Reklama na klub záhradkárov

Normálne je, keď sa decká učia v škole, ako sa vyrovnať s mediálnym tlakom. Je to škola praktického života. Zdá sa mi správne, keď vrámci médii verejnej služby vznikajú vzdelávacie relácie, ako sa dospelí majú vyrovnať s mediálnym tlakom. Ach, ako je takýchto programov málo pramálo! Je dobre, keď jedine súdna moc je oprávnená rozhodovať o dodržiavaní zákonov.

Možno by sa zdalo, že ide o štátny orgán, no vec sa má inak. RPR je právnickou osobou, založenou vo forme združenia podľa ustanovení § 2 odsek 1 a nasledujúcich zákona číslo 83/1990 Zb. o združovaní občanov (citát zo stanov). Takže je to taký lepší Klub záhradkárov.  Keby aspoň klub členov.  Pri prezretí si ich zoznamu človek nadobudne dojem, že ide o klub asociácii. Takže klub klubových klubov? Tušia členovia členských asociácii, čoho sú aj členmi?

No sú tvorcami Etického kódexu, čím sa z Rady stáva úctyhodná organizácia. Skúsenosť mi hovorí, že tvorca etického kódexu vie prečo tvorí etický kódex. A málokedy sa súhrn týchto príčin kryje na viac ako 50% s preambulou tohoto etického kódexu. Naopak, etický kódex je mnohokrát nástrojom konkurenčného boja.  Chcete príklad? Preštudujte si, koľko súdnych sporov nakoniec prehrali orgány vynucujúce od svojich členov dodržiavanie svojho etického kódexu.

Ja len tak, takto v nedeľu po obede, keď uvažujem, ktorý órgan ma chráni  pred klamavou a skrytou reklamou viac. Či ten bežný (ktorý je obsiahnutý v §10 zákona 147/2001), alebo ten Radový. Myslím, že by sa hodil nejaký antiperspirant.

1 komentár pri “Reklama na klub záhradkárov

  1. Spätné upozornenie: Google v ohrození od inLinks.com

Komentáre sú uzavreté.