Oxford University students given colouring pencils ‘to relieve stress’

Cambridge predtým navrhol morčatá, trojnohú mačku a niekoľko psov, aby pomohli študentom „zmierniť stres“ počas skúšok. Univerzita v Edinburghu tiež minula 600 libier na tri „terapeutické“ podujatia týkajúce sa alpaky v roku 2019, ale desať študentov potom poradcom v areáli povedalo, že sú v dôsledku toho „viac vystresovaní“.

Source: Oxford University students given colouring pencils ‘to relieve stress’