Rozdiel medzi ostatným a posledným, volným a obsadeným

Vitajte na dnešnom mojom seminári. Ako viete, tento seminár je poskytovaný zadarmo. Rovnako zadarmo, ako je poskytovaný seminár Poslední středa organizovaný firmou H1. Aj ten je zadarmo. Aj ten má podľa informácii z internetových stránok www.h1.cz/posledni-streda citujem: „30. ledna 2008 (středa) – zatím volná místa“ (Stav k 23.1. o 9:14)

Ako nadpis hovorí, témou dnešného seminára sú rozdiely v pojmoch. Začnem od konca nadpisu a vysvetlím rozdiely medzi pojmami voľný a obsadený.

 • volné miesto na seminári je vtedy, keď sa môže dnes prihlásiť minimálne jeden celý človek a tento jeden celý človek dostane vzápätí informáciu, že jeho kompletná telesná schránka sa do seminárnej miestnosti vojde.
 • obsadené miesto je v tedy, keď sa už nemôžete prihlásiť, pretože pred vami sa prihlásilo toľko celých ľudí, koľko sa organizátor rozhodol považovať za rozumný počet.
  • výnimkou je stav: registrácia náhradníkov, kedy počet všetkých registrovaných môže prekročiť celkovú kapacitu.
 • voľné miesto je v tedy, keď je počet miest na sedenie a státie (deklarované výrobcom vagóna električky/tramvaje/šaliny) väčší ako počet celých ľudí, ktorý do tohoto vagóna nastúpili
 • obsadené miesto je vtedy, keď počet miest na sedenie a státie je rovný počtu celých ľudí nachádzajúcich sa v električke/tramvaji/šaline
  • v prípade príkladu s dopravnými prostriedkami platí výnimka. Znalí vedia, že ňou je autobus MHD Bratislava linky číslo 39 zo Slávičieho údolia. Ten nie je nikdy obsadený, bez ohľadu na počet celých ľudí, alebo ich častí vo vnútri autobusu, alebo jeho veľmi tesnom okolí. Tento špeciálny kvantový stav je spôsobený tým, že umiestnením akéhokoľvek autobusu na linku 39 sa automaticky mení jeho kapacita na N+1, kde N je ľubovolné racionálne číslo.

V seminári budem pokračovať ďalšou dvojicou, ktorá je dvojicou poslednou no nie ostatnou, ako pochopíte s nasledujúcich príkladov.

 • Posledný znamená definitívne na konci radu, po ktorom už nenasleduje žiaden prvok, človek, šanca
 • Ostatný znamená, že je aktuálne posledný, ale za nejaký nenulový časový úsek sa objaví ďalší.
 • Posledný je definitívne slovo. Naznačuje že neexistuje šanca, že by mohlo niečo nasledovať.
 • Ostatný sa javí z dnešného pohľadu ako posledný, ale z pohľadu globálnejšieho je súčasťou pokračujúceho radu
 • Posledný je beznádej
 • Ostatný znamená možnosť. Šancu, nádej na pokračovanie.
 • Jazykové upozornenie a poľahčujúca okolnosť – slovo ostatný v češtine vraj neexistuje a pokiaľ mi je známe neexistuje ani jeho prasný významový ekvivalent.

Ako správny seminár, aj tento môj dnešný, má miesto pre diskusiu nad predmetom semináru. Aby sa nám diskusia trochu rozprúdila, nadhodím prípadovú štúdiu , ktorá sa vinie celým dnešným seminárom (náhoda si s nami zahrala zhodou okolností v stredu) a otázku:

V prípade problému rozporu individuálnych (e-mailom) a hromadných (na webe) informácií sa javí podstata problému v bordele v interných procesoch danej firmy. Ak internetové stránky informujú o tom, že je voľné miesto a vy obdržíte e-mail s textom „Kapacita je zatím plná. „, budete považovať váš záujem o služby danej firmy za ostatný záujem, alebo za záujem posledný?