Teória komplexných riešení je tým riešením?

Tak ako si to vysvetľujete?
– Všetko je veľmi zložité a moje vysvetlenie je v tom, že komplexné systémy, ako napríklad živý organizmus, ekonomika, doprava, majú svoju vnútornú logiku, ktorá vedie k dokonalým riešeniam. Komplexné systémy sa raz budú učiť na základných školách, hoci dnes im ešte nerozumieme.

Robert Mistrík: Začínam pochybovať, že človek mohol vzniknúť evolúciou