Poisťovňa (ne)zaplatila, výkon sa (odkladá) uskutoční

Nehodiace som škrtol za vás.

Nikto o niečom takom nevie, niektorí to nezažili a tak nie sú dôkazy. Skutok sa nestal. V živote by som sa neodvážil to tvrdiť. Bez dôkazov? A čo som dnešný?

Veta z nadpisu nemá dnes rôzne modifikácie. Krátke ordinančné hodiny, zmeny materiálu tesne pred výkonom, optimalizácia farmakoterapie…

Všetko sa to dá bez akýchkoľvek problémov obhájiť potrebou lege artis liečby.

Tento text nie je o súčasnom stave. Ani len o zdravotníctve nie je.