Databázy dneška a riešenie ako za Rakúsko-Uhorska

Čo to je za hlúpy nápad s tými vodičákmi na 15 rokov?!?

Všetky preukazy už nie sú dokladom, že na niečo máme nárok. Už pekných pár rokov sú informáciou, že v nejakej databáze pod nejakým ID (číslom toho preukazu) existuje záznam, vďaka ktorému máme na niečo nárok.

Všimli ste si, že máloktorý úradník či policista vám niečo dá len tak na základe predloženia lajstra? Nie, stále častejšie počujete: „Moment, pozriem sa do počítača, či vás tu mám.“

Vo svetle tejto skutočnosti je úplne jedno, akú dlhú platnosť má ten papierový doklad.

Sila papierových/plastových  dokladov sa preceňuje. Kus plastu netočí volantom ani nevhadzuje volebný lístok do urny. Ruka vedená mozgom to je. Aj keď o súmiestnom výskyte toho druhého s tým prvým sa dá mnohokrát s úspechom pochybovať. V prípade pochybností o ich súčasnom výskyte je úspech istý.