V sobotu na barcamp.sk asi nie. Leda že…

Nevychádza mi to rytmicky. Nechce sa mi hnať auto 350km na otočku v tomto snehu mimo bežného rytmu mojich ciest. Leda že by…

Leda že by skutočne ľudia stáli o to, aby sme sa osobne stretli. Leda že by sa do auta pridal ešte niekto a podelili by  sme sa o benzín a trojhodinovú nudu na sobotnej diaľnici. Leda že…  Neviem, možno máte nejaký ten argument, prečo by som tam mal preniesť telesnú schránku.

To čo som napísal doteraz, sú len také pofidérne výhovorky, ktoré sa dajú rýchlo a ľahko zvrátiť. Naozajstným problémom sú prednášky. Ak som to dobre pochopil, tu je ich kompletný? zoznam. Mňa zaujalo 2,5, čo sa mi zdá stále málo:

  • Daniel Kostan – Social a Business Networking v CZ/SK regione
  • Juraj Bednár – Telefón a fax v 3. tisícročí? (hlavne z recesie = 0,5)
  • Roman Baranovič – Využívanie nástrojov sociálnych sietí pri práci s inovatívnymi učiteľmi na základných a stredných školách na Slovensku

Trochu málo. Leda že…

Zdieľať?

Prednáška z akcie Barcamp Bratislava 2008

Dolu pod článkom je k dispozícii moja prednáška. Kým sa k nej dočítate, ponúkam aj pár osobných postrehov.

Nuž, bola to masová akcia a nevyhli sa jej ani davové scény. A to ja nemusím. Naopak, vďaka masovej účasti sa mi podarilo stretnúť na živo pár ľudí. A práve toto odhadujem ako základný prínos a to, čo všetci teraz najviac vyzdvihujú. Že sme si každý z Barcampu urobili vlastné stretko so svojimi priaznivcami a naopak mohli byť stretnutý s ľuďmi, ktorých sme priaznivcami. Veď koľkí by ste prišli len a len pre to, aby ste sa so mnou na živo stretli pod našou čerešňou?

Z hlbokých vedomostí som sa podozvedal z prednášok len málo-čo. Vedomosti podľa citu. Týkalo sa to všetkých prednášok. Aj tej o ochrane autorských práv aj tej mojej.

Postrehy ostatných účastníkov.

Takže, dobré to bolo Jano. Rád prídem aj na budúce. Pre mňa bolo toto stretnutie tak iné, ako ďaleko je farmácia a lekárenstvo od počítačov. A mne môžete veriť, že je to hafo ďaleko. A práve pre tú dokonalú inakosť dovedenú do ďalšieho rozmeru generačným rozdielom to bolo výborné. Uvedomil som si, ako mám svoju farmáciu skutočne hlboko v srdci.

Prednáška na budúcom Barcampe je jasná. Niektorý z obrázkov z prvej polovice mojej prednášky rozvedený do podrobností. Lebo ohľadne projektu 30plus je v tejto chvíli ťažké čokoľvek termínovať.

Takže moja prednáška prostredníctvom, barcapistami všeobecne využívaného nástroja.

Zdieľať?

V sobotu nastane veľké odhalenie o jednom z M

Včera som doťukol poslednú vetu do svojej prezentácie, naaranžoval 28. animáciu, takže je isté, že v sobotu na Barcampe nastane veľké odhalenie.

Ukáže sa, že tento blog píše človek z mäsa a kostí. A pravdepodobne sa ukáže, že tých niekoľko aktívnych čitateľov tohoto blogu sú tiež z mäsa a kostí. Práve kvôli tomuto odhaleniu som aj chvíľu zvažoval, či sa nakoniec zúčastním. Ale môžem ja neprísť?

Pred mnohými dňami, týždňami a dokonca aj mesiacmi som uverejnil článok Výzva pre SEM a IM šarvancov – nápad v štádiu zrodu v ktorej som písal:

Tak mi napadlo, či by bol problém zorganizovať niečo podobné, ako je seminár Poslední středa (písal som o tom včera), prípadne seminár/školenie pre aktuálnych či budúcich klientov, či partnerov na Slovensku.

Medzičasom sa všeličo udialo a akčnejší dokonca sami udiali. A je to tu. Jano Šifra mákol a v sobotu mu osobne budem môcť zablahoželať k zorganizovaniu akcie BarCamp Bratislava, Jún 2008.

Hm, tak sa uvidíme v sobotu a ak sa zadarí, tak ma spoznáte podľa žltého šálu. A ak sa skutočne zadarí, tak prezradím aj akú to knihu čítam. Čo ale isté je, že keď už budem kaziť ten vekový priemer, poviem čosi o riadení a prevádzke internetového projektu (ako to vidí starý manažér z kamenného offline sveta) a trochu aj o projekte 30plus.

Zdieľať?