Google Alerts – ukážka zvládnutej integrácie

Služba, ktorá pracuje na jednej strane s obsahom internetu a na druhej strane s e-mailom, Google Profilom, Google Readerom. Za 3 kliky je hotovo.

Google Alerts are email updates of the latest relevant Google results (web, news, etc.) based on your choice of query or topic.

Some handy uses of Google Alerts include:

* monitoring a developing news story

* keeping current on a competitor or industry

* getting the latest on a celebrity or event

* keeping tabs on your favorite sports teams

Google Alerts

Samozrejme, chýba integrácia do vyhľadávania…