nájdete nemluvniatko, obvinuté plienkami, ležať v jasliach.
13 A hneď s anjelom sa zjavilo množstvo rytierstva nebeského, ktorí chválili Boha a volali:

14 Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!

15 Keď anjeli odišli od nich do neba, povedali si pastieri: Poďme až do Betlehema a pozrime sa, čo sa to stalo, čo nám oznámil Pán. 16 Poponáhľali sa teda a našli Máriu a Jozefa i nemluvniatko uložené v jasliach. 17 Keď to videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o dieťatku. 18 A všetci, ktorí to počuli, divili sa tomu, čo im pastieri hovorili. 19 Ale Mária zachovala si toto všetko a premýšľala o tom v srdci. 20 Potom sa pastieri vrátili, oslavujúc a chváliac Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané.

Utíkáte z Twitteru? Mastodon je jiný svět, kde se lidé cítí dobře. Aspoň zatím

Kdo zná Twitter a poprvé pohlédne na Mastodon, bude se cítit jako doma. Uvidí proud krátkých příspěvků, hlavně textových, ale vložit se dá i fotka, GIF nebo video. Ikonky pod každým z nich naznačují, že i tady se dá odpovídat, přeposílat a lajkovat.

Jenže zdání klame. Pod povrchem připomínajícím Twitter se skrývá něco docela jiného, odlišný digitální svět, s jakým většina dnešních běžných uživatelů internetu nemá žádnou zkušenost.

Source: Utíkáte z Twitteru? Mastodon je jiný svět, kde se lidé cítí dobře. Aspoň zatím

Adventné zamyslenie: Niektoré veci v živote majú byť spočítané

Je taký bomnot o školníkovi a lampách. Riaditeľ požiadal školníka, aby spočítal všetky lampy vo všetkých triedach.

Školník chodil od triedy k triede a poctivo spočítal každú lampu. Prišiel do triedy, kde bežala matematika a začal počítať: „Jedna, dva, tri, štyri…“ Matematikár sa mu do toho vloží, žekeby spočítal len počet lámp v jednom rade a počet radov, tak by mu stačilo spočítať 7 lámp a mal by spočítaných 12.

Školník na to: „Ale potom by 5 lámp ostalo nespočítaných. Aj tie chcú byť spočítané.“

Na tento bonmot školníka a s ním súvisiace zhodnotenie Malého princa čo s ušetreným časom, mi prišli na myseľ, keď som uvažoval nad tohtoročným adventným zamyslením. Stál som pri mikrovlnke a pozeral som sa na odpočítavač, ktorý vymeriaval čas na zohriatie obeda v práci. A ako už mnohokrát som myslel nie na ten obed, ale na to, ako mi mikrovlnka odmerala ďalších 1 a 1/2 minúty z môjho života.

Je to jeden balík času a my ho míňame kadejako. Dobre je, keď ho míňame kadejako a len a len podľa svojho uváženia. Zak to slobodní ľudia robia. je to ich slobodná vôľa, ako naložia s časom im odmeraným.

Advent je čas prípravy, zamyslenia sa, uvažovania. Tak skúsme pouvažovať, či to, ako trávime čas, pre nás samích stojí za to. Len a len pre nás, čisto egoisticky, pre nás osobne. Tak akosi dúfam, že každý máme v sebe kus milujúcej bytosti a súčasťou lásky je aj odovzdávanie kusu svojho života inému. Takže súčasťou tejto úvahy o osobnom uspokojení sa organicky stáva kopa ľudí okolo vás. Chcete byť k nim dobrý. A to sa počíta.

Keď sa pilot zasnil nad tým, koľko času by ušetrila tabletka proti smädu a čo všetko by sa dalo v takto ušetrenom čase vykonať, Malý princ mu odpovedal, že on by sa pomaly vydal k studničke a pomalými dúškami by vychutnával chu´ť každej jednej kvapky vody, ktorú by vypil z čistej radosti z prostej chuti vody.

Každá lampa si zaslúži byť spočítaná, nie že nie. Nie všetko robíme len pre seba. Mnoho vecí robíme, práve tým robením, aj pre ostatných okolo nás. A nie všetko, čo sa snažíme ušetriť, vyhnúť sa tomu, urýchliť, je naozaj prestoj, či je bez významu. Občas alebo aj vždy, sa oplatí vychutnať si to.

