Znechutený svojimi mienkotvornými profesionálmi

Vidím nepohodlie, ktoré môže prerásť do skutočných problémov.  Snažím sa oponentúrou dostať na svetlo sveta skryté úskalia. Chcem byť presvedčený, že vedia čo robia a vedia pre koho to robia.

Výsledkom je dokonale udržateľná krava.

Ľudia, ktorých myslenie ostalo na úrovni konca dvadsiateho storočia by naozaj nemali tvoriť pravidlá pre budúcnosť.  Ale kto to rozhodne, že ich myslenie tam naozaj ostalo? Kto rozhodne, že ich názory nie sú dobré?  Ale veď odpoveď je taká jednoduchá, je podivné, že ju nevidím. Kto rozhodne? Oni sami.

Oni rozhodli, že ich názory sú správne a musia ich presadiť.  Cítia sa povolaní na utváranie regulatív. Stačí dosť dobre kričať a strom spadne.

Zdravotníctvo má pocit, že len regulácia je cestou správnou.  Veď tam existuje informačná nerovnováha a v mene jej vyrovnania, v mene… Áno, v koho mene vlastne vymýšľajú tie regulatívy? Stojí o ne vôbec niekto? Aha, on nemá o ne kto stáť, lebo len profesionál dokáže problém vidieť. Veď viete – informačná nerovnováha.

Áno, je tam – bludný kruh.  Je ideálnym argumentačným nástrojom.

Pri skúmaní každého návrhu sa objavia dobré oblasti a oblasti problematické. Je nebezpečné pritakávať dobrým aspektom riešenia a potľapkávať sa súhlasne po pleci. Proste sú dobré. Naopak, je nevyhnutné upozorňovať na veci nejasné a potenciálne kritické.  Namiesto argumentačnej smršti je odpoveďou  poukázanie na toho mnoho dobrého. A ešte nesmiem zabudnúť aj na informačnú nerovnováhu a argument autoritou. Veď sú to samo-sebou autority.

A potom je tu ešte ten socializmus. A nie raz, ale dvakrát. V tom druhom prípade už nie rýdzi, ale v podobe zámeny poslania za socializmus.  A nástroje „starej ekonomiky“ v boji  so starou ekonomikou sa tiež nenechali zahanbiť. No čo vám budem rozprávať, mlieka by ste nadojili, že by sa aj komoditná burza položila.

A to ma dnes naplňuje veľkým znechuteným.  A tak mi treba, mám sa držať plánu.

A najhorší sú trpaslíci. A ešte k tomu je piatok poobede. Asi si tu založím misantropické okienko.

Pod čiarou: Pospájal som viacero nesúmiestnych a nesúčasných diskusii z ostatného času. Ak ste sa našli v celom článku, nie je to moja chyba.

Zdieľať?