Dočítané (dopočúvané): Artur Hailey – Detektiv

Tieto prázdniny sa mi niesli v duchu Detektíva. A keďže som využíval poväčšine  Google Play, tak to bolo poctivých domácich 29 dielov po cca 42 minút zvukovej knihy.

Neuveriteľne neúnavný rozprávač je ten Hailey. N-e-ú-n-a-v-n-ý!  Podrobnosti, že by sa človek z toho aj – no informačná inkontinencia ako po Xenikale. Čo nevedel to nenapísal. A že toho prípravného materiálu musel mať. Pritom príbeh tak na 20 stranovú novielku.

Zvukové knihy, to ja rád. Na mojich cestách sa mi mimoriadne osvedčili. Vlastne vďaka nim tak rád cestujem. Za ostatných 10 mesiacov už okolo haba-haba-fúru kilometrov. A hádam bude ja viac. Onehdá som si na trase Praha – Ostravsko vychutnával okrem iných aj rozprávania o TGM.

Kešky a zvukové knihy –  moja práca školiteľa kade-tade je mi vlastne koníčkom.

Vidíte, o čítaní-počúvaní píšem, nie o tej knihe. A to je vlastne  najlepšia charakteristika tej knihy. Mám rád hrubé knihy. Dlho trvajú a to je také bezpečné, plné pohody a známeho. Z knihy sa stane rituál. Detektív je síce jednoduchý príbeh, ale na dlho.  Mal som ho celé prázdniny rád. Škoda že už skončili. Detektív aj prázdniny.