Veriť mi nemusíte, stačí že sa v advente spomalíte a necháte svoj mozog trochu uvažovať nad vecami bežnými. To vám prajem, tento pohnutý advent, kedy sa jeden kretén rozhodol, že bude zabíjať ľudí a kope ľudí to stále nedošlo, že je to blbý nápad sa na tomto zabíjaní ľudí aktívne podieľať.

Viete priatelia, možťno by len stačilo, aby sa ľudia v rusku na chvíľu zastavili a zamysleli, čo to tak bezmyšlienkovite nasledujú a či je to naozaj tak dobrý nápad.

Hlodač opäť na scéne 

V září odstartoval celoevropský projekt OpenWebSearch.EU, ve kterém spojuje své síly 14 renomovaných evropských výzkumných a superpočítačových center s cílem vytvořit otevřenou evropskou infrastrukturu pro webové vyhledávání. Českou republiku v rámci projektu reprezentuje IT4Innovations národní superpočítačové centrum, které je součástí VŠB – Technické univerzity Ostrava.

Source: Češi se podílejí na vzniku otevřeného evropského webového vyhledávače – ITBiz.cz

Núñezov a Daniškov web bez povolenia skopíroval dizajn švajčiarskych novín. Len sme sa inšpirovali, bránia sa

Saidlerova firma Centralway mala podiel aj v českej digitálnej agentúre H1.cz. „Sľúbili manažérsku podporu, konzultácie v rámci rozvoja a podobne. To v žiadnom prípade nesplnili, pretože o nich v podstate nebolo počuť,“ povedal niekdajší šéf agentúry David Špinar. „Počas komunikácie s nimi som si niekoľkokrát overil, že nikto z Centralway vlastne so strategickým rozvojom firiem nemá skúsenosti a vždy to bolo také to ‚vizionárske plácanie piateho cez deviate‘. V Centralway panuje úplný chaos, chýbajú akékoľvek ustálené procesy na komunikáciu s ich firmami,“ zhodnotil Špinar. Zakladatelia H1.cz nakoniec kúpili podiel vo svojej firme späť, aj keď ich to stálo dvakrát viac, ako do firmy pôvodne vložili saidlerovci.

Source: Núñezov a Daniškov web bez povolenia skopíroval dizajn švajčiarskych novín. Len sme sa inšpirovali, bránia sa

Likvidácia feudálnych prežitkov v zákonodarstve prvej ČSR – Juraj Juhás – (blog.sme.sk)

1. Odstránenie monarchie – Právnym základom nároku Habsburgovcom na trón bola pragmatická sankcia Karola VI. z roku 1713. Prehlasovala dedičnosť „habsursgských zemí“ v rámci rodu a upravovala zásady nástupníctva. V roku 1918 bolo Rakúsko – Uhorsko konštitučnou dualistickou monarchiou s výrazným a silným postavením panovníka. Kým ešte v zákone č. 11/1918 Sb. podľa čl. 1 nie je štátna forma ČSR vyriešená („Státní formu československého státu určí Národní shromáždení ve srozumení s Národní radou v Paříži“), v čl. IX zákona č. 121/1920, ktorým sa uvádza Ústavná listina Československej republiky, je stanovené, že „pozbývají platnosti všechny ustanovení, které odporují této ústavné listine a republikánské formě státu“ a čl. 2 Ústavnej listiny jednoznačne konštituuje československý štát ako republiku („Stát československý jest demokratická republika, jejíž hlavou je volený president.“)

Source: Likvidácia feudálnych prežitkov v zákonodarstve prvej ČSR – Juraj Juhás – (blog.sme.sk)

Šimeľ

Sú dni, ako tento, keď sa narodí Wašinkton Irving. V konečnom dôsledku, mŕtveho muža v Yossarianovom stane mám v kancelárii od prvého dňa, takže Wašík do kolektívu zapadne.

Keď ma to prestane baviť, príde na svet aj Irving Wašinkton.

Som už 50 rokov večne mimo systém, nebudem to predsa na svoje šediny meniť. Ale držal sa statočne. Odolával 11 dní.