Nedorozumenie sa šíri geometricky

Nedorozumenie sa nikdy nedá vysvetliť. Akékoľvek vysvetľovanie pozadia vzniku nedorozumenia ho ďalej len a len zamotá. V následnom rozmotávaní sa objavia ďalšie nedorozumenia.

Preto sa nesnažím nedorozumenia, ktoré brzdili dopracovanie sa k riešeniu,  vysvetľovať. Pragmaticky trvám na tom, aby sme sa konečne dopracovali k použiteľnému riešeniu. Hrabať sa v tom, kto a kedy prepočul spojku, či zmenil privlastňovacie alebo ukazovacie zámeno, riešenie neprinesie.

Životná skúsenosť mi ukázala jeden neblahý dôsledok tohto prístupu. Ľudia považujú nevyjasňovanie nedorozumení za automatické priznanie viny. S ich neschopnosťou pochopiť vyslovený alebo písaný textu dokážem žiť.

Text vznikol… Nuž, uložil som si práve, že desaťkrát napíšem: Drž sa svojich zásad! Drž sa svojich zásad! Drž sa svojich zásad! Drž sa svojich zásad! Drž sa svojich zásad! Takže už viete prečo vznikol. Snažil som sa jedno nedorozumenie trochu vysvetliť.

Drž sa svojich zásad! Drž sa svojich zásad! Si dosť starý na to, aby si vedel, že sa máš držať svojich zásad!

Drž sa svojich zásad! Drž sa svojich zásad! Že ja som sa nedržal svojich zásad. Nuž, keby som bol býval bol… Veď to poznáte, keby bolo keby, nebol by potravinový problém v Čechách a na Slovensku by sme mali na každom rohu kožušiny zo psa.

Zdieľať?